Velikonoce před LETNÍM DOMEM

Milí přátelé, rádi bychom Vás pozvali na velikonoční setkání s pracovníky Letního domu, které se koná ve středu 23. března 2016.

K dispozici budou pohlednice, květiny a možná i něco dobrého na zub.
Vaším darem můžete podpořit aktivity ve prospěch dětí, jejichž vstup do života byl a stále je z různých důvodů znesnadněn.

Více informací naleznete na webových stránkách Letního domu: www.letnidum.cz.

Adresa organizace:
Letní dům, z.ú.
Vyšehradská 430/41
128 00 Praha 2 - Nové Město
letni dum