Klub náhradních rodin

– „Agresivní projevy u dětí“
I v letošním roce pokračují pravidelné edukačně-podpůrné Kluby náhradních rodin. Na kluby jsou zváni odborníci z různých oblastí péče o ohrožené děti, se kterými mají rodiče možnost rozebírat konkrétní témata.