Novinky

09.09.2020
Setkání proběhlo opět pod vedením lektorky Aleny Vávrové ve velmi příjemné atmosféře. Výtvarným ztvárněním „Řeky současnosti“ a s využitím dalších výrazových technik měly maminky, v bezpečném prostředí skupiny, která se...
09.09.2020
Zveme vás na konferenci Výstupy ze setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP v jednotlivých krajích ČR Vážení přátelé, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na celostátní konferenci, která bude věnovaná...
31.08.2020
Rádi s Vámi sdílíme zajímavý projekt Pracák nebo práce snů, který pořádá Nadání a dovednosti, o.p.s. Program je určený mladým lidem přednostně z dětských domovů a znevýhodněných rodin a je zdarma. Více se o něm dozvíte...
30.08.2020
Velice rádi s Vámi sdílíme příspěvek pana senátora Zdeňka Hraby, který se setkal s ředitelkou Střediska NRP, paní Vědunou Bubleovou. https://www.facebook.com/hrabaz/photos/a.579247872277055/149603469726503...
30.08.2020
Pozvánka na setkání pro zájemce a žadatele o osvojení a pěstounskou péči z cyklu Cestou náhradní rodinné péče Setkání s pěstouny O zkušenosti s náhradní rodinnou péčí se s Vámi podělí pracovníci Střediska náhradní...
30.08.2020
Dovolujeme si Vás pozvat na akreditované školení Průvodce a specifikace práce s osvojitelskou rodinou (akreditace č. A2019/1463-SP/PC/VP) v rozsahu 24 hodin, které se uskuteční ve třech krajských městech (Praha, Olomouc...
30.08.2020
17.8. mohli zájemci zhlédnout film o hledání biologických kořenů mladých mužů, kteří vyrostli v adopci. I když se promítání filmu uskutečnilo, kvůli nepřízni počasí a menšímu počtu diváků, ve vnitřních prostorách, ti,...
30.08.2020
Prarodiče dětí v osvojení se v SNRP setkali 9.8. Celé tříhodinové setkání proběhlo v milé a vstřícné atmosféře. Lektorka A. Vávrová pomáhala prarodičům uvědomit si možnosti, jak přispět k tomu, aby se jejich vnouče...
30.08.2020
Na konci srpna jsme zrealizovali již tradiční příměstský tábor pro děti z Ponton klubu. Program byl složený z netradičních tvůrčích aktivit, jako je malování na smalt, výroba soli do koupele či levandulové limonády, a...
18.08.2020
Ve dnech 30 - 31. 7. 2020 jsme se sešli v hojném počtu v prostorách organizace Tudytam na dvoudenním semináři na téma Terapeutické rodičovství vedeným Mgr. Málikovou. V příjemné atmosféře měli účastníci možnost nejenom...
14.08.2020
V srpnu jsme uskutečnili náš první třídenní příměstský tábor pro děti do 8 let. Máme za sebou mnoho krásný zážitků a legrace, která provázela naše dny. Společně jsme se vypravili po stopách pravěkých živočichů, děti...
08.08.2020
Rádi bychom Vás informovali, že od 1.9. PŘESTANE VE STŘEDISKU NRP FUNGOVAT PEVNÁ LINKA. Nové telefonní číslo, na které nás naleznete bude 725 756 505. Vaše Středisko

Stránky