Novinky

05.03.2017
V sobotu 4.3. se konalo další ze setkání Ponton klubu. V první části jsme se věnovali představám na téma Můj vysněný den, který děti následně zpracovaly do podoby komiksu. Příběhy a jejich ztvárnění byly velmi vydařené...
23.02.2017
Vážení a milí přátelé, rádi bychom Vám touto cestou nabídli spolupráci na školení metodik dobré praxe zaměřených na oblast služeb pro náhradní rodiny v rámci realizovaného projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče...
20.02.2017
Rádi bychom Vás upozornili na dny otevřených dveří ve školičce Sámovka ve dnech 1. března, 7. března a 6. dubna. Školička je alternativní mateřská škola pro děti ve věku 3-6 let žijící v náhradní rodině, která vychází...
18.02.2017
Vážení přátelé, velice Vám děkujeme za milou účast při setkání na celostátní konferenci konané dne 13. 12. 2016, které se zúčastnilo 128 osob (z toho 62 osob ze státních institucí a 66 osob z neziskových organizací).
18.02.2017
V sobotu 28. 1. jsme se s dětmi sešli na prvním letošním Ponton klubu. Čekala nás celá řada aktivit a tak jsme se hned po úvodním kolečku pustili do práce.
18.02.2017
– „Agresivní projevy u dětí“ I v letošním roce pokračují pravidelné edukačně-podpůrné Kluby náhradních rodin. Na kluby jsou zváni odborníci z různých oblastí péče o ohrožené děti, se kterými mají rodiče možnost...
07.02.2017
Rádi bychom Vás upozornili na zajímavou nabídku MČ Praha 10. Studentský dům nabízí pro děti, které vyrůstají v pěstounské péči (popřípadě po individuálním posouzení také pro děti osvojené) nebo děti odcházejí z dětských...
30.01.2017
V sobotu, 28.1., jsme se s dětmi sešli na prvním letošním Ponton klubu. Čekala nás celá řada aktivit a tak jsme se hned po úvodním kolečku pustili do práce. Dopoledne si děti vytvořily Knihu nálady, ve které se snažily...
22.12.2016
Milí přátelé, přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně pohody, štěstí a lásky a vše dobré v novém roce. Těšíme se na další spolupráci a společné zážitky v roce 2017. Vaše Středisko NRP
20.12.2016
V závěru letošního roku jsme v rámci programu Podpora adaptace uspořádali podpůrně-vzdělávací pobyt pro rodiny s dětmi předškolního věku. Pobyt se konal v příjemném prostředí Domu rodin Smečno v termínu 21. - 25. 11....
13.12.2016
Vážení přátelé, velice Vám děkujeme za milou účast při setkání na celostátní konferenci konané dne 13. 12. 2016, které se zúčastnilo 128 osob (z toho 62 osob ze státních institucí a 66 osob z neziskových organizací). Na...
06.12.2016
Milí přátelé, rádi bychom Vás upozornili na zajímavý dokument V nejlepším zájmu dítěte, který byl odvysílaný v pátek 2.11.2016 v cyklu Český žurnál. Velice děkujeme tvůrcům dokumentu za jeho vznik. Plyne z něj pro nás...

Stránky