Shrnutí problematických míst v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče

V rámci dlouhodobé spolupráce s Nadací Sirius a Centrem podpory, o. p. s. jsme získali jedinečnou
příležitost seznámit se podrobněji s tím, jaká je a jak se v průběhu let vyvíjí situace v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí (speciálně v oblasti náhradní rodinné péče) v jednotlivých krajích naší
republiky.

V této stručné zprávě se zaměřujeme na stěžejní problematická místa z pohledu účastníků
kulatých stolů.
Zprávu si můžete přečíst zde.