Ponton kluby v květnu

I v květnu jsme se pravidelně setkávali s mladšími a staršími dětmi při online Ponton klubech. Společně jsme si užili celkem 6 setkání, kterých se opakovaně účastnilo 15 dětí.
Se skupinkou starších dětí věnujeme mnoho času povídání o věcech vážných i nevážných. Jak jsme si ověřili, nejsou monitory v komunikaci překážkou, děti jsou velmi sdílné a vzájemně si poskytují cennou podporu.
Kromě povídání ale i hodně malujeme, hrajeme hry rozvíjející verbální a neverbální projev, občas si na dálku vyzkoušíme i dramatickou dílnu.

Mladší děti si zaslouží náš velký obdiv za svoji soustředěnost, kterou při každém našem setkání u obrazovek prokazují. Při setkáních s mladšími střídáme v rychlém sledu různé hry zaměřené zejména na komunikační dovednosti, pozornost, paměť a v neposlední řadě i drobný pohyb.

V květnu jsme nezapomněli ani na rodiče, se kterými jsme se dvakrát setkali na rodičovských podvečerních skupinách. Mezi společná témata tentokrát patřil zejména přechod na prezenční výuku, přestupy v rámci škol či kontakt s biologickou rodinou dětí. Setkání v květnu využilo 7 maminek a tatínků.

Jsme velmi rádi, že se epidemiologická situace zlepšuje a my budeme v červnu moci nabídnout dětem kromě online setkání již také setkání celodenní. A to jak pro skupinu mladších dětí, tak ale i starších.

Už nyní se na vás, děti, moc těšíme!

Vaše Středisko NRP

/Za ilustrační obrázek děkujeme Matyldě:)/