Školení Průvodce a specifikace práce s osvojitelskou rodinou

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na akreditované školení Průvodce a specifikace práce s osvojitelskou rodinou (akreditace pod MPSV) v rozsahu 24 hodin, které se uskuteční v online prostředí na platformě ZOOM od 11. 5. - 13.5. 2021 v rámci projektu Centra podpory náhradní rodinné péče III (CP NRP III). Poplatek za školení činí: 3 500 Kč. Na toto školení máme poslední volná místa.

Na školení se seznámíte s metodami práce s osvojitelskou rodinou, na základě poznání specifických témat a oblastí, které se vztahují k osvojení. Získáte poznatky o potřebách
jednotlivých aktérů (dětí, rodičů, širší rodiny, a dalších) během celého procesu osvojení. Seznámíme Vás s vývojem dětství a rodičovství v osvojitelských rodinách, s akcentem na identitu rodiče v kontextu vytváření bezpečného citového pouta, jako základu spokojeného života. Všechny tyto poznatky jsou nezbytným předpokladem k vytváření odpovídajících služeb pro osvojitelské rodiny, s nimiž budete v průběhu školení seznámeni.

Pro více informací můžete kontaktovat Veronika Fišerovou na email veronika.fiserova@nahradnirodina.cz