Poradna

Hledam sveho syna

datum: 17.01.2018 | autor: Patrik Lakatos

Dobry den, uz mnoho let hledam syna jmenem Patrik Cermak datum narozeni odhaduji na 5.5.2005 nejsem si bohuzel jisty. jmeno matky je Jana Cermakova/Yildirim. kontakt sem s matkou ditete mnel naposledy kdyz se maly narodil a od te doby az do roku 2010 kdy mi bylo receno ze je v statni pestounske rodine a dal uz nic jineho mi nebylo receno. Matku ditete od te doby sem uz nalezt nemohl. Ziji mimo Cr uz mnoho let a obracim se vsude a nikde mi neni pomoci. prosim zdali mi nejak muzete pomoct budu rad.

odpověď odborníka »

Vážený pane Lakatoš,
zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče.

Ve Vašem dotazu se ptáte, jaké jsou pro Vás možnosti, pokud byste rád dohledal a kontaktoval svého syna.
Situace je taková, pokud jste v rodném listu dítěte uveden jako jeho otec a nebyl jste soudně vůči němu omezen ve svých rodičovských právech a povinnostech a dítě dosud nebylo osvojeno, pak máte nárok získat informace o něm. V takovémto případě bychom doporučovali obrátit se na orgán sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD) úřadu obce s rozšířenou působností v místě, kde se dítě narodilo, popřípadě na úřadu, kde jeho matka měla trvalé bydliště.

Za předpokladu, že Vaše otcovství nebylo k synovi oficiálně určeno a nedaří se Vám dohledat jeho matku, pak zkuste na ni získat kontakt prostřednictvím služby Ministerstva vnitra. Na stránkách tohoto ministerstva naleznete formulář, ke zprostředkování kontaktu. Odkaz Vám zasílám zde: http://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-411838.aspx
Pokud byste měl jakékoliv další dotazy, můžete se obrátit na naši infolinku tel.: 233 356 701 nebo na e-mail: info@hradnirodina.cz

Přejeme Vám mnoho štěstí při hledání syna.

Za SNRP,

Alena Vávrová
sociální pracovnice

Pěstouni

datum: 03.01.2018 | autor: Klára

Dotaz: Chlapec 6,5 roku je v pěstounské péči a příbuzným, kteří si ho občas berou na víkendy či odpoledne se nezdá pěstounská péče vyhovující.Chlapec nemá základní hygienické návyky,počůrává se,chodi ve špinavých a roztrhaných věcech, hračky, které mu příbuzní pošlou se k němu ani nedostanou. Je zřejmé, že mu není poskytováno ani vzdělávání odpovídající jeho věku. Je možné nechat prověřit pěstouny a chlapci pomocí? Děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Vážená paní Kláro,

děkujeme za Váš dotaz. Chápeme, že situace chlapce není příbuzným ani Vám lhostejná.

V případě, že je zde podezření na zanedbání péče o chlapce ze strany pěstounů, doporučujeme příbuzným kontaktovat sociálního pracovníka dítěte. Ten může současnou situaci prošetřit a vyhodnotit, zda se jedná o zanedbání péče u tohoto dítěte a případně podniknout další kroky k nápravě. Sociální pracovníky dítěte naleznou na oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD) v místě trvalého bydliště dítěte.

Další možností je doporučit příbuzným dítěte, aby si s pěstouny promluvili a vyjádřili své obavy. V rámci zachování dobrých vztahů by bylo vhodné zkusit tento krok podniknout předtím, než se příbuzní vydají za sociálními pracovníky. Pokud však komunikace mezi pěstouny a příbuznými nebude účelná, pak je jedinou možností kontaktování OSPODu.

Věříme, že se situace vyřeší v nejlepším zájmu dítěte.

Přejeme Vám příjemný start do roku 2018.

Za SNRP,

Veronika Fišerová,DiS.
sociální pracovnice

Adoption

datum: 18.12.2017 | autor: nahradnirodina

Hello,

Me and my wife, we live and work in Prague and we have permanent recidency in CZ.

We are interesting in adopting a child, but our czech is not good and we might need some help with the admistrative procedure.

Do know if there is a practice for foreigners to adopt children in CZ. Is this something you can assit us with?

Thank you,
Valeri Kolev

odpověď odborníka »

Dear Valeri Kolev,
it is possible for you to adopt a child in the Czech Republic if you live here more than 365 days.
We can have a consultation in English language. I would provide you with detailed information about the process, paper work and adoption by itself.

The closest possible date would be January 9. Or then the following dates from Monday to Wednesday. From 8am. till 1pm (finishing around 3pm). We need about 1 - 1.5 hour for the meeting.
Let me know if any of the date can work for you and what is the most suitable time.
Best regards Tereza Landova, tereza.landova@nahradnirodina.cz

Užívání antidepresiv a žádost o adopci

datum: 26.11.2017 | autor: Jana

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zde je překážkou k adopci dítěte, když jeden z manželů užívá antidepresiva. Nejde o nijak vyšinutou osobu, jen o malé dávky antidepresiv kvůli nespavosti a úzkostem.

Léčbou je plně kompenzován, nikdy nebyly potíže s příčetností, agresivitou atd. Jde jen o to, že bez léčby špatně spí a trpí na bušení srdce a jiné psychosomatické potíže. Jinak oba pracují, vysokoškoláci, fungující pár s dobrým zázemím. Byla by v tomto případě šance na adopci dítěte, například i za cenu vyjádření ošetřujícího psychiatra nebo jiným postupem?

Děkuji za informaci.

odpověď odborníka »

Vážená paní Jano,
zdravíme Vás ze Střediska NRP. Žadatelé o osvojení (= adopci) jsou posuzováni velmi komplexně s ohledem na potřeby dětí, kterým se hledá nové rodinné zázemí. Jde o děti, jejichž start do života často nebyl lehký, děti s raným traumatem, příp. psychickou deprivací apod. Nároky na nové náhradní rodiče při výchově dětí s takovouto minulostí mohou být opravdu vysoké. Je důležité, aby na to noví náhradní rodiče byli maximálně připravení. Dobrý psychický a duševní stav je při posuzování žadatelů o zprostředkování osvojení velmi důležitý a to i s ohledem na prognózu stavu do budoucna.

Pokud se manželé na osvojení dítěte cítí být připravení, žádost o jeho zprostředkování si určitě podat mohou. Ke zdravotnímu a psychickému stavu žadatelů se poté bude vyjadřovat posudkový lékař i psycholog a s nejvyšší pravděpodobností si úřady vyžádají zprávu také od ošetřujícího psychiatra. Stanovisko těchto odborníků bude poté zásadní pro rozhodnutí o zařazení, popřípadě nezařazení, do evidence osob vhodných stát se osvojiteli.

Pokud by stanovisko úřadu bylo zamítavé, je možné se proti tomuto odvolat.

Více informací o osvojení můžete nalézt např. v naší brožuře Základní informace o osvojení /adopci/.

Přeji vše dobré.

Za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Pěstounem vnoučete

datum: 26.11.2017 | autor: Vendula

DOBRÝ VEČER. CHCI SE ZEPTAT. MOJE DCERA JE TĚHOTNÁ. JE JÍ 15 LET.

UTEKLA OD OTCE A MÁM JÍ V PÉČI JÁ. KDYŽ PORODÍ V 16TI LETECH. MOHU SE STÁT PĚSTOUNKOU NA DOBU,NEŽ BUDE PLNOLETÁ? KDO O TOM ROZHODUJE? OTEC DÍTĚTE NEBO SOUD? DĚKUJI

odpověď odborníka »

Vážená paní Vendulo,
zdravíme Vás ze Střediska NRP. Velice si vážíme toho, že v této situaci, která je jistě pro celou Vaši rodinu velmi náročná, stojíte při dceři a chcete jí i očekávanému dítěti pomoci.
Doporučujeme Vám obrátit se nejlépe společně s dcerou na sociální pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD) úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu Vaší dcery (jakožto budoucí matky dítěte). Otevřeně jim sdělte Vaši současnou rodinnou situaci a poraďte se s nimi o dalším vhodném postupu.
Rodičovská odpovědnost nezletilých je upravena v odst. 1, § 868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
„Výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který dříve přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství nenabyl plné svéprávnosti, je až do doby, kdy nabude plnou svéprávnost, pozastaven; to neplatí o výkonu povinnosti a práva péče o dítě, ledaže soud vzhledem k osobě rodiče rozhodne, že výkon také této povinnosti a tohoto práva se pozastavuje až do doby, kdy rodič nabude plnou svéprávnost.“

Na základě informací, které jste v dotazu uvedla, se domníváme, že existuje několik cest možného ošetření dané situace:

- můžete se jako babička dosud nenarozeného dítěte stát jeho pěstounskou, nebo poručnicí, o svěření dítěte do pěstounské či poručenské péče rozhoduje vždy soud, dítě může být do pěstounské či poručenské péče umístěno i přes nesouhlas biologického rodiče, pokud soud vyhodnotí, že je to v jeho nejlepším zájmu /o případné vhodné formě náhradní rodinné péče se poraďte s příslušným OSPOD, není-li zletilý ani biologický otec dítěte, nebo nebude-li moci z jiného důvodu vykonávat rodičovskou odpovědnost vůči dítěti v plném z rozsahu, mohla byste se stát poručnicí dítěte, jež má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič/
- pokud je biologický otec dítěte zletilý, chtěl by o dítě pečovat a bude pro to mít vhodné podmínky, může péči o něj zajišťovat i on /případně společně s matkou dítěte/, otec dítěte má vůči němu stejná práva a povinnosti jako jeho matka;
- jednou z teoretických možností by také mohlo být přiznání svéprávnosti Vaší dceři soudem, pro přiznání svéprávnosti by ale muselo být splněno několik podmínek:

Dle odst. 1, §37 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

„Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.“

Více informací můžete nalézt např. také ve volně dostupné publikaci Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka .

Věříme, že se celá situace podaří vyřešit ku prospěchu dosud nenarozeného miminka, Vaší dcery i Vás.

Přejeme Vám hodně štěstí.

Veronika Fišerová, DiS.

sociální pracovnice

Osvojení Dítě partnerem matky

datum: 20.11.2017 | autor: veronika navratilova

Dobry den. Chci se zeptat mam 6-ti a pul letou dcerku její bio.otec se o ni nezaja a neplatit alimenty. Chce mi dát svolení k osvojení. Můj pritel ji vychovává od roka a pul a chtěl by si ji osvojit. S přítelem zijeme 5 let v jedné domácnosti a máme 4 leteho syna. Ma otazka zni musíme byt manžele aby si ji mohl osvojit? Děkuji za odpověď Navrátilova

odpověď odborníka »

Vážená paní Navrátilová,

zdravíme Vás ze Střediska NRP a děkujeme Vám, že se na nás s důvěrou obracíte.

Bohužel Vám musím odpovědět, že Váš partner by dceru mohl osvojit pouze ve chvíli, kdy byste byli manželi. Tuto skutečnost upravuje občanský zákoník, konkrétně § 800 zákona č. 89/2012 Sb. kdy:
(1) Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.
Pokud by matka dítěte přivolila k osvojení dítěte svým partnerem (tato možnost není vyloučena), pak by zanikly tímto osvojením mezi ní a dítětem příbuzenské vztahy.

V případě, že byste se rozhodli uzavřít manželství, tak nic osvojení nebrání.

Přeji Vám příjemný zbytek dne.

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Problémy s biologickou matkou

datum: 10.11.2017 | autor: Lenka

Dobrý den chtěla jsem se zeptat.Mám děti v pěstounské péči a máme problémy s biologickou matkou. Matka bydlí po azylových domech, je nespolehlivá, vzali ji další miminko a teď má další. Všechny její děti mám já. Nespolupracuje s ospodem. CHce děti vídat, ale nedojde na testy ani schůzku s ospodem. Našla si kde bydlíme a alepoň třikrát do měsíce nás pronásleduje chodí okolo domu , někdy spí i v lese. Děti vídat matku nechcou , týrala je, brečí když ji vídí a alesspon týden jsou neklidné, nemohou v noci spát. Proto jsem zažádala na sou o zbavení práv matky a rozšíření mých práv. Trvalo to rok než soudy začali něco dělat. Teď si mě pozvali na výslech, matka napsala dopis že chce děti do své péče. Sociáka mě uklidňuje, že nemá šanci. Já teď po roce váhám, jesli jsem udělala dobře Uvažuji o stáhnutí mého návrhu.
Lze stáhnout návrh a tímpadem se vše zruší?Co byste doporučovali?Sociálka říká ať nestahuji, ale já si nejsem jistá.
Díky moc

odpověď odborníka »

Vážená paní Lenko,

zdravíme Vás ze Střediska NRP a děkujeme Vám, že se s důvěrou obracíte na naší poradnu.

Ve Vašem dotazu se ptáte, zda bychom Vám doporučovali stáhnout návrh soudu na omezení rodičovských práv matky.

Doporučujeme Vám nenechat se ovlivnit jednáním matky a návrh nechat podaný. Důležité je, že sociální pracovnice OSPODu stojí na Vaší straně a chystá se Vás u soudu podpořit.
Předpokládáme, že v odůvodnění návrhu máte vše, co se ze strany matky děje, dobře popsáno, včetně toho, jak děti kontakt s matkou prožívají. Do soudního spisu je ještě možné doplňovat důkazy. Můžete tedy případně ještě k soudu zaslat např. vyjádření svědků, pokud byl někdo situacím, které popisujete, přítomen apod.
U soudu pak dejte najevo, že máte zájem převzít odpovědnost za děti a případně se stát jejich poručníkem. Zvažte též, zda není nyní vhodné žádat soud o úpravu,či omezení jejího kontaktu s dětmi. Toto vše Vám doporučujeme ještě probrat nejen s Vaší sociální pracovnicí, ale i s klíčovou pracovnicí, která Vás má v doprovodné organizaci na starost. Ta jistě nejlépe zná Váš případ, a může Vám případně pomoci podniknout potřebné kroky. Též i ona může Váš návrh zasláním vyjádření doprovodné organizace u soudu podpořit.
Pokud byste měla jakékoliv další otázky můžete se obrátit i na naší infolinku: 233 356 701

Přeji Vám ať se situace co nejlépe vyřeší v zájmu dětí i Vašem.

Za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.

Stěhování

datum: 03.11.2017 | autor: Irena

Dobrý den. S přítelem máme v dlouhodobém pěstounství 5 dětí od 8 do 18 let. S přítelem se rozcházíme a já se stěhuji. Pěstounka jsem já , přítel né. Bude to problém?Mohu přijít o děti, nebo je to vpořádku pokud je ve ok a děti mají školu, kde bydlet a je o ně řádně postaráno?děkuji Irena

odpověď odborníka »

Dobrý den, paní Ireno,
rozchod s partnerem a stěhování určitě nejsou samy o sobě důvodem k tomu, aby se uvažovalo o umístění dětí do péče někoho jiného.
Doporučovali bychom Vám ale obrátit se na Vaší doprovázející organizaci či OSPOD, informovat je o vzniklé situaci a domluvit se s nimi na možnostech podpory pro svěřené děti i pro Vás. Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči za sebou mají často již velmi těžké životní zkušenosti a může pro ně být nesmírně těžké každou další změnu zpracovat, vyrovnat se s ní. A zde se jedná o změnu opravdu zásadní.
Považujeme za velmi významné s dětmi o vzniklé situaci hovořit, na chystané změny je připravovat a domluvit se s nimi i Vaším bývalým partnerem na tom, či budou chtít nadále udržovat nějaký kontakt, popřípadě nastavit jeho pravidla. Pokud děti s Vaším partnerem nějakou dobu sdílely společnou domácnost, vytvořily si k němu blízký vztah, bylo by určitě nešťastné, aby byl další osobou, která by bez vysvětlení zmizela z jejich života ze dne na den.
Přeji hodně sil a vše dobré.
Za SNRP Pavla Pokorná

Asistovaný kontakt svěřeného dítěte s matkou

datum: 01.11.2017 | autor: Eva S.

Dobrý den,prosím o radu zda jako pěstouni ročního chlapečka máme určité "právo",kdy první asistovaný kontakt našeho svěřeného chlapce -s matkou,bude sice i dle určení soudu "asistovaný,ve spolupráci s centrem psychologické pomoci......Ovšem před sjednáním dohody s tímto centrem nám bylo sděleno,že pěstouni u asistovaného kontaktu dokonce musejí být.

Nyní jsme byli vyrozuměni,že po půl roce se syn uvidí s matkou ,sice za asistence pracovnice poradny,ALE MY S MANŽELEM MUSÍME ZA DVEře.

NA MŮJ DOTAZ,PROČ SE MUSÍ ČEKAT AŽ JE DÍTĚTI ZPŮSOBENA URČITÁ PSYCHICKÁ ÚJMA,KDY DALŠÍ JEHO SOUROZENCI JSOU V JINÝCH RODINÁCH A STYK S MATKOU MAJÍ I SOUDNĚ ZAKÁZÁN.Vím,že my řádně musíme i chceme respektovat ostatní povinnosti s pěstounstvím spojené,ALE prosím o informaci,zda tento postup můžeme odmítnout,kdy ostatní sourozenci ,kteří jsou starší,a bohužel si chování matky pamatují,ale my s nejmladším chlapcem,který si za 3/4 roku každodenní péče zvykl a vlastně se i přizpůsobil řádnému dennímu režimu a péči,tudíž nebyl zanedbávající výchovou jetě tolik poznamenán jako starší sourozenci.Proto prosím o "radu,zda jsme povinni vždy vyčkávat až se jakoby negativní způsob návštěv projeví,a nebo můžeme trvat na tom co nám bylo přislíbeno od začátku,abychom u kontaktu v tichosti byli opodál a né za zavřenými dveřmi.Takové podrobnosti žádná smlouva neuvádí,proto prosím o radu,zda opravdu musíme vždy čekat až matka pod vlivem náv.látek bude před dítětem jen plakat a teprve pak návštěva údajně ihned ukončena.Nechceme mít žádné rozpory,proto Vám budu nesmírně vděčna za radu,kdy i návštěvní čas je v době kdy dítě spí ale vzhledem k první asistované návštěvě jsme souhlasili.Mrzí mne,že to co nám jasně bylo přislíbeno je v tak krátké době změněno,proto děkuji předem o radu,abychom pak neměli nepříjemnosti ,že snad něco neplníme.Děkuji vřele,pěstouni.

odpověď odborníka »

Vážená paní,

děkujeme Vám, že jste se s důvěrou obrátila na naši poradnu. Z Vašeho dotazu nám nejsou zcela jasné detaily situace, pokusíme se Vám však odpovědět v obecné rovině.
Ptáte se, zda je ze zákona možné, aby pěstouni nebyli přítomni asistovaného kontaktu s matkou.

Zákon konkrétně podobu asistovaného kontaktu s biologickou rodinnou neupravuje. Uvádí pouze povinnost dítěti kontakt zprostředkovat, jestliže to je možné a je-li to v jeho zájmu.

Jaká bude tedy podoba kontaktu dítěte s biologickou rodinou probíhat, by tedy mělo vyplývat z konkrétní aktuální situace.

Centrum psychologické pomoci Vám účast na kontaktu přislíbilo a nyní došlo ke změně jejich názoru. Co vedlo pracovníky Centra k takové změně by Vám mělo být vysvětleno.
Požádejte tedy Centrum o vysvětlení, případně se obraťte na příslušný OSPOD, který dítě zastupuje.

Jestliže Vás důvody, které se dozvíte, neuspokojí, tak s ohledem na to, co jste napsala, bychom Vám doporučovali trvat na tom, že chcete být přítomni i u prvního kontaktu dítěte s matkou.

V případě problémů můžete poukázat na § 966 občanského zákona 89/2012, který uvádí:
(1) Pěstoun je povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat.

(2) Pěstoun při výchově dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, v těchto záležitostech dítě zastupovat a spravovat jeho jmění. Má povinnost informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech. Vyžadují-li to okolnosti, stanoví další povinnosti a práva pěstouna soud.

V každém případě Vám doporučujeme zaujmout vůči matce dítěte vstřícný postoj, uvidíte, že se to pro další komunikaci s ní vyplatí.

Věříme, že se vše vysvětlí a kontakt proběhne ke spokojenosti dítěte.

V případě jakýkoliv dalších dotazů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Přeji Vám příjemně prožité podzimní dny.

Za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Odklad adopce

datum: 18.10.2017 | autor: Olga Martynková

Dobrý den. Obracím se na vás s dotazem o odklad osvojení. Před lety jsme prošli s manželem celým požadovaným systémem a zdárně jsme se dostali do pořadníku pro adopci dítěte. Žádali jsme holčičku, nejraději kojence. Před podáním žádosti jsme měli velmi malé šance pro vlastní potomky, měla jsem za sebou několik zamlklých těhu a navíc byl i velký problém s otěhotněním, podstoupila jsem několikrát umělé oplodnění, a však otěhotnět se nepodařilo. V době, kdy nám došel dopis, že jsme všechny testy, vyšetření a šetření zdárně absolvovali a dostali jsme se do pořadníku, čekala jsem svého prvního syna, bylo to už daleko za kritickou hranicí 12 týdne a tak byla velká naděje, že to tentokrát dopadne dobře. Narodil se nám chlapeček. V době, kdy mu byl cca rok, přišel dopis z Měu, že se celá administrativa stěhuje z krajů do obcí a co tedy s naší žádostí. Paní mi ochotně vysvětlila, že pokud žádost zruším a budeme chtít v budoucnu adoptovat děťátko, že budeme muset celý proces opakovat znova. Proto jsem se s paní dohodla, že žádost nestáhneme, ale jen odložíme na neurčito a jak to bude aktuální, že dám paní na úřadě vědět. Po 5 letech od narození syna se na nás znova usmálo štěstí a narodil se druhý chlapeček. Teď máme dva syny 15 a 10 let a zvažujeme k nim ještě sestřičku. Mě je 41, proto bych už do vlastních nešla, ale holčičku by jsme si s manželem i dětmi moc přáli. Máme rodinný domek, velkou zahradu. Holčičku bychom chtěli vzít do adopce. Může být už větší, ale nejlépe předškolního věku. Od podání žádosti už uplynula dlouhá doba, s manželem jsme už spolu přes 20 let, máme dva syny. Proto jsem se chtěla zeptat, stačí jen asi dodatečně udělat šetření a nemusíme už vše absolvovat znovu? Nebo je už to moc dlouhá doba a musíme zas všechno na novo, i když máme jen odložení v pořadníku pro adopci? Děkuji za odpověď. S pozdravem Martynková Olga

odpověď odborníka »

Vážená paní Martynková,
děkujeme za Váš dotaz i ochotu přijmout starší holčičku do osvojení.
Procesem posuzování a příprav jste s manželem prošli před dlouhou dobou. Řada věcí, včetně právní úpravy a obecně pohledu na osvojení se změnila (platí nový občanský zákoník). Změnila se také situace ve vaší rodině. Přijetí dítěte do rodiny je závažné rozhodnutí a bude mít dopad na všechny členy rodiny. Je nezbytné (stanovuje to i zákon), aby na přijetí dítěte byli připraveni také děti, pokud v rodině jsou, což je nyní i Váš případ. Samozřejmě, je velmi významné, že s nimi o přijetí holčičky hovoříte, zároveň jsou věci, na které zájemci o osvojení předem nemyslí a je vhodné, když se předejde případnému rozčarování nebo konfliktům. Domnívám se, že z těchto důvodů bude nezbytné, abyste procesem prošli znovu.
Nicméně o tom, jak byste měla postupovat, rozhodují kraje a praxe na jednotlivých krajských úřadech může být různá. Proto Vám doporučuji, abyste se s dotazem obrátili na pracovníky oddělení náhradní rodinné péče, případně oddělení sociálně právní ochrany dětí na krajském úřadě (magistrátě) v místě Vašeho trvalého bydliště a zeptejte, jak byste měli postupovat pro obnovení žádosti.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na naši infolinku. Využít můžete kromě elektronické poradny také email info@nahradnirodina.cz nebo telefon 233 356 701.
S pozdravem,
Bc. Jan Vrzáček
Středisko náhradní rodinné péče

Stránky