Poradna

Otec samoživitel

datum: 03.04.2017 | autor: Castiel

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli pro mne existuje reálná šance na adopci jako otce samoživitele. Je mi 28 let, mám stále flexibilní zaměstnání s nadprůměrný platovým ohodnocením. Vlastním dvě nemovitosti a automobil a nemám žádné finanční závazky. Bohužel před rokem mi zemřela přítelkyně a od té doby se mi nedaří navázat nový vztah, ale cítím se již ve věku na vychovávají dítěte. Proto bych rád věděl jaké má otec samoživitel šanci na adopci. Děkuji Vám za odpověď S pozdravem

odpověď odborníka »

Dobrý den, úvodem mi dovolte vyjádřit lítost nad ztrátou Vaší partnerky. Ztráta milované partnerky, se kterou jste plánoval svoji budoucnost, je jednou z nejtěžších životních zkušeností. Ačkoliv rok může vypadat jako dlouhá doba, je to doba, která je považována za nutnou pro vyrovnání se s bolestí z odchodu blízkého člověka. Až když si člověk odžije toto období truchlení (jehož délka je velmi individuální), bývá teprve obvykle připraven otevřít se novému vztahu a přijmout do svého života někoho dalšího.

Nyní přímo k Vaší otázce. Občanský zákoník 89/2012 Sb. v § 800 říká:

„ (1) Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.

Jinými slovy, osvojiteli se mohou stát též osoby, které nežijí v žádném partnerském svazku či žijí v partnerském svazku bez uzavření manželství. Nicméně v rámci procesu osvojení se nehledá vhodné dítě pro konkrétního rodiče, ale vždy se hledají ti nejvhodnější rodiče pro konkrétní dítě. Musí být postupováno v nejlepším zájmu dítěte.

Samozřejmě jsou velmi důležité Vaše představy o dítěti např. věk dítěte, které byste chtěl přijmout.

Pokud byste potřeboval více informací o celém procesu osvojení, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Tel. č.: +420 233 356 701
E-mail: info@nahradnirodina.cz

Hezké dny Vám, ze SNRP, přeje Mgr. Tereza Landová

Konec pěstounské péče

datum: 27.03.2017 | autor: elizabeth

Dobrý den, mám dotaz ohledně ukončení pěstounské péče. Pokud bylo dítě (5-10 let) svěřeno do pěstounské péče z důvodu nemožnosti rodičů se o dítě žádně postarat, tak tato pěstounská péče trvá do 18 let věku dítěte anebo do doby, do kdy dítě nedostuduje a nebude samostatně schopné se o sebe starat (max. 26 let). Vím že při žádné úřední změně dostávají pěsouni dále příspěvky na dítě dokud nedostuduje (obdobný vztah jako vyživovací povinnost) ale jak je to se samotnou pěstounskou péčí?

odpověď odborníka »

Dobrý den,

rozumím-li správně Vašemu dotazu, zajímáte se o dávky pěstounské péče – odměnu pěstouna po 18 roce věku dítěte.

Odměna pěstouna je dávkou pěstounské péče určenou (mimo jiné) osobám pečujícím.

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, tj. splňuje kritérium nezaopatřenosti. Osoba pečující je (mimo jiné) bývalý pěstoun nebo poručník, s nímž dítě žije nadále v domácnosti.

O dávku pěstounské péče je třeba zažádat podáním písemné žádosti příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky dle místa trvalého pobytu osoby pečující. K řádně vyplněnému formuláři žádosti je třeba doložit: průkaz totožnosti všech osob, které jsou v žádosti uvedeny, pro všechny děti uvedené v žádosti, které jsou již zletilé, jejich nezaopatřenost: "Potvrzení o studiu" nebo "Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím" nebo "Potvrzení o zdravotním stavu" nebo "Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz".

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě (dle zákona), které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Podmínka trvalého žití a společné úhrady nákladů na potřeby zletilého nezaopatřeného dítěte je splněna i v případě, kdy dítě žije s bývalým pěstounem, ale dočasně se zdržuje i jinde (např. během týdne bydlí kvůli studiu v internátu, vysokoškolské koleji či v pronajatém bytě).

Krásné jarní dny Vám přeje a ze SNRP zdraví Mgr. Tereza Landová

Změna pěstouna

datum: 21.03.2017 | autor: Andyna

Dobrý večer, chci se optat lze změnit pěstoun? Například moji blízcí přátelé dostaly do pěstounské péče malého Tomíka šlo by udělat abych se stala pěstounkou já? S Tomáškem jsem 24h pokud ovšem nejsem v práci ve styku. Takže v rámci možností jsem jeho osoba blízká. Děkuji za odpověď Andrea

odpověď odborníka »

Vážená Andreo,

z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda blízcí přátelé stále o chlapce pečují nebo se již o něj staráte pouze vy. Každopádně o svěření dítěte do péče u nás rozhoduje soud a to vždy na něčí návrh. Pokud byste se rozhodla takový návrh k soudu podat, doporučujeme navštívít nejprve oddělení sociálně právní ochrany dětí v místě, kde bydlíte (tato oddělení jsou vždy v obci s rozšířenou působností). Vysvětlete jí vaší situaci a požádejte o pomoc se sepsáním návrhu. Soud vždy rozhoduje s ohledem na nejlepší zájem dítěte a ten také bude posuzovat. U soudu bude chlapce zastupovat soicální pracovnice, proto vřele doporučujeme, abyste od začátku konzultovala svůj postup s ní.

Pokud byste se chtěla dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Využít můžete také telefonickou linku 233 355 309.

S pozdravem za tým Střediska náhradní rodinné péče,

Bc. Jan Vrzáček

Osvojení

datum: 22.02.2017 | autor: admin

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda můžeme s manželem adoptovat dítě, pokud máme již vlastní dítě kterému byl diagnostikován autismus 3.stupně. Radi bychom měli zdravé dítě ale další vlastí dítě už mít nemůžeme. Mame vlastní dům, manžel má stále zaměstnáni, ale já pečuji o syna doma. Je možné abychom si mohli osvojit dítě? Děkuji

odpověď odborníka »

Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz i za to, že zvažujete možnost osvojení dítěte. Z právního hlediska nic nebrání tomu, abyste si podali žádost o osvojení. Pokud tak učiníte, čeká Vás proces posuzování a příprav na osvojení. Přípravy a posouzení by Vám mělo pomoci dospět k zodpovědnému zhodnocení Vaší situace a kapacit Vaší rodiny pečovat o další dítě.

Je třeba brát v potaz, že osvojené děti ve většině případů vzhledem k jejich nelehkému startu do života potřebují zvýšenou pozornost, péči a podporu. Také nikdo nemůže 100% zaručit, že se u přijatého dítěte neprojeví nějaká zdravotní omezení. Tedy všichni zájemci musejí být připraveni na to, že se mohou určité potíže objevit (i např. vzhledem ke zvýšeným rizikům v rodinné a osobní anamnéze dítěte).

Pokud byste měla další otázky, můžete se obrátit buď přímo na sociální pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí úřadu obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště, kde se také podávají žádosti o zprostředkování osvojení, nebo se s dalšími dotazy můžete obrátit na nás do Střediska náhradní rodinné péče na tel. 233 356 701. Je možné si domluvit také osobní schůzku, sídlíme na adrese Jelení 91/7a, Praha 1.

Přejeme hodně štěstí.

S pozdravem za Středisko náhradní rodinné péče,

Bc. Jan Vrzáček

Věkové minimum dítěte pro pěstounskou péči

datum: 17.02.2017 | autor: MichaelaRychla

Dobrý den, jsme s manželem v začátcích procesu žadatelů o pěstounskou péči. Chtěli bychom do pěstounské péče přijmout dítě co nejmladšího věku, ideálně miminko do 1 roku. Na úvodním psychologickém pohovoru nám bylo řečeno, že toto je spíše nereálné, že pro pěstounskou péči jsou dostupné starší děti. Chtěla bych se Vás prosím zeptat na informaci, jaká zákonná či jiná omezení jsou v rozporu se získáním miminka do pěstounské péče? Podle mnou zjištěných informací je dětí (miminek) tohoto věku v kojeneckých ústavech spousta a i mnohem více, než právně uvolněných dětí, vhodných pro adopci. Proto se ptám přímo Vás, děkuji Vám za Vaši odbornou odpověď, s přáním pěkného dne, Michaela Rychlá

odpověď odborníka »

Dobrý den, paní Rychlá,

jak jsem Vám říkala i při telefonickém hovoru, česká legislativa blíže neupravuje věk nezletilých dětí, které mohou být soudem svěřeny do pěstounské péče.

Vše vychází z konkrétní situace a potřeb dětí, pro které se nové vhodné rodinné zázemí hledá. U nejmenších dětí bývá v praxi v současné době často využíván spíše institut pěstounské péče na přechodnou dobu – během pobytu dítěte u pěstounů na přechodnou dobu (dle zákona max. 1 rok) je prostor pro komplexnější zmapování situace dítěte - během této doby může být např. podpořena biologická rodina tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět do její péče, nebo se dítě může tzv. právně uvolnit pro osvojení, či se mu posléze hledá tzv. dlouhodobá pěstounská péče. Upozorňuji ale současně, že i na tzv. dlouhodobou pěstounskou péči legislativa pohlíží jako na spíše dočasné řešení situace dítěte na dobu, po kterou o něj nemohou pečovat jeho biologičtí rodiče.

§ 959 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(1) O pěstounské péči může soud rozhodnout na dobu, po kterou trvá překážka bránící rodičům v osobní péči o dítě.

(2) Rodič může požadovat dítě zpět do své osobní péče. Soud návrhu vyhoví, pokud je to v souladu se zájmy dítěte.

Nemůžeme ovšem vyloučit, že i pro děťátko mladší jednoho roku se může za určitých okolností hledat vhodná tzv. dlouhodobá pěstounská rodina.

S přáním všeho dobrého za Středisko NRP Daniela Hartlová

Dotaz

datum: 08.01.2017 | autor: vnoucata

dobry den.kdyz dceri odeberou deti protoze maj dluhy a exekutori jim vemou vsechny penize a oni nemaj z ceho je zivit.musi byt umisteny do ustavu i kdyz maj babicku ktera se o ne muze starat.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

předně v současné době by měly být učiněny všechny kroky pro to, aby děti mohly zůstat s rodiči, pokud chování rodičů není pro děti ohrožující. Rodičům by měla být poskytnuta podpora pro to, aby mohli potíže, do kterých se dostali, vyřešit. V tomto případě nabídka azylového bydlení a dluhového podradenství. V případě, že je situace pro dítě ohrožující a je potřeba, aby se o něj postaral někdo jiný, má u nás ze zákona přednost náhradní rodina. Vždy by se mělo (s ohledem na zájem dítěte) hledat umístění v rámci širší rodiny, případně blízkých známých, kde se předpokládá, že dítě má již navázaný vztah. Zároveň je nutné zhodnotit, zda je toto řešení pro dítě opravdu vhodné. Pokud se v rodině nenajde nikdo, kdo by o dítě mohl pečovat, pak by měl přijít krok vyhledávání vhodných pěstounů. Ústavní výchova by měla být vždy to poslední řešení. Pokud se někdo z příbuzných může o dítě postarat, doporučujeme kontaktovat příslušný OSPOD, případně soud, který ve věci rozhodl a tuto skutečnost s nimi konzultovat.

S pozdravem,

Honza Vrzáček

Určení a popření otcovství

datum: 03.01.2017 | autor: Tereza

Dobrý den potřebovala bych poradit.Mám neteř svěřenou do PP.Matka je závislá a bratr(otec od malé)je ve výkonu trestu.Matka s mým bratrem před matrikou prohlásili,že je můj bratr je otec od malé je uvedený v rodném listě.Matka lae udajně spala v té době když otěhotněla i s jiným mužem.Ten jiný muž tvrdí že malá je jeho dcera.Kristínce budou 3roky,ten druhý muž je taky ve výkonu trestu. Když se Kristínka narodila poslal matce dopis ve kterém píše,že malá je jeho.Můj bratr si je jistý,že Kristínka je jeho.Domělý otec si podal žalobu na určení a popření otcovství,je nějaká možnost aby mu to soud zamítl?Vím,že tam jsou naké lhůty a podle nich by to soud měl rovnou zamítnout.Můžete mi poradit,jsem zoufalá a mám strach,že o malou můžu přijít.Děkuji vám za odpověd

odpověď odborníka »

Dobrý den,

domnělý otec opravdu může v případě, kdy bylo otcovství určeno souhlasným prohlášením, podat žalobu na určení a popření otcovství podle podmínek stanovených zákonem. Pokud podmínky nebyly dodrženy, soud návrh zamítne. Bude-li zahájeno řízení, bude záležet na jeho výsledku. Pokud by bylo prokázáno, že otcem dítěte je jiný muž, než Váš bratr, pak by na něj přešla následně i rodičovská zodpovědnost. Je však otázkou, zda by tento muž měl v budoucnu podmínky ke svěření dítěte do výchovy a péče, když píšete, že je dlouhodobě ve výkonu trestu. Soud musí vždy zodpovědně zkoumat jaké řešení je ku prospěchu dítěti.

Přejeme Vám hodně štěstí

za Středisko náhradní rodinné péče

Alena Vávrová

Touzime po miminko

datum: 05.12.2016 | autor: nada1985

dobry den tady je nada a je mi 31 let ziju s pritelem uz 10 let mymu pritelovy je 32 let jsme romove slusni pritel pracuje a jsme regisrovany o adobci strazne bychom jsi praly dite od 0 do 3 roky dite muze byt romske i polovicni muze byt i jeste jeden sourozenec prave my s pritelem mit vlastni deti nemame jsme oba poradku i zdravotne muzete mi nejak dat informaci na muj email ohniva1234@seznam.cz dekuji za pochopeni

odpověď odborníka »

Dobrý den,

pokud jste s partnerem již prošli procesem prověřování a příprav na náhradní rodičovství a jste zařazeni do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, nastává období čekání, než budete krajským úřadem vytipováni jako nejvhodnější osvojitelé pro konkrétní dítě. Toto období bývá různě dlouhé, jeho délka je ovlivněna mnoha faktory, důležitou roli hrají také Vaše představy o tom, jaké dítě byste do rodiny rádi přijali. Doporučujeme toto období využít pro společné chvíle s partnerem ve dvou, načerpání pozitivní energie a k přípravě na příchod děťátka do rodiny. V tomto období můžete využít také podporu ze strany organizací, které žadatelům o přijetí dítěte do rodiny nabízí osobní konzultace a možnost účasti na akcích pro rodiny, které již pečují o přijaté děti. Pokud byste měli s partnerem zájem o zapojení se do programů Střediska NRP, ozvěte se nám prosím na tel. 233 355 309, rádi se Vám budeme věnovat. Sídlíme na adrese Jelení 91/7, Praha 1.

Přeji krásný Advent a vše dobré.

Za SNRP Pavla Pokorná

Pěstounská péče po 18. roku

datum: 03.12.2016 | autor: janakopecka

Dobrý den, mám v pěstounské péči studenta SŠ (4. ročník, 19 let). Po delších hádkách kvůli jeho dluhům a prospěchu se minulý měsíc odstěhoval k rodině své 16-ti leté přítelkyně, ale tomuto pobytu nepřikládám dlouhého trvání. Přeposílám mu příspěvek na úhradu potřeb dítěte a část odměny pěstouna, platím školné a stravné. Mám zrušit pobírání odměny pěstouna? Také by mě zajímalo, zda nebude problém v budoucnu mu zrušit trvalý pobyt u nás, pokud budou hádky pokračovat? Já už vlastně nestojím o to, aby u nás bydlel, protože hádky jsou nepříjemné, na druhou stranu "vyhodit na ulici" ho nemůžu. Děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

víte vše je opravdu na Vašem uvážení.

Dávky pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte a výplata odměny pěstouna - jsou v případě studenta vázány po dosažení jeho zletilosti na trvání společného trvalého bydliště s pěstouny a hrazením nákladů na potřeby společně s osobou pečující.

Pokud by chlapec změnil trvalé bydliště, pak by v případě , že bude dále studentem měl jako nezaopatřené dítě nárok na jiné dávky - dávky státní sociální podpory j- např. příspěvek na bydlení apod. Znamená to, že kdyby žil např. na nějakém podnájmu bylo by mu nájemné úřadem hrazeno tak, aby mu zůstávalo jeho životní minimum. Doporučujeme Vám poradit se s kurátory na příslušném úřadu nebo přímo s pracovníky oddělení státní sociální pdopory.

Hezký den přeje

za Středisko náhradní rodinné péče

Alena Vávrová

Adopce miminka

datum: 03.11.2016 | autor: admin

Dobrý den, s manželem máme 2,5 letou dcerku po umělém oplodnění. Máme problém s plodností a už nechceme podstupovat další léčbu, raději bychom chtěli udělat hezký život nějakému "nechtěnému miminku". Rádi bychom se dostali k co nejmenšímu miminku. Zatím se poohlížíme po tom, jaké jsou v naší republice možnosti. Ráda bych se zeptala, jak je možné získat miminko nejlépe přímo z porodnice, aby nebylo umístěno v kojeneckém ústavu, je-li to vůbec u nás právně možné. Děkuji za informace.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče.

Možnost získat miminko přímo z porodnice existuje - připouští ji nový občanský zákoník, č. 89/2012 Sb. , který v § 823 uvádí toto:

(1) Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat mu osvojované dítě do péče ihned poté, kdy oba rodiče dali k osvojení souhlas. Souhlasí-li s tím rodiče, lze dítě předat budoucímu osvojiteli do péče i dříve, jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí.

(2) Péče o dítě v době před uplynutím tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, není péčí před osvojením. Po tuto dobu ten, komu bylo dítě předáno do péče, má pouze povinnost a právo o dítě řádně pečovat a chránit je, v záležitostech dítěte, které s touto péčí souvisí, může jednat, jen je-li toho nezbytně třeba.

Abych to trošku vysvětlila : Souhlas k osvojení může otec udělit hned po porodu dítěte, u matky je to však jiné. Ta může k osvojení přivolit nejdříve po uplynutí 6ti týdnů od narození dítěte. Tato lhůta je ochranou lhůtou pro matku. Jde o to, aby jisté, že souhlas dává aniž by byla pod vlivem hormonálních změn a zároveň aby měla dostatek času se opravdu zodpovědně rozhodnout. Většina dětí je tedy po dobu, než rodiče udělí souhlas s osvojením až do doby , než mohou svůj souhlas s osvojením odvolat ( ustanovení §817 NOZ (1) Souhlas k osvojení lze odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán.) umisťována do pěstounské péče na přechodnou dobu. Jsou však případy, kdy si rodiče dítěte přejí, aby dítě šlo do péče budoucích osvojitelů rovnou z porodnice a vyhlo se tak změnám výchovného prostředí a vychovatelů. To právě umožňuje § 823 NOZ viz. výše. Má to však svá rizika. Takové svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů není anonymní a poměrně dlouhou dobu jsou budoucí náhradní rodiče v nejistotě, zda rodiče k osvojení skutečně přivolí, a když ano, zda souhlas neodvolají.

Svěření dítěte podle § 823 NOZ má možnost zprostředkovat příslušný krajský úřad žadatelům o osvojení ze své evidence. Pokud tedy zvažuejte takovou možnost, pak Vám doporučujeme podat si co nejdříve žádost o zařazení do evidence budoucích osvojtitelů krajského úřadu. Žádosti se podávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. V průběhu odborného posuzování a příprav na budoucí náhradní rodičovství získáte dostatek informací, abyste se mohli správně rozhodnout. Jak jsem zmiňovala určitá rizika to s sebou nese, ale je jasné, že mít dítě v péči od nejútlejšího věku je samozřejmě pro ně a i pro jeho budoucí náhradní rodiče ideální.

Přejeme Vám hodně štěstí a hezký zbytek dne

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Stránky