Terapeutické rodičovství

Ve dnech 30 - 31. 7. 2020 jsme se sešli v hojném počtu v prostorách organizace Tudytam na dvoudenním semináři na téma Terapeutické rodičovství vedeným Mgr. Málikovou.
V příjemné atmosféře měli účastníci možnost nejenom se mnoho nového dozvědět, ale také sdílet své konkrétní příběhy.
Seminář vzbudil velký ohlas, zájem převýšil kapacitu, proto plánujeme opakování tohoto semináře na podzim 2020.