Společně za kvalitními službami pro náhradní rodiny

Vážení a milí přátelé, rádi bychom Vám touto cestou nabídli spolupráci na školení metodik dobré praxe zaměřených na oblast služeb pro náhradní rodiny v rámci realizovaného projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče II.

Jedním z cílů projektu Centra podpory náhradní rodinné péče II. financovaného Nadací Sirius je vyhledávat a podporovat šíření dobré praxe v oblasti služeb pro náhradní rodiny. Po úspěšných seminářích realizovaných v rámci Centra podpory NRP I. chceme i nadále vyhledávat kvalitní služby a postupy.

Pro letošní rok jsme vybrali pět oblastí NRP, kterým se chceme věnovat. Jsou to:

Pěstounská péče na přechodnou dobu
Doprovázení příbuzných pěstounů
Příprava vlastních dětí pěstounů
Asistovaný kontakt s biologickou rodinou
Adaptace dítěte při přechodu (v NRP)

Touto cestou nabízíme spolupráci všem organizacím (i jednotlivcům). Metodiky, které tým odborníků pod garancí paní PhDr. Věduny Bubleové vybere pro školení, získají finanční odměnu, a jedinečnou příležitost představit a předat svou práci dalším odborníkům formou školení, které proběhne v Praze v říjnu 2017. Budeme moc rádi, pokud se do aktivity zapojíte.

Vyplněním dotazníku nám pomůžete zmapovat zájem o zapojení do této aktivity. Jeho vyplnění Vám zabere maximálně 2 minuty (spíš méně).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej97L2-yPn4wpyWagvXlvMpAK8pfcM...

ŠKOLENÍ VYBRANÝCH METODIK PROBĚHNE VE DNECH 4.-6.10. 2017 V PRAZE.

Kontaktní osoba:

Bc. Jan Vrzáček

tel/fax: 233 355 309

email: jan.vrzacek@nahradnirodina.cz