Setkání žadatelů a zájemců o osvojení a pěstounskou péči

Ve čtvrtek 19.9. se uskutečnilo další zdařilé setkání pro žadatele a zájemce o osvojení a pěstounskou péči. Naši milí hosté Tereza s maminkou a Marek s maminkou se podělili o své životní zkušenosti a příběhy, za co jim ze srdce děkujeme.

Paní magistra Máliková přiblížila rodičům téma bezpečného citového pouta při odpoledním klubovém setkání 25.9. Téma vzbudilo kladné reakce a již teď se těšíme na pokračování.

Ryze mužskou společnost si užili pánové na setkání s MUDr. Jiřím Ježkem. Akce byla přijatá pozitivně, do konce roku plánujeme ještě další dvě podobná setkání.