Přednáška pro školu

V březnu jsme měli možnost se setkat se studenty 1. - 4. ročníku SŠ obchodní a služeb Polička. Studentům jsme poskytli přednášku na téma náhradní rodinné péče v ČR. Studentům byli předány informace o typech náhradní rodinné péče, o cestě osvojitele či pěstouna a o sociálních a právních důsledcích osvojení/pěstounské péče. Přednášky se účastnilo 40 studentů. Jsme rádi, že můžeme informace o činnosti Střediska a o náhradní rodinné péči šířit i mezi studenty.