Čekání na změnu

I když je naše práce ve Středisku náhradní rodinné péče ryze apolitická, bedlivě sledujeme, jak se k našemu tématu ohrožených dětí a rodin a náhradní rodinné péče vyjadřuje budoucí vládní koalice, která zveřejnila koaliční program. Můžeme si tak udělat představu, jakým směrem by se mohla ubírat ochrana práv dětí v příštích čtyřech letech.

Strany se zavazují k následujícímu:
"Sjednotíme systém péče o ohrožené rodiny a děti ze tří resortů pod jeden – Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se zefektivnilo nakládání se zdroji. Název MPSV doplníme o tématiku rodiny. Zajistíme efektivnější pomoc ohroženým dětem podle potřeb dětí a rodin, snížíme administrativní zátěž orgánů péče o děti, upřednostníme vyrůstání dětí v rodinách místo v ústavech, zejména u nejmladších dětí. Podpoříme kraje, aby transformovaly služby pro ohrožené děti, posílily kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a zlepšily systém výběru a přípravy pěstounů a zprostředkování náhradní rodinné péče. Podpoříme dlouhodobé i přechodné pěstouny. Podpoříme a zkvalitníme systém náhradní rodinné péče včetně oddělení příbuzenské péče od péče pěstounské, aby byly zohledněny specifické potřeby pečujících příbuzných, což bývají v naprosté většině případů prarodiče, tedy senioři. Zavedeme celostátní registr pěstounů a posílíme mezikrajovou spolupráci."

Budeme vývoj i nadále pečlivě pozorovat.

Vaše Středisko NRP