Setkání prarodičů

Prarodiče dětí v osvojení se v SNRP setkali 9.8. Celé tříhodinové setkání proběhlo v milé a vstřícné atmosféře. Lektorka A. Vávrová pomáhala prarodičům uvědomit si možnosti, jak přispět k tomu, aby se jejich vnouče cítilo přijaté a milované. Atmosféru setkání nejlépe vystihují odpovědi samotných účastníků na otázku: "Co si ze setkání odnášíte?" "Pochopení reakcí dítěte a jak mu pomoci, lépe se orientuji v některých svých pocitech, skvělé tipy pro budoucí babičku, pocit, že jdeme po správné cestě.”