OTISK PRVNÍCH 1000 DNÍ V ŽIVOTĚ DÍTĚTE

Co dítě prožívá v prvních 1000 dnech významně ovlivňuje jeho zdraví po celý život. Prvních 1000 dnů programuje zdraví, kondici a pohodu každého jedince od počátku jeho života. Respektem přirozených pravidel máme moc ovlivnit nejméně 80% celoživotního zdraví dítěte včetně civilizačních onemocnění.

Na setkání zájemců a žadatelů o náhradní rodinnou péči "Cestou náhradní rodinné péče", které proběhne v pondělí 9.5., přijal pozvání známý pediatr MUDr. Zlatko Marinov.

Jsme velmi potěšeni velkým zájmem o účast, kapacita sálu je však v tuto chvíli naplněna.

Srdečně,
Středisko náhradní rodinné péče