Setkání pro muže

Na závěr června jsme pro naše klienty opět připravili setkání ryze mužské, které se konalo 30. 6. v salonku restaurace Legenda.
Budoucí i současní tatínci měli možnost v bezpečném prostoru si vyměnit zkušenosti, sdílet své prožitky a získat užitečné informace.