Zamyšlení nad sourozeneckými vztahy v kontextu osvojení a NRP

3.12. jsme se s naší milou lektorkou S. Stretti zamýšleli nad "Sourozeneckými vztahy v kontextu osvojení a NRP", které jsou mnohdy velmi propletené, náročné a zároveň obohacující a radostné. Účastníci projevili zájem v tématu dále pokračovat.
Vaše Středisko