Poradna

Adopce

datum: 21.06.2021 | autor: Denisa

Dobrý den.
Měla bych zájem o pěstounskou péči či adopci.
Nejsem vdaná ,je mi 45 let, zdravotní stav výborný ,žijí ve vlastním
3+1,děti bohužel nemám .Mám nějakou šanci ,pokud nejsem vdaná? Jinak
mám báječnou rodinu a sestra má tři děti .

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Deniso.

Zdravím Vás ze Střediska NRP a děkuji Vám za dotaz. Ptáte se na možnost osvojení (adopce) nebo pěstounské péče.
Osvojit si nebo vzít si dítě do pěstounské péče může i osoba, která nežije v partnerském či manželském vztahu. Ovšem mezi oběma variantami je rozdíl v právní volnosti dítěte.
Dále bude záležet na Vašich představách o přijímaném dítěti, ve smyslu požadavků na věk dítěte, jeho pohlaví, Vaší toleranci vůči jinému etniku. Vždy se hledá pro konkrétní dítě, konkrétní osvojitel, pěstoun.
Pokud byste chtěla vše podrobněji probrat, případně měla nějaké další dotazy, můžete nás kontaktovat na infolince 725 756 505, případně na emailu info@nahradnirodina.cz.
Přeji Vám hodně štěstí na Vaší cestě

Za SNRP
Mgr. Jana Vilímková
Sociální pracovnice

Svěření do péče v případě úmrtí

datum: 18.06.2021 | autor: Blanka P.

Krásný dobrý den,

řeším situaci se svěřením dětí do péče v případě úmrtí obou rodičů zároveň. Původně jsem chtěla u notáře rozšířit Závěť, ale bohužel tato cesta prý není možná. Proto bych se s Vámi ráda
poradila o naší situaci.

Pokusím se stručně, v případě potřeby jakékoli bližší informace,ráda obratem dodám - s partnerem (jsme spolu přes 20 let, ale nejsme manželé) máme dceru a čekáme druhé dítě. Rádi bychom vytvořili právně závazný dokument, ve kterém by bylo ošetřeno, komu by děti byly svěřeny do péče v případě, že bychom oba zároveň zemřeli. Jde o to, že já rodinu již nemám (nemám sourozence a rodiče již nežijí) a považujeme za nepřijatelné, aby v případě našeho úmrtí dostal dceru do péče někdo z partnerovy rodiny. Dospěli jsme společně k závěru, komu bychom dítě/děti rádi svěřili a dotyčná osoba souhlasí. Je tedy možné sepsat nějaký dokument, případně přiložit k již existující závěti (mám ji já i partner), který by tuto problematiku řešil? V případě, že ano, můžete mi poradit, jaký by byl postup?

My jako rodiče, kteří se snaží dbát na nejlepší zájem dítěte nechceme, aby dítě bylo v případě našeho nenadálého úmrtí svěřeno někomu, kde nebudou hájeny jeho nejlepší zájmy. Je tedy možné někde něco podobného sepsat, kde by byla alespoň uvedena osoba, která by se o děti starala, dokud by o tom nerozhodl soud?

Moc Vám děkuji za jakékoli informace.

S pozdravem a přáním krásného dne
Blanka P.

odpověď odborníka »

Dobrý den Blanko, v případě úmrtí se dítě svěřuje obvykle nejbližšímu příbuznému, pokud o něj projeví zájem.  Prarodiče navíc mají k vnoučatů vyživovací povinnost v případě, že ji  z objektivních důvodů nemohou plnit rodiče. (Zkoumá se však majetková situace prarodičů.) Zároveň je důležité uvést, že prarodiče mají právo na kontakt s dítětem:  §927 OZ: „Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.“Můžete napsat svoji představu o tom, kdo by měl dítě po Vaší případné smrti vychovávat. Ideální je, aby případní účastníci byli s Vaším záměrem seznámeni. Tj. nejen osoba, kterou jste vybrali, ale též prarodiče. Tento dokument, kde bude jasně vyjádřeno a zdůvodněno Vaše přání, s Vašimi ověřenými podpisy, přiložte jak k závěti, tak jej předejte osobě, která by měla být osobou pečující, tak prarodičům. Vyberte další důvěryhodnou osobu, u které můžete dokument uložit. V případě, že by opravdu došlo k vašemu společnému úmrtí, někdo z těchto osob musí dokument předložit OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) a soudu, došlo-li by ke sporu o děti. Po Vašem úmrtí by si děti převzala do péče Vámi určená osoba (pokud by se tuto skutečnost dozvěděla) a má povinnost bezodkladně péči o dítě nahlásit na již zmíněný OSPOD. Nicméně, příslušné orgány jako první kontaktují nejbližší příbuzné dětí. Pokud by se prarodiče o děti zajímali, chtěli je vychovávat a obrátili se na soud, bude soud rozhodovat co je  v nejlepším zájmu dětí a k Vašemu přání může, ale nemusí přihlédnout.
Přeji vám oběma pevné zdraví a mnoho společně prožitých dní. Pokud byste měla další otázky, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. +420 725 756 505Vše dobré přeje Mgr. Tereza Landová 

Zrušení pěstounskou

datum: 20.05.2021 | autor: Tomáš G.

Dobrý den.
Moje paní má 4letou dceru, ale díky okolnostem po porodu(ztráta bydlení a finanční tíseň), ji musela svěřit své babičce do péče a ta si následně zažádala o pěstounství, které jí bylo schváleno soudem. Dnes jsme spolu s partnerkou přes rok, máme spořádanou domácnost oba stálou práci já jeden zaměstnavatel 6let partnerka přes rok u jednoho zaměstnavatele.
Jen doplním biologický otec není v rodném listě uveden. Tak a otázka, dá se nějak zrušit pěstounská péče? A pokud bych se nechal doplnit do rodného listu na základě prohlášení
rodičů,pomohlo by to. Sám jsem vychovával po rozvodu dceru 14let a ospod nikdy neměl nějaké výhrady.

odpověď odborníka »

Dobrý den.
Píšete, že Vaše žena má umístěné dítě do pěstounské péče babičky a ráda by ji dostala zpět do své péče.

Doporučujeme Vaší partnerce zajít na příslušné oddělení sociálně právní ochrany dětí, pod které dcera spadá a s nimi hovořit o jejím zájmu. Je lepší, pokud sociální pracovnice dcery bude na partnerky straně a navrácení dítěte podpoří. Matka sama si může podat návrh na svěření dítěte do své péče. Soud bude chtít důkazy o tom, zda matka vede řádný život, do jakého prostředí by přicházela a zda jsou již napravené důvody, kvůli kterým bylo dítě do pěstounské péče svěřeno. Dítě bude mít přiděleného kolizního opatrovníka (bude jím soc. pracovnice OSPODu), který v tomto řízení bude zastupovat zájmy dítěte.

Pokud byste se prohlásil za otce a biologickým otcem nejste, mohlo by být Vaše jednání vyhodnoceno jako podvod.

S pozdravem za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Roman S.

datum: 20.05.2021 | autor: Trestní bezúhonnost

Dobrý den
S partnerkou žijeme ve vlastním domku a máme spolu syna 7 roků. Já mám stabilní práci. Po dlouhých společných úvahách jsme do domluvili ze si moje partnerka zažádá o dočasnou pěstounskou péči. Myslíme si ze vše splňujeme jen mě trápí že já jsem v podmíněném trestu za podnikání. Je to překážka aby má partnerka uspěla s žádostí?!

Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den.
Každá žádost o náhradní rodinnou péči se posuzuje individuálně vzhledem k dalším okolnostem v žádosti. U trestního záznamu se pracovníci úřadu dívají na charakter trestního činu. Nelze předem predikovat jejich rozhodnutí. Vaše partnerka je ta kdo žádost bude podávat, nicméně další osoby v domácnosti jsou společně posuzované osoby. Vaší partnerce doporučuji žádost podat, bude s ní zahájeno řízení, proti kterému se může případně odvolat.

Píšete, že Vašem synovi je 7 let. Věk syna může být vyhodnocen jako nízký. Pěstounská péče na přechodnou dobu je náročná, jak pro dospělé tak pro děti. Odcházení a přicházení dětí do Vaší péče může být pro dítě náročné a nemusí tomu vzhledem k jeho věku rozumět co se v rodině děje. Může to pro něj znamenat znejistění. Doporučuji vám tyto okolnosti dobře promyslet. Budou s Vámi o tom pravděpodobně hovořit i pracovníci úřadu.
Přeji Vám i partnerce mnoho štěstí na Vaší cestě.

Za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Vnouček

datum: 19.05.2021 | autor: Eva D.

Dobrý den,jsem slovenka, bydlime s manželem v ČR. Máme vnočka, který zije s rodiči na Slovensku. Chceme si vzit dite do pestounske peče. Je to mozne? Dekuji za odpovmed

odpověď odborníka »

Dobrý den.
Váš dotaz bych potřebovala více specifikovat. Z dotazu není jasné, zda je vnouček české národnosti a jaké jsou důvody pro Vaše případné přijetí do pěstounské péče.
Mezinárodně právní ochranu dětí řeší Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, který sídlí v Brně. Doporučuji Vám kontaktovat tento úřad na čísle +420 542 215 522. Zde Vám poradí, zda a za jakých podmínek lze dítěte z jiné země mít v ČR v pěstounskou péči. O převzetí dítěte z ciziny referuje i tento jejich poradenský článek.
https://www.umpod.cz/s-cim-muzeme-pomoci/odebirani-deti-z-rodin-zijicich...
Legislativa ČR upravuje pěstounskou péči cizinců tak, že cizinci zde musí žít minimálně po dobu 365 dní (mít zde bydliště, práci). Pokud tuto podmínku nesplňují, tak bude jejich žádost zamítnuta.
Váš dotaz nám můžete blíže specifikovat na infolince +420 728 756 505 nebo na email info@nahradnirodina.cz. Rádi Vám poradíme.

S pozdravem za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.
Sociální pracovnice

Chci se stát pěstounem

datum: 17.05.2021 | autor: Věra

Mám 59let,chtěla bych se starat o dítě než se dostane zpět do své rodiny nebo do Rodiny, která ho adoptuje. Mám šanci při svém věku? Žijí sama, děti mám už dospělé. Můj zdravotní stav je dobrý. Neberu žádné léky. Pobírám vdovský důchod a příležitostně si přivydělávám. Zkušenosti s dětma mám, protože mám , vnoučata kterým se občas věnují. Obracím se na Vás o radu, jestli si mám podat žádost o pěstounskou péči. Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Věro.
Péče, kterou v dotazu popisujete, se nazývá pěstounská péče na přechodnou dobu. Jedná se o péči, která je dočasná a slouží k umístění dítěte před tím, než se bude moci navrátit do původní či mu bude nalezeno nové rodinné zázemí. Zkušenosti s výchovou dětí jsou v tomto typu péče důležité. Váš věk není důvodem pro nepřijetí žádosti. Za tuto péči dostávají pěstouni odměnu. Žádost jako takovou, můžete podat na oddělení sociálně právní ochrany dětí, úřadu s rozšířenou působností, v místě Vašeho trvalého bydliště. Zde s Vámi zahájí proces a následně Vám započnou i přípravy o náhradní rodinnou péči.
Více o celém procesu se můžete dočíst zde:
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19319_a5-zi-o_pestouns...

Mohu Vám na základě Vašeho zájmu doporučit díl z dokumentární série Rodiče napořád, kde jeden z příběhů je o přechodné pěstounské péči.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11417732385-rodice-naporad/216562261...

Dále Vám doporučuji shlédnout dokument v nejlepším zájmu dítěte, ve kterém je zmapován příběh jedné pěstounky na přechodnou dobu.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/21556226...

V případě dalších dotazů se na nás můžete obrátit.

S pozdravem,

V. Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Adoptivní rodič mě začal nenavidet

datum: 12.05.2021 | autor: Andrea

Dobrý den, jsem adoptovana a měla jsem milující adoptivní
rodiče, dlouho mi trvalo než jsem se odhodlala najít své biologické
rodiče a můj otec s tím asi ani nepočítal, ze bych je někdy chtěla
hledat, když jsem je kontaktovala, nastala nečekaná situace, ze mě
biologická matka chtěla zpět do života, chtěla mi umožnit seznámit se
s celou její rodinou a sourozenci, které jsem nikdy neměla. Jsou to
všichni moc hodni lidé. Má biologická matka je dobrý člověk, který
udělal v mladí jednu obrovskou chybu, které cely život litoval. Řekla to
také mému biologickemu otci, který o mě cely život ani nevěděl a
taktéž mě chce mít ve svém životě. Všichni jsou to dobří lidé a je
mi s nimi i mými sourozenci moc hezky, problém je teď s mým adoptivním
otcem, který je starší a nedokáže danou situaci pochopit, větě to ode
mě jako zradu, pomlouva mě před přáteli jako nevdecnou dceřiná snaží
se mě psychicky vydírat a při každé hádce slyším jen samé výčitky.
Byl mi dobrým a milujicim otcem, nepoznavam ho a nechápu proč mi takhle
ubližuje, snažila jsem se ho ujistit, ze se u nás nic nezmění, ze bude
vždy můj milovaný tatínek a nikdo ho v tomhle nenahradí, zůstala jsem
vůči němu stejná, nevím si rady jak mam danou situaci řešit,
mnohokrát děkuji za vaši odpověď

odpověď odborníka »

Milá Andreo, 
je nám velmi líto, že nyní zažíváte odmítnutí ze strany Vašeho adoptivního otce, když jste se rozhodla najít svou biologickou rodinu. Váš otec je, jak říkáte, již starší, nevím, do jaké míry je u něj možné nalézt pochopení a změnu myšlení. V minulosti byla tendence spíše o faktu osvojení ani nemluvit, Vaši touhu po biologické rodině nejspíš nechápe, mohl se objevit pocit ohrožení, vlastní nedostatečnosti "Proč své dceři nestačím?", strachu "Teď ztratím svoji dceru." To jsou však obvykle nevědomé pochody mysli, které potom ovlivňují naše chování. Nepíšete, jak situaci přijala Vaše adoptivní maminka, zda v ní máte oporu.  Chápu, že Vás mrzí postoj a chování otce, možná byste s ním chtěla sdílet radost z objevené rodiny, která Vás přijala a možná i dala odpověď na otázky, které jste si v sobě nesla.

Můžete dát otci kontakt na naši organizaci, pokud by si chtěl s někým o situaci promluvit, obvykle bývá snazší mluvit s někým cizím, naše telefonické poradenství je anonymní. Můžete mu zkusit napsat dopis, v něm se zaměřit na to, co cítíte k němu, jaké bylo Vaše dětství, poděkovat mu za to, za co si ho vážíte. Zároveň napsat o čem jste přemýšlela v souvislosti s adopcí, proč pro Vás bylo důležité své biologické rodiče najít, a jak je pro Vás cenné, že Vás mají rádi. Téma hledání biologické rodiny je hezky zpracováno v některých filmových podobách, např. film Lion nebo dokumenty Tři blízcí neznámí či Švédi z osady. I to by mohla být cesta, jak adoptivnímu otci ukázat co potřebujete, a proč. Bohužel, i přesto se může stát, že Vás adoptivní otec nepochopí a odmítne. Jak takovou situaci unést, a co s ní lze dělat, je dalším tématem, o kterém by bylo lepší promluvit osobně či telefonicky, neváhejte se na nás obrátit. 

Chtěla bych Vás ujistit, že touha po poznání biologických rodičů je zcela normální, zdravá a žádoucí. Ne vždy se stane, že biologická rodina dospělé dítě přijme zpět s otevřenou náručí a všichni mají šanci získat odpovědi na své otázky, zažít přijetí a odpuštění. Moc Vám přeji, že jste si právě tuto pozitivní zkušenost mohla zažít. Člověk přirozeně potřebuje znát své kořeny, ať jsou jakékoliv, aby mohl dál dobře růst. 
Pokud byste chtěla či potřebovala o tématu mluvit hlouběji, je možné nás kontaktovat na tel. č.  725 756 505 v pracovních dnech. Pokud je to pro Vás dostupné, lze se domluvit i na osobním setkání, sídlíme v Praze nebo na schůzce v onlůine prostředí. První schůzka i tel. kontakt může probíhat anonymně.

Přejeme Vám vše dobré. 
Ze SNRP, Mgr. Tereza Landová 

Přímá adopce

datum: 11.05.2021 | autor: Denisa

Dobry den mám dve velke dite a moc s partnerem chceme miminko jenze ja
ho mit nemohu jedinou možnosti je darkyne ktera je velice nákladná proto
se ptam na přimou adopci ne žadny pestoun to ne co proto udelat

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Deniso.

Zdravím Vás ze Střediska NRP a děkuji Vám za dotaz. Ptáte se na přímou adopci.

Přímou adopcí se rozumí taková adopce, která není zprostředkována státními orgány. Přímou adopci - tedy adopci, která není zprostředkována státními orgány, česká legislativa umožňuje, ale nijak zvlášť ji neupravuje. U přímé adopce se předpokládá, že znáte rodiče dítěte, kteří vyjádří přání, aby dítě šlo do osvojení právě Vám. K tomuto seznámení by mělo dojít tak, že znáte ve svém okolí matku, která se z různých důvodů, nemůže či nedokáže postarat o své dítě.

Doporučujeme Vám spíše volit cestu zprostředkování osvojení prostřednictvím státních institucí, byť chápeme, že tento způsob může někomu připadat poněkud zdlouhavý a náročný. Pokud budete vytipováni jako vhodní rodiče pro konkrétní dítě, budete zde seznámeni s jeho zjištěnou osobní i zdravotní anamnézou, případně i riziky a nároky spojené s výchovou daného dítěte. Budete mít zde čas si rozhodnutí promyslet a případně jej probrat s odborníky.
Zároveň chápeme Vaší touhu po co nejmenší miminku, které za sebou nebude mít zkušenost z pobytu jak v kojeneckém ústavu, v biologické rodině či u pěstounů na přechodnou dobu. Oficiální proces Vám však umožňuje mít v žádosti uvedeno, že jste schopní a ochotní přijmout dítě, které současně není právně volné k osvojení. V praxi to znamená, že můžete být osloveni po porodu dítěte, v době, kdy neuplynou veškeré lhůty pro odvolání souhlasu ze strany rodičů. Může se jednat o matky, které již začaly svou situaci řešit před porodem dítěte a OSPOD bude mít jejich předběžný souhlas k osvojení. Tento souhlas však posléze nemá takovou právní váhu, jako po 6 týdnech, kdy matka dítěte může tento souhlas udělit jakémukoliv soudu.
Riziko je zde však stejné jak u přímé adopce, tedy že si to matka může během této doby rozmyslet a svůj souhlas vzít zpět, či se objeví někdo z příbuzných, kdo by se mohl o dítě postarat. V obou případech by se dítě mohlo vrátit zpět do biologické rodiny. Podat žádost soudu o osvojení dítěte můžete, až bude dítě uvolněné právně k adopci, tedy proběhnou veškeré odvolací lhůty.
Pro Vaši informaci u tzv. právně volného dítěte, byste však měli mít jistotu toho, že již proběhly veškeré odvolací lhůty či byla oslovena nejbližší rodina.
Pokud byste měla jakýkoliv další dotaz, můžete nás kontaktovat tlf. na čísle 725 756 505 nebo na emailu info@nahradnirodina.cz

Přejeme Vám mnoho štěstí na Vaší cestě.
Za SNRP
Mgr. Jana Vilímková,
Sociální pracovnice

Adopce jednotlivcem

datum: 28.04.2021 | autor: Tereza

Dobrý den, je mi 24 let a mám vážný zájem o adopci. Mám vůbec
nějakou šanci adoptovat dítě jako jednotlivec? Bydlím v 2+1, mám
pravidelný příjem, trestní bezúhonnost, zdravá

odpověď odborníka »

Dobrý den Terezo.

Zdravím Vás ze Střediska NRP a děkuji Vám za dotaz.
Ptáte se, zda máte šanci osvojit (adoptovat) dítě jako jednotlivec. Podle české legislativy může i jednotlivec zažádat o zprostředkování náhradní rodinné péče a to jak o osvojení, tak o pěstounskou péči. V naší praxi se setkáváme i se samoživiteli, častěji samoživitelkami, s přijatými dětmi.

Pokud byste měla další dotazy, chtěla podrobněji popsat proces osvojení, můžete nás kontaktovat na tlf. 725 741 112 nebo 725 756 505, případně na emailu info@nahradnirodina.cz. Můžeme si domluvit i schůzku, ať již na adrese naší organizace na Praze 1 nebo online.
Poradenství je anonymní a bezplatné.

Přeji Vám hodně štěstí.
Mějte hezké dny

Za SNRP zdraví

Mgr. Jana Vilímková
Sociální pracovnice

Pěstounská péče

datum: 27.04.2021 | autor: Jitka S.

Dobrý den Jitka S. a můj manžel Jiří S. bych měli zájem o miminko do pěstounské péče a bych být roční děkuji Jitka S.

odpověď odborníka »

Dobrý den.
Těší nás Váš zájem přijmout dítě do pěstounské péče.

Pokud se chcete stát pěstouny, svou žádost musíte směřovat na oddělení sociálně právní ochrany dětí úřadu s rozšířenou působností, v místě Vašeho trvalého bydliště. Zde sociální pracovnice s Vámi zahájí proces o zprostředkování pěstounské péče. V rámci procesu musíte doložit zprávu o Vašem zdravotním stavu, dokument o Vašem finančním zázemí. Sociální pracovnice Vás navštíví v místě Vašeho bydliště, kde provede šetření. V rámci procesu musíte absolvovat psychologické vyšetření a přípravy o náhradní rodinnou péči.

Blíže o celém procesu se dočtete v níže zaslané brožuře:
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19319_a5-zi-o_pestouns...

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na info@nahradnirodina.cz nebo na tel.: +420 725 756 505

Přeji Vám mnoho štěstí na Vaší cestě.

S pozdravem,

za Středisko NRP
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Stránky