Výstupy a závěry výzkumu na téma osvojení v Dánsku, Anglii a České republice

Vážení přátelé, velice Vám děkujeme za milou účast při setkání na celostátní konferenci konané dne 8. 12. 2017, které se zúčastnilo 100 osob (z toho 56 osob ze státních institucí a 44 osob z neziskových organizací).
Na konferenci byly prezentovány výstupy a závěry zrealizovaného výzkumu v Dánsku, Anglii a České republice zaměřeného na téma osvojení, který se realizoval v období od září 2015 do listopadu 2017. Přednesené závěry a výstupy výzkumu byly doplněny o kvantitativní ověřování potřeb osvojitelských rodin a jejich postoje ke způsobu poskytování podpůrných služeb a o představení návrhu Modelu podpory osvojení.
Rádi bychom všem prezentujícím poděkovali za jejich čas a skvělou spolupráci.
Níže jsou k dispozici veškeré materiály z konference v elektronické podobě:
Představení projektu
Osvojování v Anglii
Osvojování v Dánsku
Osvojování v České republice
Osvojitelské rodiny v České republice
Model osvojování

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na další spolupráci s Vámi v příštím roce.
Vše dobré přeje
Věduna Bubleová, v. r.
ředitelka Střediska NRP

Tato konference byla financována v rámci projektu CP NRP II díky laskavé podpoře Nadace Sirius.