Setkání zástupců OSPOD a NNO v NRP 2016

Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali, že jsme od března tohoto roku realizovali 13 krajských setkání zástupců OSPOD a NNO v NRP.

Společná setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, které poskytují služby v oblasti náhradní rodinné péči, se uskutečnila v rámci projektu Centrum podpory NRP II. a celkem se jich zúčastnilo 263 pracovníků ze 101 krajských či městských úřadů a 95 neziskových organizací.

Pracovníci Střediska NRP nejprve seznámili účastníky s výsledky projektu Centrum podpory NRP I. a dále se již společně diskutovalo o praxi a pracovních postupech v jednotlivých regionech.

Rádi bychom poděkovali všem za jejich přínos a zájem podílet se na společném úsilí a snaze zlepšit podmínky nejen pro děti v NRP a jejich náhradní rodiče, ale i pracovníky úřadů a neziskovek, kteří jim mohou být v jejich složité situaci nápomocni.

Výstupy ze setkání budou k dispozici do konce roku a budou distribuovány všem účastníkům.
Fotografie z většiny krajských setkání můžete zhlédnout ve Fotogalerii.

Přejeme Vám krásné prožití letních měsíců a co nejvíce radostných zážitků v kruhu svých nejbližších.

Za Středisko NRP
Martina Broučková
nno
nno
nno
nno
nno