Poradna

Odebrání vnoučat

datum: 21.09.2021 | autor: Michaela

Dobrý den, obracím se na Vás, hledám pomoc, kde se poradit. Byla jsem
čtyři roky pěstounka a v péči jsem měla své dvě vnoučata. Od
1.září 2021 mi byly děti odvezeny do Klokánku a po týdnu je odvezla
sociální pracovnice do diagnostického ústavu, kde budou na 2.měsíce na
vyšetření a potom soud rozhodne, že je dají do dětského ústavu, andbo
k jejich matce. Má smysl se proti tomuto bránit? Děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

situaci, kterou popisujete je velmi závažná. Nemůžeme vám dát jednoznačnou odpověď, protože z poskytnutých informací není zřejmé, z jakého důvodu byly děti umístěny do Klokánku. O svěření dětí do péče rozhoduje vždy soud a k odebrání dětí z rodinné péče (i té náhradní) musí být vážné důvody.

Předpokládáme, že s vámi pracovníci sociálně-právní ochrany dětí pracovali a jsou vám zřejmé důvody, proč došlo k umístění dětí do ústavního zařízení. Pro děti je tato situace velmi těžká a složitá a je nutné, aby bylo postupováno v jejich zájmu. Pokud se domníváte, že děti byly z vaší péče odebrány neoprávněně, je nutné se vyjádřit k probíhajícím řízením u soudu, který rozhoduje o péči o děti.

Pokud nesouhlasíte s postupem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, máte možnost si stěžovat k tajemníkovi úřadu, krajskému úřadu, případně na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že se jedná rovněž o složitou právní situaci, můžete využít sociálně-právního poradenství některé z občanských poraden, jejichž služby jsou zdarma.

V každém případě je potřeba, aby byla nastalá situace srozumitelná pro děti a nedocházelo k jejich traumatizaci a měly zachován kontakt se svými blízkými osobami, pokud je to možné a v jejich zájmu.

Tým Střediska NRP

Získání dítěte do péče

datum: 15.09.2021 | autor: Roman

Dobrý den, před 14 měsíci bylo mé přítelkyni odebráno dítě.
Které je v predprstounske péči.Od dubna letošního roku jsem zapsán jako
otec. Přítelkyně je ze svých problémů venku. Momentálně je semnou
těhotná. Jediné co semnou příslušný OSPOD řešil, bylo ohledně soudu
o určení alimentů. Ikdyz jsem chtěl řešit svěření do péče.Můj
dotaz zni jak nejlépe postupovat abychom dceru měli u sebe? Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za dotaz.

Z vámi popsané situace vyplývá, že máte zájem převzít dítě do péče. Do pěstounské péče bylo dítě umístěno na základě soudního rozhodnutí a je to opět soud, který může pěstounskou péči zrušit.

Je určitě potřeba být v kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, který vyhodnocuje situaci ohroženého dítěte a rodiny a pracuje na základě individuálního plánu ochrany dítěte. Pěstounskou rodinu také doprovází organizace (nebo OSPOD), který pomáhá pěstounům při péči o dítě. Je nutné poznamenat, že mezi povinnosti pěstounů ze zákona patří povinnost v souladu s individuálním plánem udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami jemu blízkými, zejména rodiči, umožnit styk rodičů s dítětem, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

Ze stručných informací, které jste uvedl, doporučujeme, abyste jako rodiče dítěte, kteří jsou zákonnými zástupci dítěte, spolupracovali s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, jehož základní povinností je realizovat (nebo zprostředkovat) sociální práci s rodinou a přijmout veškerá podpůrná opatření k navrácení dětí zpět do péče rodičů. Orgán sociálně-právní ochrany dětí by vám měl po prošetření vaší aktuální situace a zhodnocení skutečnosti, zda v rodině jsou podmínky pro řádnou a bezpečnou výchovu a péči, pomoci s přípravou přechodu dítěte do péče rodičů. Je nutné poznamenat, že předním hlediskem je vždy zájem dítěte, aby mu byla zajištěna stabilní a bezpečná péče. Rodič může požadovat dítě zpět do své osobní péče. Soud návrhu vyhoví, pokud je to v souladu se zájmy dítěte.

V případě potřeby dalších informací, můžete také využít služeb některé z občanských poraden, kde vám mohou poskytnout sociálně-právní poradenství. Seznam poraden můžete nalézt zde: https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny, pobočky ve více městech má rovněž Poradna pro občanská a lidská práv: https://poradna-prava.cz/cz/.
Středisko NRP

Dotaz na pěstounskou péči

datum: 10.09.2021 | autor: Lucie

Dobrý den, můj dotaz se týká dvou dětí, které byli před pár týdnu
umístěny do Klokánku.
Děti mi nejsou nijak příbuzné ale sama mám devítiletou dceru, která s
dětmi kamárádí a již u nás trávili nejeden víkend a pokaždé když
jsme mohli jsme holčičky brali na společné akce.
Bohužel po vyjádření mých obav co se týče výchovi, hygieny a
vzdělání, jejich matce, se mnou jejich matka přestala komunikovat a děti
k nám pouštět.
Před několika týdny jsem se dozvěděla od otce jedné z holčiček, že
byli děti umístěny do Klokánku.Byli odebrány z rodiny, kde neměli
často co jíst. Zůstávali často samotné doma. Rodiče zanebvávali
jejich hygienu a celkový úklid a doma jim netekla voda ani nefungovala
elektřina.Zatím o tom všem jen uvažuji ale chci se zeptta zda bychom
mohli dostat holčičky do péče my i když nejsme nijak příbuzní a co
bychom prot o mohli udělat?Děkuji moc za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za dotaz.
Z vámi uvedeného stručného shrnutí situace holčiček není možné vyvodit jednoznačné doporučení. Situaci dětí řeší odpovědný orgán sociálně-právní ochrany dětí, tzn. jejich sociální pracovnice dle trvalého pobytu dětí. Tato pracovnice vyhodnocuje situaci a připravuje individuální plán ochrany dětí, ve kterém stanovuje postupy a plány, které se týkají jejich péče. Pracuje rovněž s rodinou dětí tak, aby (v případě, že je to možné a v zájmu dětí) se děti mohly vrátit do péče svých rodičů. Z uvedeného případu není zřejmé, zda je pro děti plánována náhradní rodinná péče, nebo zda je umístění v Klokánku jen krizovým řešením.
Do zařízení jako je Klokánek mohou být děti umístěny také na žádost rodičů. Rodiče jsou zákonnými zástupci dětí a to, zda je pro děti vhodné umístění do náhradní rodinné péče, je vždy na rozhodnutí soudu (a na návrhu ogánu sociálně-právní ochrany dětí).
Pokud jsou děti umisťovány do náhradní rodinné péče, vždy je zjišťována situace v rodině a přednost má péče příbuzných nebo osob blízkých, kteří skýtají záruku bezpečné a řádné péče. V takovém případě si soud vyžádá prošetření poměrů v rodině, do které by dítě umisťoval. Forem péče může být několik (pěstounská péče, péče jiné osoby, poručnictví), vždy je ale dbáno na to, aby dětem byl zachován kontakt s rodiči a dalšími blízkými osobami (neplatí pro případy osvojení a omezení výkonu rodičovských práv soudním rozhodnutím, případně zamezení kontaktu, kdy není v zájmu dětí).

V případě, že byste se chtěli stát zájemci o některou z forem náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení), obraťte se prosím na orgán sociálně-právní ochrany dětí (oddělení náhradní rodinné péče) při úřadu obce s rozšířenu působností v místě vašeho travlého bydliště. Pracovníci vám celý proces vysvětlí a můžete zde také podat žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli. Více o celém procesu a dalších tématech spojených s náhradním rodičovstvím se můžete dozvědět na našich stránkách: ww.nahradnirodina.cz v sekci Informace o NRP.

Rádi se vám budeme věnovat i telefonicky na infolince: 725 756 505 nebo info@nahradnirodina.cz

Tým Střediska NRP

Psychotesty

datum: 12.08.2021 | autor: Anna

Dobry den, chteli bychom zazadat o adopci ditete. Nejake pocatecni
informace jiz mame. Partner je vsak uzavrenejsi povahy. Bojim se, ze
neprojdem psychotesty. Dokazi ho rozmluvit? A pak musime nekomu rict, ze o
adopci zadame? Rodine, v praci?

odpověď odborníka »

Dobrý den, introvertní (uzavřenější) povahy nejsou žádnou překážkou k adopci dítěte. Důležité je osobnostné nastavení k přijetí dítěte, schopnost přijmout dítě i s jeho historií a faktem, že má někde biologickou rodinu, se všemi těžkostmi, které si s sebou může dítě nést dál do života. Psycholog/žka si s partnerem jistě bude vědět rady. Píšete, že se jedná o partnera, jen raději upozorňuji, že společně může dítě v ČR osvojit pouze manželský pár. Chápu, že celý proces se spoustou nároků může vypadat dost děsivě. Proces ovšem nechrání jen děti, které si často již nesou mnohá utrpení, a je proto o to důležitější předejít dalším možným, ale chrání i budoucí adoptivní rodiče, aby zjistili své případné limity a v touze po rodičovství se nevrhli do situace, která by byla nad jejich síly.
Je určitě dobré mít podporu v širší rodině, ideální je, pokud je dítě přijato i širší rodinou a vzdálenějším okolím, ne vždy se tak stane hned, někdy širší rodina adopci nepodpoří, ale to jsou také témata, o kterých s vámi budou na přípravách či ps. pohovorech mluvit. Z práce budete potřebovat potvrzení o příjmu, které má doložit vaši ekonomickou stabilitu.
Vaše otázka evokuje možnost adopci před okolím utajit. Adopcí dítěte končí právní proces, ale začíná životní příběh adoptivní rodiny, která má oproti biologickým rodinám svá specifika. S faktem, že je dítě adoptované je potřeba pracovat průběžně celý život dítěte. Dítě potřebuje nejen vědět o adopci samotné, ale postupně se dozvídat podrobnosti o svých kořenech a vidět, že ho jeho adoptivní rodiče přijímají i s tím, odkud pochází a respektují fakt, že má biologické rodiče. Dítě potřebuje od vás, rodičů, pomoci přijmout opuštění svými biologickými rodiči a odžít si smutek či vztek, který se k jejich situaci váže. Nestanete se biologickou rodinou, vždy budete adoptivní rodinou, která bude muset řešit témata, která biologičtí rodiče se svými dětmi neřeší. Budete léčit "zranění", které jste nezpůsobili, budete nositeli informací pro své dítě.Pokud byste potřebovali zodpovědět více otázek, můžete se obrátit na telefonickou informační linku: +420 725 756 505Přeji vám hodně štěstí na cestě za dítětem,
Mgr. Tereza Landová

V domácnosti bydli vice členů rodiny

datum: 09.08.2021 | autor: Zuzana

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat zda je možná adopce když v domě bydlí manžele
kteří chtějí adoptovat a zaroveň s nimi bydlí jedna z babiček
manželů. A trvalé bydlení v domě má nahlášené ještě strýc, který
tam nebydlí. Je možné i tak získat adoptované dítě? Děkuji za
odpověd

odpověď odborníka »

Dobrý den.Zákon nestanovuje jaký je minimální počet osob žijící ve společné domácnosti pro podání žádosti. V rámci procesu očekávejte otázky, jak se bude babička popřípadě strýc, který je zde hlášen, podílet na výchově dítěte. O celém procesu se můžete více dočíst v naší brožuře od adopci https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19312_a5-zi-o_osvojeni...
V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na čísle 725 756 505.
S pozdravem,V. Fišerová, DiS.sociální pracovnice

Pěstounská péče na přechodnou dobu

datum: 26.07.2021 | autor: Lenka Č.

Dobrý den,
jmenuji se Lenka Č, a jsem 44 letá matka 14ti leté dcery. Moc ráda bych se stala "pěstounkou na dočasnou dobu". Bydlím na Vysočině u Pelhřimova. Kam se prosím mohu obrátit pro více informací. Děkuji.
S pozdravem
Lenka Č.

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Lenko.

Velice nás těší Váš zájem o dočasnou/přechodnou pěstounskou péči. Tato péče je velice záslužná, potřebná avšak také velmi náročná.
Doporučuji Vám shlédnout dokumenty ČT. Jeden je s názvem Rodiče napořád, kde v rámci jednoho dílu je zaznamenám příběh pěstounky na přechodnou dobu. Dále v rámci cyklu dokumentů Český žurnál vyšel díl V nejlepším zájmu dítěte, kde se dokumentaristé snaží poukázat na rozdíly mezi ústavní a přechodnou rodinnou péčí.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11417732385-rodice-naporad/216562261...

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/21556226...

Žádost jako taková se podává na oddělení sociálně právní ochraně dětí obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. Uvádíte, že bydlíte u Pelhřimova, tudíž příslušné kontakty a pracovníky naleznete zde: https://www.mupe.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/os-1095
Náhradní rodinnou péči má zde na starost paní vedoucí oddělení Bc. Irena Hlaváčková.

Pokud byste měla zájem, rádi Vám nabídneme konzultaci o tomto typu péče. Můžeme Vám nabídnout konzultaci přes telefon na čísle 725 756 505. Je možné si domluvit konzultaci na konkrétní termín přes zoom. Konzultace poskytujeme na půdě organizace v Praze (Jelení 91/7a, Praha 1). Předem je nutné se domluvit na konkrétní termín.

Další informace o pěstounské péči můžete nalézt na níže uvedených adresách:

https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19319_a5-zi-o_pestouns...
https://hledamerodice.cz/pestounska-pece/kdo-jsou-pestouni/
https://www.rpp.cz/

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na naši tel. poradnu.
S pozdravem,
V. Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Osvojení dítěte

datum: 22.07.2021 | autor: Jitka

Dobrý den, dvanáct roků vychovávám s manželem jeho syna.
Matka ho opustila a před rokem zemřela. Chlapci je 18 roků.
Cítím se jako jeho matka a tak jsme si řekli, že bych si ho chtěla
osvojit.
Mít ho za syna i úředně. Prosím proto o radu, co pro to musíme udělat.
Předem děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Vážená paní Jitko, 
děkujeme, že jste přijala a s láskou se starala o dítě svého manžela, víme, že to není samozřejmé. Vzhledem k tomu, že je již chlapec plnoletý, bude se jednat o tzv. adopci dospělého. Na ni též OZ pamatuje. 

Dle § 846 zákona č. 89/2012 Sb., OZ, je možné osvojit i zletilou osobu. Při osvojení zletilého se už nezkoumá, zda je osvojení v souladu se zájmy osvojované osoby, ale osvojení nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Zákoník přitom rozlišuje dva typy tohoto osvojení:
- osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého
- osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého: 
a) přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem
b) v době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý
c) osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti
d) osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela

Vaší situaci odpovídá c) a d). Tento typ osvojení je u vás možný. 
Vzhledem k tomu, že biologická matka osvojence již nežije, nemusí se brát zřetel na odůvodněné zájmy pokrevního rodiče. Jediné, co mě v této souvislosti napadá je, zda už je uzavřeno dědické řízení po matce, aby nedošlo ke komplikacím.  
V tomto typu osvojení se stanete matkou chlapce se všemi právy a povinnostmi, včetně vyživovací povinnostíi (pokud stále studuje). Právní vztahy jsou stejné jako v biologické rodině. 

Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého, lze realizovat z důvodů hodných zvláštního zřetele, pokud je to přínosné pro osvojitele a osvojence navzájem nebo v odůvodněných případech alespoň pro jednoho z nich. Důležitou podmínkou v tomto případě je, že osvojení není na újmu důležitých zájmů potomků osvojitele nebo potomků osvojovaného. Pokud Vy nebo chlapec nemáte potomky, potom ani tomuto typu osvojení nic nebrání. 
Rozdíl oproti prvnímu typu osvojení je v tom, že nevzniká příbuzenský vztah ani práva a povinnosti z toho plynoucí. Nevzniká osvojiteli vyživovací povinnost, ani osvojenec ani osvojitel nenabývá majetkových práv vůči druhému.   

Pro oba typy osvojení je pak společné pravidlo, že osvojenec dědí po osvojiteli v první zákonné třídě dědiců společně s osvojitelovými dětmi a jeho manželem/manželkou. Může však dědit pouze v první dědické třídě, ostatní pravidla pro dědění se na něj nevztahují. 

Návrh na osvojení je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě trvalého bydliště osvojovaného (syna). K návrhu je nutné přiložit souhlas osvojovaného, bez tohoto souhlasu soud návrh odmítne. 

Krásné letní dny přeje,
 Mgr. Tereza Landová 

Svěření do péče v případě úmrtí 2.

datum: 29.06.2021 | autor: Blanka P.

Dobrý den, vážená paní Landová,

chtěla bych Vám velice poděkovat za Vaši odpověď a za příslušná doporučení, jak postupovat. Pokud by to bylo možné, ráda bych si ještě upřesnila několik věcí.

Pokud by prarodiče zájem neprojevili, znamená to, že by neměl být problém se svěřením do péče osoby, kterou bychom určili?

Jen pro upřesnění - prarodiče ze strany otce dítěte žijí zvlášť a situace u nás není taková, že bychom byli jakkoli rozhádaní a nebo se vedly rodinné spory, spíše za zásadní považujeme jejich nezájem o vnouče. Konkrétně - vnučku vidí cca 3x do roka na "slušnostních návštěvách", dcera nemá biologického dědečka a jeho partnerku ráda, je to pro ní nějaký pán s paní - jen jí vadí, že se jí nevěnují a ani si s ní nepovídají... ; k babičce nemá emocionální pouto, protože prakticky se jí věnuje na návštěvě chvíli a pak povídá o "svých věcech". Z naší strany byla po narození dcera velká snaha o sblížení (já sama jsem vyrostla se skvělými vzpomínkami na své prarodiče a na to, co všechno jsem s nimi zažila), nicméně reakce prarodičů je ve smyslu preference vlastních zájmů a naše představa o výchově dítěte, trávení času s dítětem apod. velmi liší.

Není pro nás problém prarodiče s podobným dokomentem seznámit, nicméně očekáváme jejich nechápavou reakci - nejen proto, že nejsou schopni hovořit o tématu smrti, ale sami mají pocit, že jejich vztah k vnučce je zcela v pořádku a nijak jim nevadí, že vnučka je z jejich přístupu zklamaná. A poslední dotaz - pokud by prarodiče nebyli proti, neměl by tedy být problém svěření do péče určen osobě a dcera by se tak vyhla případnému umístění do dětského domova či náhradní rodinné péče u cizích lidí?

Strašně moc Vám děkuji!
S pozdravem a přáním krásného dne
B. P

odpověď odborníka »

Dobrý den.

Vztahy v rodinách bývají složité. Je vhodné s prarodiči o Vašem záměru mluvit i s vysvětlením Vašeho stanoviska. Uvést důvody, např., že péče o dítě je náročná a vy stojíte o to, aby zůstali v životě dítěte v roli babičky a dědy, ale ne v roli rodičovské.

Jak uvedla kolegyně ve své odpovědi, pokud by nastal případný spor mezi prarodiči a vámi určenými pečovateli, řešil by následně soud, co je v nejlepším zájmu dítěte. Dále by jej zajímal i názor dítěte, pokud by bylo již ve věku, kdy může názor vyjádřit. Pokud by prarodiče neusilovali o péči o dítě, soud by měl respektovat Vaše přání a vyhovět návrhu potencionálních pečovatelů.

Pokud prarodiče nebudou proti, ani nikdo dalšíá z širší rodiny, nebude nic bránit tomu, aby se dítěte ujal Vámi určený pečovatel (pokud soud neshledá závažné důvody, které by tomu bránily). Náhradní rodinná péče u cizích lidí je volbou, pokud se nenajde nikdo jiný, kdo by měl k dítěti vztah. Ústavní zařízení by mělo být vždy až poslední volbou v řešení situace dítěte.

S přáním všeho dobrého,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Adopce

datum: 21.06.2021 | autor: Denisa

Dobrý den.
Měla bych zájem o pěstounskou péči či adopci.
Nejsem vdaná ,je mi 45 let, zdravotní stav výborný ,žijí ve vlastním
3+1,děti bohužel nemám .Mám nějakou šanci ,pokud nejsem vdaná? Jinak
mám báječnou rodinu a sestra má tři děti .

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Deniso.

Zdravím Vás ze Střediska NRP a děkuji Vám za dotaz. Ptáte se na možnost osvojení (adopce) nebo pěstounské péče.
Osvojit si nebo vzít si dítě do pěstounské péče může i osoba, která nežije v partnerském či manželském vztahu. Ovšem mezi oběma variantami je rozdíl v právní volnosti dítěte.
Dále bude záležet na Vašich představách o přijímaném dítěti, ve smyslu požadavků na věk dítěte, jeho pohlaví, Vaší toleranci vůči jinému etniku. Vždy se hledá pro konkrétní dítě, konkrétní osvojitel, pěstoun.
Pokud byste chtěla vše podrobněji probrat, případně měla nějaké další dotazy, můžete nás kontaktovat na infolince 725 756 505, případně na emailu info@nahradnirodina.cz.
Přeji Vám hodně štěstí na Vaší cestě

Za SNRP
Mgr. Jana Vilímková
Sociální pracovnice

Svěření do péče v případě úmrtí

datum: 18.06.2021 | autor: Blanka P.

Krásný dobrý den,

řeším situaci se svěřením dětí do péče v případě úmrtí obou rodičů zároveň. Původně jsem chtěla u notáře rozšířit Závěť, ale bohužel tato cesta prý není možná. Proto bych se s Vámi ráda
poradila o naší situaci.

Pokusím se stručně, v případě potřeby jakékoli bližší informace,ráda obratem dodám - s partnerem (jsme spolu přes 20 let, ale nejsme manželé) máme dceru a čekáme druhé dítě. Rádi bychom vytvořili právně závazný dokument, ve kterém by bylo ošetřeno, komu by děti byly svěřeny do péče v případě, že bychom oba zároveň zemřeli. Jde o to, že já rodinu již nemám (nemám sourozence a rodiče již nežijí) a považujeme za nepřijatelné, aby v případě našeho úmrtí dostal dceru do péče někdo z partnerovy rodiny. Dospěli jsme společně k závěru, komu bychom dítě/děti rádi svěřili a dotyčná osoba souhlasí. Je tedy možné sepsat nějaký dokument, případně přiložit k již existující závěti (mám ji já i partner), který by tuto problematiku řešil? V případě, že ano, můžete mi poradit, jaký by byl postup?

My jako rodiče, kteří se snaží dbát na nejlepší zájem dítěte nechceme, aby dítě bylo v případě našeho nenadálého úmrtí svěřeno někomu, kde nebudou hájeny jeho nejlepší zájmy. Je tedy možné někde něco podobného sepsat, kde by byla alespoň uvedena osoba, která by se o děti starala, dokud by o tom nerozhodl soud?

Moc Vám děkuji za jakékoli informace.

S pozdravem a přáním krásného dne
Blanka P.

odpověď odborníka »

Dobrý den Blanko,
 v případě úmrtí se dítě svěřuje obvykle nejbližšímu příbuznému, pokud o něj projeví zájem.  Prarodiče navíc mají k vnoučatům vyživovací povinnost v případě, že ji  z objektivních důvodů nemohou plnit rodiče. (Zkoumá se však majetková situace prarodičů.) Zároveň je důležité uvést, že prarodiče mají právo na kontakt s dítětem:  §927 OZ: „Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.“Můžete napsat svoji představu o tom, kdo by měl dítě po Vaší případné smrti vychovávat. Ideální je, aby případní účastníci byli s Vaším záměrem seznámeni. Tj. nejen osoba, kterou jste vybrali, ale též prarodiče. Tento dokument, kde bude jasně vyjádřeno a zdůvodněno Vaše přání, s Vašimi ověřenými podpisy, přiložte jak k závěti, tak jej předejte osobě, která by měla být osobou pečující, tak prarodičům. Vyberte další důvěryhodnou osobu, u které můžete dokument uložit. V případě, že by opravdu došlo k vašemu společnému úmrtí, někdo z těchto osob musí dokument předložit OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) a soudu, došlo-li by ke sporu o děti. Po Vašem úmrtí by si dítě převzala do péče Vámi určená osoba (pokud by se tuto skutečnost dozvěděla) a má povinnost bezodkladně péči o dítě nahlásit na již zmíněný OSPOD. Nicméně, příslušné orgány jako první kontaktují nejbližší příbuzné dětí. Pokud by se prarodiče o děti zajímali, chtěli je vychovávat a obrátili se na soud, bude soud rozhodovat co je  v nejlepším zájmu dětí a k Vašemu přání může, ale nemusí přihlédnout.
Přeji vám oběma pevné zdraví a mnoho společně prožitých dní. 
Pokud byste měla další otázky, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. +420 725 756 505
Vše dobré přeje Mgr. Tereza Landová 

Stránky