Výstupy a závěry setkání zástupců OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP ve 13 krajích České republiky

Vážení přátelé, velice Vám děkujeme za milou účast při setkání na celostátní konferenci konané dne 13. 12. 2016, které se zúčastnilo 128 osob (z toho 62 osob ze státních institucí a 66 osob z neziskových organizací).

Na konferenci byly prezentovány výstupy a závěry setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, jež poskytují služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči, které probíhaly letos od března do června ve 13 krajích. Přednesené závěry a výstupy setkání byly doplněny o zkušenosti a dobrou praxi ve Zlínském kraji.

Rádi bychom všem presentujícím poděkovali za jejich čas a skvělou spolupráci.

Níže jsou k dispozici veškeré materiály z konference v elektronické podobě.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na další spolupráci s Vámi v příštím roce.

Vše dobré přeje

Věduna Bubleová, v. r.
ředitelka Střediska NRP

Představení projektu Centrum podpory NRPII - Gabriela Navrátilová, Centrum podpory, o.p.s.
Představení a průběh setkání ve 13 krajích - PhDr. Věduna Bubleová, Středisko NRP
Výsledky dotazníkového šetření v jednotlivých krajích - Mgr. Ondřej Novák, Středisko NRP
Souhrnné výstupy ze zrealizovaných setkání - doc. Ing. PhDr. Hana Konečná, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v ČB a Mgr. Markéta Sudová, ADAM Česká republika, z.s.
Příklad dobré praxe - projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji - Mgr. Veronika Hofrová, STROP o.p.s., Zlín
Shrnutí a závěry - Alena Vávrová, Středisko NRP
Závěrečná zpráva ze setkání zástupců OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP ve 13 krajích ČR
Příběh změny v péči o ohrožené děti v Zlínském kraji

Tato konference byla financována v rámci projektu CP NRP II díky laskavé podpoře Nadace Sirius.