Únorové Časy pro rodiče

V únoru jsme pořádali další ze setkání pro rodiče. Setkání měla příjemnou, uvolněnou atmosféru. S rodiči starších dětí jsme se bavili o motivaci dětí k učení, psychohygieně a o volném času v těchto dnech. Rodiče mladších přišli s tématem přijetí dalšího dítěte do rodiny či s tématem jak zvládat karanténu.
V tomto měsíci se také úspěšně uskutečnila rodičovská skupina starších dětí Ponton klubu.
V březnu se budeme těšit na další setkání.

Vaše Středisko

/za úvodní obrázek děkujeme Stázce/