Setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na společné setkání pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí KÚ a OSPOD a zástupců neziskových organizací poskytujících služby v oblasti NRP ve Vašem kraji.

Cílem setkání je prezentovat výsledky projektu Centra podpory NRP II a přispět k rozvoji komunikace a spolupráce mezi KÚ, OSPOD a NNO v oblasti NRP. Součástí programu budou workshopy na téma identifikace dobré praxe a problematických míst v regionu s podpořením vzájemného poznání a spolupráce jednotlivých aktérů v kraji.

V rámci setkání Vám představíme:
• Výstupy výzkumu na téma osvojování v Anglii, Dánsku, Rakousku a České republice.
• Model osvojování pro ČR, který navrhl multidisciplinární tým expertů na rodinné právo, pediatrii, psychologii, sociologii a sociální práci.
• Metodiku Adopčního centra, která vznikla na základě 25ti letých zkušeností SNRP.

Harmonogram setkání v jednotlivých krajích:
• 26.9.2019 – Jihočeský kraj
• 15.10.2019 – Karlovarský kraj
• 22.10.2019 – Olomoucký kraj
• 29. 10.2019 – Zlínský kraj
• 31.10.2019 – Jihomoravský kraj
• 12.11.2019 – Plzeňský kraj
• 19.11.2019 – Moravskoslezský kraj

Výstupy získané ze setkání a společného workshopu budou zpracovány a poslouží k praktickým doporučením. Setkání se uskuteční v rámci projektu Centrum podpory NRP III, který je realizován díky spolupráci Centra podpory, o. p. s. a finanční podpoře Nadace Sirius. Bližší informace naleznete také na stránkách Střediska NRP www.nahradnirodina.cz.

V případě zájmu o účast zde nalezte program plánovaných setkání a na kontaktní e-mail můžete zaslat vyplněnou návratku.

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: anna.bubleova@nahradnirodina.cz nebo telefonním čísle: 233 355 309 či 737 72 99 68.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Věduna Bubleová
ředitelka Střediska NRP