Setkání pro rodiče v dubnu

V posledním dubnovém týdnu proběhla dvě online setkání, pro rodiče starších dětí, i pro rodiče mladších dětí. Společně jsme řešili mimo jiné, téma biologické rodiny osvojených dětí, jak s dětmi komunikovat o jejich rodičích a jak získat informace o biologické rodině. Dalším hodně diskutovaným tématem bylo přijetí dalšího dítěte do rodiny. Doufáme, že situace nám dovolí, abychom se příště již setkali s rodiči osobně.

Vaše Středisko