Život v příběhu - kniha vytvořená dětmi z NRP

Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali o nové knize, která vznila díky otevřenosti a ochotě mladých lidí z náhradních rodin sdílet své příběhy.

Kniha vznikla jako součást končícího projektu neziskové organizace Amalthea: O mně se mnou - Úmluva o právech dítěte v praxi a několikaměsíční práce skupiny dětí z náhradních rodin, které se pravidelně scházely, aby sdílely své příběhy nejprve mezi sebou a pak i „na papíře“.

Kniha Život v příběhu je ke stažení na http://www.amalthea.cz/publikace-ke-stazeni/.

v pribehu