Novinky

28.01.2021
Poprvé v novém roce jsme se v úterý 26.1. a ve středu 27.1. setkali s rodiči dětí ke vzájemnému sdílení, jak zvládat nové výzvy této zvláštní doby. I když má online svět své limity, je alespoň toto způsob jak se...
27.01.2021
Vzhledem k situaci, která nám stále neumožňuje osobní setkávání, jsme pro Vás připravili další online setkání pro zájemce a žadatele o NRP, které proběhne ve čtvrtek 25. 2. 2021, v čase 18:00 - 19:30 hod....
21.01.2021
Rádi bychom s Vámi sdíleli velmi laskavou píseň od Barbory Polákové a Dana Bárty - DOMŮ https://www.youtube.com/watch?v=dXOV7j7J-58" Vaše Středisko Ilustrační snímek aktuality namalovala Nikolka. Děkujeme!
21.01.2021
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na akreditované školení Průvodce a specifikace práce s osvojitelskou rodinou (akreditace pod MPSV č. A2019/1463-SP/PC/VP) v rozsahu 24 hodin, které se uskuteční...
23.12.2020
Krásné a pokojné Vánoce, mnoho zdraví, štěstí a lásky v novém roce přeje Vaše Středisko
23.12.2020
7. a 9.12. se opět uskutečnily "Večery pro rodiče", které dávají možnost se alespoň virtuálně propojit a posdílet vše dobré i těžké, co zrovna rodiče prožívají, protože sdílená bolest poloviční bolest a sdílená radost...
23.12.2020
Historicky první školení akreditované MPSV s názvem Průvodce a specifika práce s osvojitelskou rodinou se uskutečnilo ve dnech 14.-16.12.2020 v online formě. Atmosféru snad vystihují slova jedné z účastnic: "Děkuji...
23.12.2020
3.12. jsme se s naší milou lektorkou S. Stretti zamýšleli nad "Sourozeneckými vztahy v kontextu osvojení a NRP", které jsou mnohdy velmi propletené, náročné a zároveň obohacující a radostné. Účastníci projevili zájem v...
23.12.2020
1.12. se v hojném počtu sešli zájemci a žadatelé o adopci a NRP v online setkání nad tématem "Bezpečné citové pouto jako základ spokojeného života". Naše ostřílená lektorka J.Máliková i účastníci byli stateční a...
15.12.2020
V rámci dlouhodobé spolupráce s Nadací Sirius a Centrem podpory, o. p. s. jsme získali jedinečnou příležitost seznámit se podrobněji s tím, jaká je a jak se v průběhu let vyvíjí situace v oblasti sociálně-právní ochrany...
26.11.2020
V úterý 24.11. se uskutečnila první online skupina "Času pro rodiče dětí do 12.let." Sešla se velmi příjemná skupinka maminek především mladších dětí, které společně posdílely své zkušenosti s výchovou adoptovaných...
24.11.2020
Dne 11. 11. proběhlo za hojné účasti první online setkání pro zájemce a žadatele o NRP. Tentokrát naším hostem byla PhDr. Helena Franke, která účastníky provedla tématem Vývoj dítěte v rodině. Další online setkání pro...

Stránky