Pěstouni mají právo na služby

Vážení přátelé, rádi bychom Vás upozornili na nové webové stránky poskytující souhrnné informace o náhradní rodinné péči, publikace, databáze organizací, poradnu a diskusní fórum.

Informační stránky www.pestounskapece.cz provozuje organizace Rozum a Cit, z.s. Jsou zde propojeny informační zdroje různých subjektů zabývajících se náhradní rodinnou péčí.

V jednotlivých rubrikách najdete informace věnované problematice NRP, průvodce současnou legislativou v oblasti NRP, databázi organizací poskytující služby v NRP a mnoho další užitečných odkazů.

Zároveň zde naleznete prostor, kde bude možné získat a podělit se o aktuální informace, zkušenosti a podněty v oblasti náhradní rodinné péče.

Hodně štěstí a spoustu radostných chvil v rodinném kruhu Vám přeje
Středisko NRP

Datum: 17.02.2016