Hurá do Střediska!

Stejně jako děti, které se již pilně učí v lavicích, tak i my ve Středisku neotálíme a naplno se věnujeme všem, kteří se na nás obracejí.
V září jsme poskytli 82 konzultací našim osvojitelským a pěstounským rodinám v rámci služby provázení. Služba zahrnuje emailovou komunikaci, osobní setkávání s rodinami a samozřejmě telefonickou podporu a pomoc.
Na naši infolinku se obrátilo také 28 osob s nejrůznějšími dotazy z oblasti náhradní rodinné péče. Jsme rádi, že můžeme poskytovat službu poradenství, díky které se na nás obracejí lidé ve skutečně obtížné životní situaci, kdy už například nezvládají péči o zdravotně postižené miminko nebo zvažují možnost utajeného porodu.
V září jsme poskytovali poradenství také prostřednictvím emailu a osobních setkání v organizaci, celkem jsme konzultovali 15 různě komplikovaných situací.
I pro nás bylo velmi přínosné potkávat se s motivovanými a informovanými zájemci o náhradní rodinnou péči, kteří se o problematiku náhradní rodinné péče zajímají a chtějí pomoci dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.
Těšíme se na další práci a pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás prosím na telefonu: 725 756 505 nebo emailem: info@nahradnirodina.cz.

Vaše Středisko NRP