ILUSTRACE KNÍŽEK ZASLANÉ DO 7. KOLA SOUTĚŽE

Milí návštěvníci stránek,
přinášíme Vám výstavku dalších krásných obrázků, které nám zaslaly děti do minulého kola týdenní soutěže.
Tématem byla tentokrát ilustrace oblíbené knížky.
V příloze naleznete pro Vaši domácí inspiraci též seznam knih s anotací.

Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem dětem a jejich rodičům, že se do soutěže zapojují. Díky nim máme i my ostatní možnost podívat se na svět alespoň na chvíli dětskýma očima, což rozhodně stojí za to.

Vaše Středisko