Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků

Milí přátelé,
přejeme Vám pokojné prožití vánočncíh svátků, mnoho radostných společných zážitků a vše dobré v novém roce.
Vaše Středisko náhradní rodinné péče