Poradna

Bez nadpisu

datum: 28.05.2015 | autor: admin

Dobry den chtěla bych se zeptat je mi 20let a pritel ma 26let jelikoz se nam nedari otehotnet tak sme se rozhodli ze by sme si chtěli adoptovat male ditě nejsme zasnoubeni a neměli sme ani svadbu oba dva sme na socialnich davkach chci se zeptat jestli nam vtom brani vtom aby nam to dite dali a chteli by sme romske dite předem dekuji za radu

odpověď odborníka »

Dobrý den,

adoptovat společně dítě mohou v České republice pouze manželé. Takto byste sice mohla požádat o svěření dítěte do adopce jako samožadatelka, ale měla byste méně šancí, než manželské páry. Pokud Váš přítel s Vámi žije ve společné domácnosti bylo by nutné, aby se k Vaší žádosti o posouzení připojil, tedy musel by projít všemi pschologickými testy i připravou na budoucí náhradní rodičovství, ale dítě by mohlo být soudem svěřeno do péče pouze Vám. Musíme Vás upozornit, že úřady zkoumají podmínky všech žadatelů velmi pečlivě a po všech astránkách. K finančnímu zajištění rodiny se také samozřejmě přihlíží.

Hezký den a hodně štěstí

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Dotaz

datum: 27.05.2015 | autor: admin

je mozne adoptovat dite v porodnici?

odpověď odborníka »

Dobrý den

o adopci dítěte rozhoduje na návrh osvojitelů vždy soud a to až v době kdy uplynou nejméně 3 měsíce od podpisu souhlasu rodičů s osvojením a tehdy když soud prozkoumá, že podmínky na straně osvojitelů jsou pro dítě vyhovující a osvojitelé prokáží že po dobu 6ti měsíců jsou schopni o dítě řádně pečovat.
Pravděpodobně máte na mysli svěření dítěte do péče na základě § 823 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. viz:

(1) Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat mu osvojované dítě do péče ihned poté, kdy oba rodiče dali k osvojení souhlas. Souhlasí-li s tím rodiče, lze dítě předat budoucímu osvojiteli do péče i dříve, jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí.
To bývá často využíváno v případě přímé adopce, tedy tehdy, když se osvojitelé s rodiči dítěte znají.
Takové předání dítěte do péče budoucích osvojitelů přímo z porodnice má však možnost zprostředkovat i krajský úřad. Musí mít rodiče dítěte, kteří přivolí k tomu, aby dítě šlo do péče budoucích osvojitelů a ve své evidenci prověřené a připravené žadatele o osvojení, kteří nelpí na úplném zachování anonymity. Předání dítěte pak lze ošetřit formou předběžného opatření, biologičtí rodiče dítěte jsou v takovém případě účastníky takového řízení. Pro dítě je to velmi výhodné, jelikož má šanci ocitnout se od počátku v péči svých osvojitelů. Samotné osvojování však probíhá v režimu viz. výše. Osvojitelé jdou tedy do rizika, že biologičtí rodiče si svůj úmysl přivolit k osvojení mohou nakonec rozmyslet a mají na to poměrně dlouhou dobu.
Určitě to však stojí za zvážení:)
hezký den
přeje
za Středisko NRP
Alena Vávrová

Výchova dítěte v náhradní rodinné péči v MŠ

datum: 24.05.2015 | autor: admin

Dobrý den, jsem učitelka mateřské školy a mám ve třídě 5-leté dítě, které je adoptované. Adoptované bylo ve věku 2,5 roku. Nevím, v jaké rodině nebo ústavním zařízení byl, než přišel do této rodiny. Problém spočívá v tom, že je agresivní k ostatním dětem. Velmi surově děti kouše, štípe, bije. Chtěla bych se zeptat, jak k němu přistupovat, abychom pomohli jemu a zabránily ubližování ostatním dětem. Už si nevíme rady. Moc děkuji za odpověď J.I.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz i když odpověď na něj je složitá. Bohužel neznáme historii toho, co dítě zažilo, než se ocitlo v nové rodině a ani neznáme jeho současné poměry. Rozhodně by bylo vhodné navázat úzkou spolupráci s jeho novou rodinou. Bylo by potřeba, aby dítě někdo psychologicky vyšetřil a udělal řádnou diangostiku,. Projevy, které popisujete mohou být důsledkem traumatu z raného dětsví, projevem deprivace způsobené pobytem v ústavním prostředí, či projevy ovlivněné pobytem dítěte v prostředí nefunkční biologické rodiny. Také však může jít o nějaké poškození CNS ( př. v důsledku zneužívání návykových látek matkou či otcem dítěte apod) To je třeba vyloučit.

Pokud se jedná o rodinu, která žije v Praze, případně ve Středočeském kraji, je možné jí doporučit kontakt na naše Středisko náhradní rodinné péče tel. 233355309. Diagnostiku a psychologické vyšetření dětí nám dělá paní Prof. PhDr. et RNDr Marie M. Vágenrová, CSc a sídlíme v Jelení 91, Praha 1. Konzultaci, případně vyšetření je nutné předem telefonicky objednat.

Jinak rodině doporučujeme vyhledat v místě jejich bydliště nějakého psychologa, který má zkušenosti s dětmi v náhradní rodinné péči. Správná diagnostika a v vhodně zvolený přístup je základem pro další zdárný vývoj a výchovu dítěte.

Doporučujeme Vám také na úvodní stránce těchto našich webových stránek najít kolonku ke stažení, a rozkliknout si odkaz na publikace našeho Střediska náhradní rodinné péče. Zde najdete přímo brožurku určenou pedagogům mateřských škol a učitelům I. .stupně základních škol " Dítě v náhradní rodině potřebuje i Vaši pomoc" ve které se snažíme přiblížit specifika chování dětí v NRP. Najdete v ní i návody jak s dětmi v tomto ohledu pracovat. Jako velmi zajímavou doporučujeme i publikaci prof. M. Vágenrové "Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči " a brožurku o.s Návrat " Zvykáme si jeden na druhého ", ve které je dobře popsáno jaké přístupy u dítěte v NRP selhávají a jaké je vhodé volit..

Těší nás, že Vám osud dítěte není lhostejný a že hledáte pomoc. Pomoc by ale měla hledat i jeho náhradní rodina, proto je potřeba s ní být v úzkém kontaktu. V současnosti jsou již i v naší republice různé techniky, které dokáží mírnit následky traumatů raného dětsví,proto by bylo dobré, kdyby se osvojitelská rodina napojila na nějakou organizaci, která náhradní rodiny doprovází a poskytuje jim podporu.

Hezký den a co nejvíc spokojených dětí ve Vaší školce

Vám přeje za Středisko NRP

Alena Vávrová

sociální pracovnice

Svěření neteře do péče

datum: 21.05.2015 | autor: admin

Dobrý den,potřebovala bych poradit co dál.Žádala jsem svou neteř do předběžné péče protože oba rodiče jsou narkomani a nestarali se o malou.Soud mi malou svěřil předběžne.Matka o malou nejeví žádný zájem,otec se sní občas vída.Jenže babička malé od matky si taky podala návrh na svěření mále do péče.Předběžne ji soud nevyhověl,babička není schopná se sama o malou postarat je ji 50let,pobírá částečný invalidní důchod.Já žiju s přítelem máme v planu se vzít a budem kupovat rodiný dům.Oba pracujeme a máme finanční jistou i zázemí.Mě je 25let.Soc.pracovnice se přiklonili na mojí stranu.Mála u nás je již 2 měsíce a zvykla si na nové prostředí.Jaké mame šance u hlavního soudu,že nám zůstane?Ješte potřebuji poradit matka neteře měla pohlavní styk s 2 muží,nikdo neví kdo je otec,muj bratr se nechal zapsat do RL.Najednou se začali ozyvat rodiče toho druhého muže,že mala je jejich vnučka.Udajný otec je ve výkonu trestu a od narození malé prohlašuje že je otcem,v RL je uveden můj bratr.Má náke právo si zažádat o malou?Nebo o určení otcovství?Rodiče toho chlapce chcou malou vídat a stýkají se s babičkou od male,která žádala o svěření do péče.Můžete mi prosím poradit jak dál máme postupovat a jaké máme šance aby nám malá zůstala.Děkuji za vaší odpověd

odpověď odborníka »

Dobrý den,

zá se, že je to nějak komplikované, trošku se ve Vašem popisu situace možná ztrácíme.

Zkusíme to zrekapitulovat: V současné době je dle rodného listu otcem dítěte Váš bratr. Ze zákona je za otce považován, má tedy možnost podpořit to, aby bylo dítě svěřeno do Vaší péče. Soud tak již předběžně rozhodl, návrh babičky (nevíme z čí strany) zamítl. Sociální pracovnice je na Vaší straně a Váš návrh podporuje, dívenka má s Vámi hezké vztahy. Z uvedeného věříme, že soud Vaší žádosti vyhoví. Váš bratr však musí počítat s tím, že pokud soud takto rozhodne, bude povinen platit na dítě výživné k vašim rukám.

K ostanímu co uvádíte: prohlašování, že je někdo otcem dítěte ještě nic neznamená, na to nebude nikdo brát zřetel. Nedošlo-li k určování otcovství, pak je za otce považován muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže,( v tomot přápadě Vašeho bratra). Prarodiče toho, kdo se za otce pouze sám považuje, nemají na dítě žádné právo.

hezký den

přeje

za Středisko NRP
Alena Vávrová

Rozvedená

datum: 03.05.2015 | autor: admin

Dobrý den ,chtěla jsem se zeptat je mi 41 let a rada bych se starala o dítě a nevím co bych měla pro to udělat.Jsem rozvedená a mám 16 letou dcerku.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

doporučujeme Vám prostudovat si brožurku "Průvodce náhradní rodinnou péčí", kterou najdete na úvodní stránce našich stránek úplně dole viz : http://www.nahradnirodina.cz/files/File/Adopce_com-Brozura_2014.pdf , ve tkeré naleznete vše potřebné.. Potom bude třeba zajít na úřad obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. Tam najdete pracovnici pro náhradní rodinnou péči, která Vám vše další vysvětlí, předá Vám formulář žádosti a domluví si s Vámi osobní návštěvu ve Vaší domácnosti.

Přejeme Vám hodně štěstí

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Odvolání

datum: 18.02.2015 | autor: admin

Dobrý den, podala jsem si žádost o dlouhodobou pěstounskou péči. Před 3mi lety jsem po ztrátě osoby blízké brala 1 rok antidepresiva, nedařilo se mi spát. Chodila jsem na terapii a léčbu ukončila vpořádku a kompenzovaná. Pracuji 14 let jako vychovatelka. Jsem zcela zdravá. Do žádosti jsem vše uvedla pravdivě. Posudkový lékař mě vyřadil (prý se to tak automaticky dělá, pokud někdo bral antidepresiva), nikdy mě neviděl, má jen doporučení (kladné) mého praktického lékaře a průběh léčby od pschiatričky (smíšená úzkostně depresivní porucha, zcela kompenzovaná). Psyholožka z Kraje mi volala, že žádost zastavují, že už nemám ani dodělat psychotesty. Nerozumím tomu, proč nepočkali na výsledky psychotestů, pokud by dopadly špatně, přijala bych to. Chtěla bych se proti tomuto rozhodnutí odvolat, ale nevím, co by mi mohlo pomoci s argumentací. Pomohlo by vyjádření mého terapeuta? Že mám náhled, na sobě pracuji a pokud potřebuji pomoc vyhledám ji?Nebo zaměstnavatele v době mé nemoci (byla jsem práceschopná po celou dobu!), můj přímý nadřízený byl v té době psycholog. Nerozumím, proč by to, že jsem se léčila mělo mít špatný dopad na dlouhodobou péči o dítě. Poradíte mi, prosím? Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,

přijetí dítěte do pěstounské péče je bezesporu sitauce, která je poměrně náročná. U žadatelů, kteří chtějí přijmut dítě do NRP se, mimo jiné, očekává dostatečná psychická odolonost. Z tohoto důvodu může opravdu být diagnosa smíšené úzkostně depresivní poruchy kontraindikací k přijetí dítěte. V každém případě, by však měla být každá žádost posuzována velmi individálně s ohledem na všechny další okolnosti. Pokud nesouhlasíte se závěry a postupem krajského úřadu máte možnost do 15ti dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti podat odvolání. Dalším posouzením by se pak zabývalo ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.Odvolání můžete opřít o vyjádření Vašeho terapeuta, či dalších odborníků, kteří mohou nějak potvrdit, že Váš stav je kompenzován a není předpoklad, že by mohl v budoucnu nějak ohrozit či snížit Vaše pečovatelské schopnosti.

Než však odvolání podáte opravdu dobře zvažte, zda na výchovu dítěte v pěstounské péči a všechny starosti s tím spojené opravdu máte. Pročtěte si knížky , které jsou věnvoané tématu pěsotunské péče, , navštivte nějakou rodinu, která vychovává dítě v pěsotunské péči, nebo zavítejte na klub náhradních rodičů, kde budte mít možnost slyšet co vše jsou pěstounské rodiny, nuceny řešti. Jen tak si uděláte reálný náhled.

Hezký den

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Nemocenská

datum: 07.02.2015 | autor: admin

Dobrý den měla by jsem dotaz.Jsem po operaci a budu na nemocenské 14 dní ,kdy se bude starat o malou jedna paní ,která bude mamince pomáhat .Mám jen jedno dítě v pěstounské péči a tři své bydlím s maminkou ,ale ta má 73 let tak by vše nezvládla .Chtěla by jsem vědět když s paní uzavřu smlouvu o provedení práce na 5 hodin jestli má peníze ,které dostane zdaněné nebo bude muset zaplatit daň a jak je to s mou odměnou pěstouna jestli se mi bude krátit ,když budu neschopná 14 dní a nebo to nemá žádný vliv na odměnu pěstouna.A jestli ano jak se počítá vše a o kolik příjdu peněz když budu mít jen 14 dní nemocenskou jak se počítá děkuji moc

odpověď odborníka »

Dobrý den,

odměna pěstouna ve vztahu k nemocenskému se vyplácí dle metodického pokynu ministerstva práce a sociálních věcí ČR viz http://www.mpsv.cz/files/clanky/14777/Odmena.pdf.Jinak předpokládáme, že smlouvu o provedení práce bude s paní uzavírat organizace, která je pověřena Vaším doprovázením, odměna by měla být zdaněna.

Hezký den přeje

za Středisko NROP

Alena Vávrová

Co se švagrovou

datum: 05.02.2015 | autor: admin

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak mohu pomoci své švagrové v obtížné situaci. Bydlí v podnájmu s mým bratrem který už dva měsíce nepracuje a nemá žádný příjem . V domácnosti mají dvě děti moje neteře 7 let a 8 měsíců hrozí jim ztráta bydlení a teď ještě ji zablokovali účet s rodičovskými přídavky do toho je těhotná, Vše jsme spolem vyběhali a už byl i termín interupce jen na to nemá finanční prostředky nevíme co dál. Prosíme o radu co dělat dál.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

Vaší švagrové doporučujeme obrátit se na příslušný sociální odbor (OSPOD )Úřadu obce s rozšířenou působností v místě jejího trvalého bydliště nebo některou z poraden pro těhotné ženy v tíživé sitauci

www.napočatku.cz (548221405,7774440821), nebo www.dlanzivotu.cz (733125261,605329232.,nebo www.hostcz.org. (272656031,777926801)

S ohledem na složitou finanční situaci rodiny je také možné hledat pomoc u některé z občanských poraden. Kontatky jsou v databázi www.obcanskeporadny.cz

za Střediska NRP

Alena Vávrová

Adopce nevlastního dítěte

datum: 02.02.2015 | autor: admin

Dobrý den, jsem vdaná za němce, žijeme v německu spolu i s mojí nezl.dcerou, můj manžel by rád dceru adoptoval, jak postupovat? Musíme podat žádost v čechách, kde žije biologický otec, a kde se dcera narodila, nebo v německu? Děkuji za odpověd.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

pokud má Vaše dcera otce uvedeného ve svém rodném listu, bude nejprve potřeba získat jeho souhlas s osvojením, který by musel dát, dle současné legislativy,osobně před soudem. Pokud by získání jeho souhlasu bylo problematické, pak by další možností bylo získat rozhodnutí soudu o tom, že jeho souhlasu k osvojení dítěte není třeba. Takové rozhodnutí však může soud vydat jen na základě takových skutečností, kdy otec zjevně nemá o dítě zájem.

Dle § 819 zák. č. 89/2012 občanskho zákoníku:

Rodič zjevně nemá o dítě zájem, neprojevuje-li soustavně o dítě opravdový zájem a tím trvale, zaviněně porušuje své povinnosti rodiče.

Určitě je třeba vše vyřizovat v Čechách. Doporučujeme Vám spojit se se sociální pracovnicí sociálního odboru (OSPOD) v místě Vaše původního bydliště v ČR. Ta Vám poradí, jak konkrétně postupovat, případně Vám může pomoci sepsat návrh k soudu.

Podaří-li se získat otcův souhlas, či bude-li otec dítěte ze soudního řízení o osvojení vyloučen, bude moci Váš manžel podat k soudu návrh na osvojení dítěte. Soud žádosti vyhoví, pokud s tím budete souhlasit i Vy a pokud takové rozhodnutí bude ku prospěchu dítěti. Soud bude také zkoumat názor dítěte s ohledem na jeho věk a rozumové schopnosti.

Hezký den

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Adopce

datum: 30.01.2015 | autor: admin

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat na věkové omezení při adopci. Příteli je 40let a mně 32 a měli bychom zájem o roční až dvouleté dítě. Ještě jsme ani nepodali žádost a při delší čekací době mám obavu, jestli na mrňouska tohoto věku máme stále ještě nárok. Děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

nemusíte mít obavy, převážná většina žadatelů je dnes va Vašem věku. Šanci na získání dítěte v uvedeném věku určitě máte.Dle současné legislativy však adoptovat společně dítě mohou jen manželé.

Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zajít na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště a podat si žádost s tím, že si přejete, aby se Váš partner k Vaší žádosti o adopci připojil. Dioložíte, že spolu žijete ve společné domácnosti a máte v úmyslu přijaté dítě vychovávat společně. Partner tak bude odborně posouzen s Vámi. Pak buď v průběhu vyřizování žádosti uzavřete sňatek, nebo dítě osvojíte nejprve Vy sama a časem až se partner stane Vaším manželem bude moci dítě s Vaším souhlasem osvojit i on.

Přejeme Vám hodně štěstí

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Stránky

Poradna | Page 13 | Náhradní rodina

Chyba

Chybová zpráva

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/includes/common.inc:2791) ve funkci drupal_send_headers() (řádek: 1499 v souboru /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/includes/bootstrap.inc).
  • TypeError: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 ve funkci xmlsitemap_node_create_link() (řádek: 194 v souboru /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.