Supervizní setkání pracovního týmu projektu PONTON KLUB

Supervizní setkání pracovního týmu projektu PONTON KLUB
10.-14.2. jsme uspořádali výjezdní supervizní setkání, kterého se zúčastnili všichni dobrovolníci i pracovníci zapojeni do Ponton klubu.

Zázemím se pro nás stala chalupa v Jizerských horách, ve které byl dostatek prostoru pro vzájemné sdílení i individuální rozhovory.

V průběhu setkání jsme se věnovali skupinovým i individuálním supervizím, přemýšleli nad možnostmi dalšího rozvoje Ponton klubu a prostřednictvím prožitkových aktivit jsme se snažili lépe seznámit s potřebami, které mají děti v náhradní rodinné péči.

Jsme velmi rádi, že jsme měli možnost supervizní setkání zrealizovat. Jak vyplynulo i z hodnotících závěrečných dotazníků, bylo pro všechny účastníky přínosné a prospěšné.

Projekt Ponton klub – komplexní podpora dětí a mladistvých v náhradní rodinné péči byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

nno

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz