Předvánoční setkání rodin

V sobotu 2. 12. 2017 se v prostorách Jedličkova ústavu uskutečnilo tradiční předvánoční setkání rodin.

Pro rodiče byla připravena beseda se vzácnými hosty – s dnes již dospělými mladými lidmi, kteří vyrostli v náhradní rodinné péči. Debata byla velice podnětná a přinesla nejen mnoho obohacujících a zajímavých pohledů a odpovědí, ale také otázek a témat pro další společná setkání, na která se již teď těšíme.

Děti mezitím bubnovaly pod vedením bubeníka Petra Šušora, tvořily v duchu adventu svícínky a hvězdičky z korálků a připravily si také krátké představení pro rodiče. Každé dítko Ježíškovi přineslo vzácný dar - a sice právě to, v čem je ono samo dobré, o co se může s Ježíškem podělit – a tak dostal Ježíšek do vínku humor, laskavost, lásku k přírodě, taneční nadání, kladný vztah k uklízení, vlastnosti princezny nebo třeba i sluníčka a mnoho dalšího.

Společný závěr setkání provázely tóny známých i méně známých koled za hudebního doprovodu Marie Ratiborské, vyrobili jsme si krásné rodinné adventní věnce a děti si odnesly malé dárečky z připravené tomboly.

Děkujeme hostům besedy za jejich otevřenost, dobrovolníkům za věnovaný čas a všem zúčastněným za vytvoření příjemné předvánoční atmosféry.

Těšíme se na další setkání v roce 2018!

Za SNRP Pavla Pokorná, Tereza Landová a Veronika Fišerová