Březnové setkání pro žadatele

Hostem setkání byla autorka knihy Dcera padajícího listí paní Tereza Nagy Štolbová. Paní Štolbová s námi sdílela vzpomínky na biologickou rodinou, své prožívání v osvojitelské rodině i cestu za poznáním své identity. Účastníci setkání měli na Terezu během setkání mnoho dotazů. Setkání se účastnilo 30 zájemců/žadatelů o náhradní rodinou péči. Ze zpětných vazeb vyplynulo, že účastníci byli vděční za sdílení silného přeběhu paní Štolbové a za naději, kterou její vyprávění přináší. Budeme se těšit na nějaké další setkání s T. Nagy Štolbovou.