Zveme vás na konferenci

Zveme vás na konferenci

Výstupy ze setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP v jednotlivých krajích ČR

Vážení přátelé, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na celostátní konferenci, která bude věnovaná výstupům ze společných setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, poskytujících služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči, které se uskutečnily od 9/2019 do 6/2020 v jednotlivých krajích ČR.

Dále budou prezentovány výstupy z on-line dotazníku mapujícího názory a osobní zkušenosti se systémem osvojování v jednotlivých krajích ČR. V odpoledním bloku pozvání přijali manželé M. a V. Černí, kteří budou hovořit o své osobní zkušenosti s osvojením v ČR a Anglii.

Termín: 15. 9. 2020 od 10:00 do 13:30 hodin
Adresa: Masarykova kolej ČVUT a VŠCHT - Thákurova 1, Praha 6, 160 00
Místo: Kongresový sál

S výstupy Vás seznámí PhDr. Věduna Bubleová (ředitelka SNRP), Mgr. Jan Paleček (sociolog), Mgr. Ondřej Novák (sociolog), Alena Vávrová (odborná poradkyně SNRP) a manželé M. a V. Černí (hosté).

Vzhledem k současné epidemiologické situaci upozorňujeme, že každý účastník konference je povinen mít zakryta ústa a nos (např. rouškou).

Konference je financována Nadací Sirius.

Program konference naleznete zde.

Srdečně Vás zdravíme a těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Věduna Bubleová, v. r.
ředitelka Střediska NRP, spolek

Kontaktní osoba:
Ing. Anna Bubleová
projektová manažerka

tel./fax: +420 737 729 968; +420 233 355 309
Jelení 91, 118 00 Praha 1
anna.bubleova@nahradnirodina.cz
www.nahradnirodina.cz