Poradna

Co může .... ?

datum: 27.06.2018 | autor: Kateřina

Dobrý den, sestra je v pěstounské péči u naši tety a strejdy.
Sestře je již 18 ale dále studuje. Chce žít s přítelem, tedy odstěhuje se od té tety. Pokud dál bude studovat bude pobírat stále peníze od Sociálky, jelikož stále studuje ?

odpověď odborníka »

Milá Kateřino,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Dávky pěstounské péče lze pobírat do 26 let věku dítěte, které je nezaopatřené. Nezaopatřeným dítětem se myslí i dítě, které stále studuje.

Dle informací, které máme z Úřadu práce, odstěhuje-li se sestra od tety, je pak na uvážení pracovníků Státní soc. podpory, zda by odměnu pěstouna ještě tetě dál vypláceli. Záleží na konkrétním posouzení, na rodinné situaci apod.

Doporučujeme Vám zajít si na Váš příslušný úřad, který tetě dávky vyplácí a situaci s nimi probrat.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit i na naší infolinku 233 355 309 nebo na email info@nahradnirodina.cz

S pozdravem za Středisko NRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Barbora

datum: 06.06.2018 | autor: Osvojení dítěte partnera

Dobrý den,
je možné podle českého občanského zákoníku osvojit dítě partnera,
který si dítě adoptoval? Bylo by to možné i pro stejnopohlavní pár?
S pozdravem
Barbora

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Barboro,
dle českého právního řádu nelze osvojit dítě partnera bez ohledu na sexuální orientaci páru bez toho, aby původní partner ztratil rodičovská práva k dítěti.
Konkrétně osvojení upravuje Občanský zákoník 89/2012 Sb. v § 800:
„ (1) Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.
Jinými slovy, osvojitelem se může stát též osoba, která nežije v žádném partnerském svazku či žije v partnerském svazku bez uzavření manželství, např. i v registrovaném partnerství. Jedná se však vždy jen o jednu osobu z tohoto páru.
Osvojit dítě partnera je pro heterosexuální pár možné až po uzavření manželství, pokud se původní (druhý) biologický rodič dítěte vzdá či byl zbaven svých rodičovských práv a povinností. V případě homosexuálního páru tato možnost není. (V ČR může homosexuální pár uzavírat registrované partnerství ne manželství).

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 233 355 309.
Ze SNRP zdraví Mgr.Tereza Landová

Adopce dítěte v pěstounské péči

datum: 06.06.2018 | autor: Tereza

Dobrý den,
je možné adoptovat dítě žijící v pěstounské rodině? Tzn. jsou tyto
děti zavedeny v evidenci dětí hledajících osvojitele?
Děkuji a přeji pěkný den,
Tereza

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Terezo,
předně bych Vám ráda objasnila, že mezi adopcí a pěstounskou péčí jsou zásadní rozdíly. Osvojením vzniká nová rodina rovna biologické rodině se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.
Pěstouni mají omezen výkon práv a povinností vůči dítěti, mají povinnost se každoročně vzdělávat, mít svoji doprovodnou organizaci, ale jsou finančně ohodnoceni za péči o dítě.
Náhradní rodiče mají též povinnost podporovat sounáležitost dítěte vůči biologické rodině.

Děti v pěstounské péči mají jiný právní status než děti osvojované. Nejsou tzv. právně volné, tzn., biologičtí rodiče nebyli zbaveni či se nevzdali svých rodičovských práv a povinností. Takové děti proto nejsou vedeny v evidenci dětí vhodných k osvojení a je jim hledána jiná forma náhradní rodinné péče. V některých případech se může stát, že se jejich právní situace změní a budou tudíž mít možnost být osvojeny.
Podrobnější informace o jednotlivých formách náhradní rodinné péče naleznete zde: http://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/adopce_com-brozura_2014...,

Publikace ohledně osvojení, pěstounské péče a jiné naleznete zde:
http://www.nahradnirodina.cz/publikace

Případné dotazy rádi odpovíme na tel. č. 233 355 309, můžeme se domluvit i na osobní konzultaci.
Přejeme Vám vše dobré.
Ze SNRP zdraví Mgr. Tereza Landová

Počet osvojitelných dětí

datum: 06.06.2018 | autor: Šárka

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, kolik je v současnosti právně volných dětí k
adopci a kolik je žadatelů, tedy počet podaných žádostí.
Předem děkuji.

S přáním pěkného dne,
Šárka

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Šárko,
bohužel na Váš dotaz nejsme schopni kvalifikovaně odpověď. Naše organizace je neziskovou organizací, která poskytuje pomoc a podporu zájemcům o NRP nebo těm, kteří již děti v NRP vychovávají. Zprostředkovávat NRP mohou dle zákonů ČR pouze státní orgány, tedy Krajské úřady či Magistrát hl. města Prahy. Vzhledem k těmto faktům nemáme údaje o počtu podaných žádostí, o adopci ani o počtu právně volných dětí. Ze statistické ročenky MPSV vyplývá, že k 31. 12. 2016 bylo 1225 nevyřízených žádostí o osvojení. Ke stejnému datu bylo svěřeno do osvojení 377 dětí a do péče jiné osoby 1297 dětí. Podrobnější informace naleznete na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/cs/7260
Statistické ročenky, za rok 2017 ještě nejsou k dispozici.

Přeji Vám krásné dny a zdravím ze Střediska NRP, Mgr. Tereza Landová

Výchova nevlastních dětí

datum: 06.06.2018 | autor: Zdeněk

Dobrý den. V roce 1982 Jsem si vzal ženu se dvěma dětmi.Bylo to
spíše kvůli jejímu otci kterého jsem znal a byl ti férový chlap.Ta
jeho dcera měla částečný důchod 150 kč.K tomu pracovala jako
uklizečka v nemocnici.Bylo vidět že ty děti neuživí.Já jsem v té
době pracoval v podzemí Uranových dolů.takže jsem je snadno
uživil.Každé prázdniny jsme jezdili na 6 týdnů na dovolenou.Jenže po
35 letech se manželka se mnou rozvedla a i ty její děti mě odkopli a vše
co jsem měl mi ukradli,dokonce i úsporné žárovky z lustru.Takže jsem v
75 letech úplně sám.Tak se ptám zdali mají nějakou povinost ke mě.

odpověď odborníka »

Dobrý den pane Zdeňku,
velice nás mrzí, že prožíváte takto těžkou životní situaci a zůstal jste ve stáří sám. Píšete, že jste si kdysi vzal ženu se 2 dětmi, která se s Vámi nyní rozvedla a s dnes již dospělými dětmi nejste v kontaktu.
Ptáte se, zda mají vyživovací povinnost vůči Vám. Bohužel z Vašeho dotazu není jasné, zda jste si děti po svatbě osvojil (adoptoval) či ne. Pokud byste děti adoptoval, měly by děti vůči Vám vyživovací povinnost dle § 915 Občanského zákoníku 89/2012 Sb. :
„(2) Dítě je povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu.“
Vyživovací povinnost přechází na dítě ve chvíli, kdy rodič pomoc skutečně potřebuje – tzn., že jeho starobní nebo invalidní důchod je tak nízký, že mu již nestačí na pokrytí základních životních potřeb. Pokud bylo v rodině vychováno více dětí, týká se vyživovací povinnost každého z nich, ovšem nikoliv rovným dílem, ale v takovém poměru jaký odpovídá jejich schopnostem a možnostem vůči schopnostem a možnostem ostatních sourozenců.

Další částí je otázka vyživovací povinnosti ze strany Vaší bývalé manželky. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely skutečně za určitých podmínek existuje. Je upravena opět v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. v § 760:
„(1) Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.“
Podmínek, při jejichž splnění je možno výživné od bývalého manžela/ky požadovat je více, záleží na Vašem konkrétním životním příběhu.
Občanský zákoník v § 762 dále říká:
„(1) Nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé o výživném, může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu.“

Doporučuji Vám se obrátit na nejbližší Občanskou poradnu, kde Vám mohou poradit konkrétněji v závislosti na všech okolnostech Vaší rodiny.
Přeji Vám, abyste i své stáří mohl prožívat v radosti a plnosti života.
Ze SNRP Mgr. Tereza Landová

Velikost bytu

datum: 30.05.2018 | autor: Monika

Ráda bych se zeptala, zda je podmínkou pro svěření dítěte do péče velikost bytu nebo popřípadě zda je překážkou bydlení s rodiči děkuji za odpověd

odpověď odborníka »

Vážená Moniko,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Všeobecně stát nemá stanovené konkrétní podmínky, proto jak velký byt musí být, pakliže v něm bude vyrůstat dítě. Byt by měl však být dostatečně velký na to, aby zde mohlo vyrůstat dítě. Sociální pracovníky, kteří budou z jakýkoliv důvodů prověřovat Vaši situaci, může zajímat, kde v bytě bude mít dítě potřebný prostor na hraní, na učení i pro své soukromí.

Co se týká bydlení s rodiči, platí zde to samé. Pracovníky bude zajímat, zda se takový počet osob, do jednoho bytu vejde. Společné soužití s rodiči dává předpoklad, že se budou nějakým dílem na výchově přijatého dítěte také podílet, proto je třeba počítat s tím, že budou také nějakým způsobem prověřováni. Podstatné bude, aby i z jejich strany bylo dítě přijímáno s radosti a láskou.

Pokud byste měla jakékoliv další dotazy, můžete se obrátit na naši infolinku 233 355 309 nebo na e-mail info@nahradirodina.cz

Přejeme Vám příjemný zbytek dne.

S pozdravem,

Přímá adopce

datum: 22.05.2018 | autor: Alena

Dobry den, je mozne si adoptovat miminko primo od maminky ktera miminko chce dat k adopci? Je to v Cechach mozne? Kde nam poradi?
Dekuji

odpověď odborníka »

Vážená Aleno,
zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče a děkujeme za Váš dotaz.

Dle naší současné legislativy, rodiče dítěte mohou dát souhlas s osvojením bez určení budoucích osvojitelů, ale i s určením konkrétních osob, kterým chtějí své dítě svěřit do osvojení.
Souhlas musí učinit vždy oba rodiče osobním prohlášením před soudem. Otec může k osvojení přivolit hned po narození dítě, matka však až po šesti týdnech od porodu. O osvojení vždy rozhoduje soud, který zkoumá, zda je osvojení v souladu se zájmy dítěte. V případě konkrétního souhlasu jsou rodiče dítěte účastníky řízení o osvojení, nejedná se tedy o anonymní osvojení, což má svá rizika. Dle § 798 zákona č. 89/212 Sb., který osvojení upravuje, nesmí z činností související se zprostředkováním osvojení nikdo získat nepatřičný zisk. Též upozorňujeme, že pokud někdo převezme do své péče dítě za účelem budoucího osvojení, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Pokud přemýšlíte o osvojení a nemáte již vytvořený vztah ke konkrétnímu dítěti, pak bychom Vám spíše doporučovali volit bezpečnější cestu zprostředkování osvojení prostřednictvím státních institucí, byť chápeme, že tento způsob může někomu připadat poněkud zdlouhavý.

Více informací o podávání žádostí a zprostředkování osvojení získáte v naší brožurce na přiloženém odkazu:
http://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/zakladni_informace_o_os...

V případě, že byste měla jakékoliv další otázky, můžete se na nás znovu s důvěrou obrátit.

Můžeme Vám nabídnout také osobní schůzku u nás ve Středisku náhradní rodinné péče, které sídlí na adrese Jelení 91/7a, Praha 1. Dále nás můžete kontaktovat na infolince 233 356 701

Přejeme Vám mnoho štěstí na Vaší cestě.

S pozdravem,

Alena Vávrová, sociální pracovnice

Náhradní mateřství

datum: 09.05.2018 | autor: Monika

Měla bych dotaz ohledně přímého osvojení v případě náhradního mateřství. Pokud je náhradní matkou žena v manželství jakým způsobem mohu dítě přímo osvojit já sama, biologická matka, bez partnera, kterého aktuálně nemám? Předpokládám ze výsledkem bude zápis mě jako matky do rod listu. Ale jak by to bylo s otcem? Je nějak možné aby tato kolonka v rod. listu zůstala prázdná? Otce, který byl použit pri umělém oplodnění, nehodláme sdělovat. A manžel náhradní matky nechce zůstat otcem, nejlépe kdyby v rod listu vůbec nefiguroval.

Předem moc dekuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
náhradní mateřství je pojem, který česká legislativa v podstatě neupravuje. Jediná zmínka o náhradním mateřství je pouze v § 804 nového Občanského zákoníku 89/2012 Sb.
„Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství.“
Otázka náhradního mateřství je právně i eticky sporná, v některých zemích je náhradní mateřství protizákonné, jiné země se k němu nevyjadřují, což je i případ ČR.

Každopádně, matkou je z pohledu práva vždy žena, která dítě porodila. Váš předpoklad je tedy chybný, do RL dítěte bude zapsána jako matka dítěte žena, která ho porodí. Pokud je taková žena vdaná, je automaticky považován za otce dítěte manžel této ženy. Tato žena a muž budou mít tedy k dítěti veškerá práva a povinnosti. Jakékoliv předešlé smlouvy ohledně nenarozeného dítěte nemají žádnou právní platnost.

Po narození dítěte se tedy jedná o klasickou přímou adopci, tedy adopci, kterou nezprostředkuje krajský úřad. Otec může dát svolení k adopci ihned po porodu, matka až 6 týdnů po porodu. Pokud by otec tj. manžel rodičky nechtěl figurovat jako otec dítěte, je zde též možnost podat návrh k soudu na určení otcovství, věc doporučuji konzultovat s právníkem, každopádně to bude znamenat prodloužení doby procesu adopce.

Z pohledu náhradní rodinné péče je však zásadní zájem dítěte. Dítě má právo znát své biologické rodiče a v rámci svého života bude hledat své kořeny a budovat svoji identitu. I na tyto otázky by bylo vhodné si odpovědět, dříve, než učiníte jakákoliv další rozhodnutí.

Přejeme Vám, ať v životě naleznete své štěstí!
Ze SNRP Tereza Landová

Zdravotní stav žadatelky

datum: 03.05.2018 | autor: Jana

Dobrý den,
mám podanou žádost o osvojení jako samožadatelka, absolvovala jsem, spolu se svým partnerem, který je pro krajský úřad (KÚ) osoba spoluposuzovaná, povinnou přípravu žadatelů o osvojení. Nyní po mně KÚ žádá doložení nálezu odborného lékaře z oboru gynekologie s douškou, že doložení nálezu z tohoto oboru je povinné. Předesílám, že jsem zdravá, ke své žádosti jsem dodala zprávu praktického lékaře (dle pokynů soc. pracovinice OSPOD), za poslední kalendářní rok jsem neměla v zaměstnání jedinou absenci z důvodu nemoci. V gynekologické ambulanci jsem samozřejmě evidovaná, tak jako téměř každá žena. Má KÚ právo na takovéto informace? Domnívala jsem se, že posudkový lékař má zjistit, zda je žadatel, po zdravotní stránce, schopen přijmout dítě do péče.
Děkuji Jana

odpověď odborníka »

Vážená paní Jano,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Ve vašem dotazu se ptáte, zda krajský úřad a jeho posudkový lékař (dále KÚ) má právo na to, vyžádat si zprávu od Vašeho gynekologa.

Posudkový lékař KÚ má na tuto zprávu nárok za předpokladu, že by Váš praktický lékař ve své zprávě uvedl, že se léčite (léčila se) u odborného lékaře gynekologa. Tuto zprávu posudkový lékař kraje potřebuje k náležitému posouzení Vaší situace. Jedná se především o to, zda nemoc či případné její následky, by byly do budoucna ohrožující pro stabilitu rodiny a péči o dítě.
Viz § 27 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí 359/199 Sb.
(2) Pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče se
b) u žadatelů posuzuje
charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě (....).

Doporučené postupy pro posudkové lékaře a posuzující krajské lékaře lze nalézt na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v čl. 6. viz http://www.mpsv.cz/files/clanky/20189/2015_4623_721_DP.pdfse

Zeptali jsme se na názor a praxi pražského magistrátu, kde nám bylo sděleno, že pokud ve zprávě, kterou Vám vystavil Váš praktický lékař nemáte uvedeno, že se léčíte s gynekologickými problémy u odborníka, není důvod, proč by po Vás KÚ měl takovouto zprávu chtít, což je i náš názor.

Je možné napsat čestné prohlášení,že se neléčíte a v minulosti jste se neléčila na gynekologické onemocnění, které by mělo dopad na Váš dlouhodobý zdravotní stav.

Pokud však nechcete,aby se celý proces zdržel, nechcete jít do sporu s krajským úřadem a jste zdravá, požádejte svého gynekologa o zprávu o Vašem zdravotním stavu. Ve zprávě by mělo být uvedeno, že z hlediska gynekologického se u Vás nevyskytuje žádný zdravotní problém, který by Vám znemožňoval přijetí dítěte a péči o něj s výhledem do budoucnosti.

Během procesu prověřování budete vystavena mnoha otázkám intimního charakteru, které Vám mohou být nepříjemné. Důvodem prověřování je snaha o podchycení všech potenciálních překážek pro péči o dítě.

Celý proces může být zdlouhavý a vyčerpávající, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poskytneme pomoc a podporu. Pokud máte jakékoliv další dotazy, neváhejte nás kontaktovat buď na tel.: 233 356 701 či na e-mail: info@nahradnirodina.cz

Přejeme Vám mnoho štěstí na Vaší cestě za dítětem.

S pozdravem za SNRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Mám vážný dotaz ohledně miminka

datum: 04.04.2018 | autor: Zlata

Dobrý den,představím se jsem Zlata G. jsem 16,ctileta slečna pouhou náhodou jsem otěhotněla a chtěla jsem se zeptat kde najdu vhodnou rodinu pro mě dítě děkuji :(

odpověď odborníka »

Milá slečno Zlatko,
zdravíme Vás ze Střediska NRP a děkujeme Vám, že se na nás s důvěrou obracíte. Chápeme, že rozhodnutí vzdát se svého dítěte není lehké, oceňujeme však, že jste se rozhodla dát mu život a možnost vyrůstat v rodině.
Nevíme, zda jste již o tomto svém rozhodnutí s někým mluvila, doporučujeme Vám se obrátit na někoho komu důvěřujete, kdo by Vám mohl být oporou. Neznáme Vaši situaci podrobně, jistě by bylo dobré situaci řešit s otcem dítěte. Doufáme, že Vám budou oporou též Vaši rodiče. Možná nakonec zjistíte, že se ve Vašem okolí najdou lidé, kteří Vám pomohou a budete si moci děťátko ponechat.

Pokud to však situace neumožňuje a vy se rozhodnete dát dítě k adopci, měly by Vaše první kroky směřovat na pracoviště sociálně právní ochrany dětí v místě Vašeho trvalého bydliště. Zkráceně se tomuto orgánu říká OSPOD. Zde pracují sociální pracovnice, které budou hájit nejlepší zájmy Vašeho dítěte, kterému soud určí po porodu poručníka, kterým bývá často OSPOD. Zde by Vám také mohli pomoci řešit Vaši situaci, pokud byste se rozhodla dítě si nechat a pečovat o něj, ale Vaše rozhodnutí budou respektovat.

Souhlas k osvojení můžete dát nejdříve 6 týdnů po porodu. Otec dítěte může dát souhlas s osvojením ihned po porodu, pakliže se rozhodnete jej uvést do rodného listu dítěte. Souhlas se uděluje u soudu. K němu Vás taktéž může doprovodit sociální pracovnice z OSPOD.
Doporučujeme Vám také komunikovat se sociální pracovnicí porodnice, ve které se rozhodnete rodit. Zde si můžete zkusit dojednat průběh porodu. Můžete požádat o to, zda chcete dítě po porodu vidět, či jestli chcete být po porodu převezena na gynekologické oddělení namísto porodnického, vzhledem k citlivosti a náročnosti situace.

Vhodnou rodinu pro dítě nebudete hledat Vy. Stát má k dispozici seznam prověřených žadatelů, kteří mají za sebou několik měsíců příprav a posuzování a jsou připraveni do svého života přijmout dítě. Pro každé konkrétní dítě sociální pracovníci hledají vždy nejvhodnější rodinu, která dítě příjme se všemi jeho specifiky. Vy můžete projevit přání, aby dítě šlo rovnou po porodu do péče budoucích osvojitelů či do pěstounské péče na přechodnou dobu a nemuselo projít kojeneckým ústavem. Děti v adopci se často ptají, proč je biologická maminka nechtěla a je pro ně velmi úlevné zjistit, že to není jejich vina. Způsob, jak svému dítěti pomůžete, aby se vyrovnalo v budoucnosti s faktem adopce je např. napsáním dopisu, kde pro něj zanecháte nějaký hezký vzkaz. Tento dopis můžete potom zanechat na OSPOD a požádat, aby byl připojen do spisu dítěte.

Níže vám posílám kontakt na organizace, které by Vám dále mohli ve Vaší situaci též pomoci.
www.napocatku.cz tel.: 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz tel.: 733 125 261, 605 329
www.linkabezpeci.cz tel.: 116 111 – linka je zdarma
www.azylovedomy.cz

Můžete kontaktovat i naši telefonickou linku 233 356 701, info@nahradnirodina.cz. Pokud byste měla zájem, je zde možná i osobní schůzka. Naše organizace sídlí na adrese: Jelení 91/7a, Praha 1. Rádi Vás vyslechneme a pomůžeme Vám v naplánování dalších kroků.

Rádi bychom ještě na závěr ocenili, s jakou zodpovědností k celé záležitosti přistupujete a přemýšlíte o budoucnosti dítěte. Přejeme Vám mnoho sil, kéž situaci vyřešíte v nejlepším zájmu Vás i dítěte.

Ze SNRP s pozdravem Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Stránky