Nový školní rok začínáme s posilou nových dobrovolníků

V pondělí, 9.9., jsme ve Středisku přivítali skupinu sympatických mladých studentek a studentů, kteří se rozhodli vyzkoušet si v naší organizaci, co obnáší být dobrovolníkem.
Vstupní seminář, který u nás absolvovali, zahrnoval vzájemné seznámení, aktivity na poznání specifik cílové skupiny dětí vyrůstajících v NRP a také samozřejmě popis činností, které u nás dobrovolník bude vykonávat.
Seminář probíhal ve velmi milé a vstřícné atmosféře a už nyní se moc těšíme, až se společně setkáme na blížících se Ponton klubech.