Poradna

Rodičovská dovolená druhého pěstouna

datum: 15.10.2019 | autor: Veronika

Dobrý den, s manželem jsme pěstouni dítěte, které je nyní ve IV
stupni závislosti na péči. Ještě máme 2 biologické děti a syn je ve
III stupni závislosti na péči. Uvažujeme o přijetí dalšího dítěte,
ovšem bylo by pro nás výhodné, kdyby mohl být manžel s tím přijatým
dítětem na mateřské a následně rodičovské dovolené. Chceme žádat
opět o zdravotně handicapované dítě, nejspíše Downův syndrom. Je
jasné, že odměna pěstouna se měnit nebude, ale bylo by určitě lepší,
kdyby mohl s péčí více pomáhat. Děkuji.

odpověď odborníka »

Dobrý den Veroniko, zdravíme Vás ze SNRP.
Velmi si vážíme Vašeho zájmu o přijetí dalšího handicapovaného dítěte. Nevím, zda správně rozumím Vašemu dotazu. Ptáte se, zda je možné, aby mohl na mateřské a následně rodičovské dovolené zůstat s dítětem manžel?
Nemám dostatek informací, abych Vám mohla kvalifikovaně odpovědět. Např. nevím, zda jste oba v systému evidence zařazených pěstounů nebo zda jste pěstounkou pouze Vy? Máte ještě na Krajském úřadě aktivní žádost o zprostředkování pěstounské péče nebo budete podávat novou žádost? Váš manžel je nyní v zaměstnaneckém poměru? Jak staré je nejmladší dítě v rodině? To jsou vše fakta, která ovlivní odpověď na Vaši otázku.
Jak správně píšete, odměnu pěstouna může pobírat pouze jeden z manželů. Vychovávat 2 děti se 3. a 4. stupněm závislosti na péči je velký nárok a vyžaduje obrovské úsilí celé rodiny. Též Váše další biologické dítě potřebuje pozornost a prostor pro vztah s Vámi.  Nepíšete o věku dětí, které vychováváte, s jejich narůstajícím věkem se mohou nároky na Vaši péči a pozornost zvyšovat. Je důležité velmi pečlivě zvážit, zda jako rodina máte kapacitu na uspokojování potřeb všech jejích členů a myslet i na vlastní síly a potřeby.
Do procesu rozhodování je též důležité zapojit i děti, které již v rodině jsou a zajímat se o jejich názor a postoj.
Pokud byste měla další dotazy nebo si chtěla o situaci blíže promluvit, můžete se na nás obrátit na infolinku  233 355 309 nebo na email info@nahradnirodina.cz
Ze SRNP zdraví a hodně štěstí přeje
Mgr. Jana Vilímková

Pěstounská péče, osvojení

datum: 14.10.2019 | autor: Monika

Dobrý den jsem těhotná a s přítelem si to nechat nemůžeme bratr
se švagrovou by to miminko chtěli co musí pro to udělat a jakou mají
šanci děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den Moniko,
píšete, že čekáte miminko, o které se pravděpodobně nebudete moci postarat. Ráda bych ocenila Váš zodpovědný přístup, kdy se snažíte již během těhotenství hledat vhodné milující rodiče. Důležité je uvědomění si, že pouto s biologickým rodičem je pro dítě celoživotní, i když dítě vyrůstá v jiné rodině a musí tento fakt ve svém životě zpracovávat.  Možná teď nevidíte cestu jak se o dítě postarat, máte pocit, že kolem Vás není nikdo, kdo by Vám pomohl. Existují  organizace, které by Vám mohly ve Vaší situaci pomoci tak, aby se Vaše situace stabilizovala a Vy jste si mohla dítě ponechat. Nevím, z jakého jste kraje, ani neznám Váš osobní příběh. Vždy se můžete obrátit na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí), kde by Vám měli poradit a poskytnout Vám podporu a pomoc. Dále se nezmiňujete o otci dítěte, po kterém se jednou Vaše dítě může doptávat. 

Kontakty na organizace, které by Vám mohly být nápomocny a  specializují se na pomoc těhotným ženám v tíživé situaci (poradna i ubytování):
www.napocatku.cz, 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz, 733 125 261, 605 329 232
Finanční a právní problémy
www.obcanskeporadny.cz
Problémy s bydlením
www.azylovedomy.cz
Podpora rodin s dětmi a těhotných žen
www.hostcz.org, 272 656 031, 777 926 801  

Zákon (89/2012 Sb. občanského zákoníku) § 804 přímo vylučuje osvojení (pouze) mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství. Znamená to tedy, že Váš bratr s manželkou mohou osvojit Vaše dítě. 

K osvojení dítěte je zásadně třeba souhlasu rodičů, (až na přesně zákonem vymezené případy). Nepíšete o otci dítěte, ale je třeba počítat i s jeho souhlasem k osvojení. Otec může dát souhlas k osvojení hned po narození dítěte. Vy můžete dát souhlas k osvojení až 6 týdnů po porodu na jakémkoliv soudě, kde je k tomu určený soudní úředník, který souhlas přijme. Ve Vašem případě se bude jednat o tzv. adresný souhlas konkrétním lidem (Vašemu bratrovi se ženou). 
Osvojení vytváří mezi náhradním rodičem a dítětem, které není jeho biologickým potomkem, právní a rodinný vztah jako mezi rodičem a jeho dítětem. Z právního hlediska se osvojením dostane dítěti stejného postavení, jako by bylo dítětem biologickým. Tzn., že všechny právní vztahy mezi dítětem a jeho biologickým rodičem a jeho rodinou zanikají a naopak se nastolují nově tyto vztahy k osvojiteli a příbuzenské vztahy k jeho rodině.Nicméně, protože předpokládáme, že i nadále budete udržovat vztah se svým bratrem, může být pro Vás všechny situace náročná. Je potřeba mluvit o Vašich rolích v životě dítěte, pro které je zároveň zásadní, aby znalo pravdu o tom, kdo jsou jeho biologičtí rodiče. Je velmi důležité o celé situaci otevřeně mluvit nejen s bratrem a jeho ženou, ale i se širší rodinou. Nebojte se vyhledat odbornou pomoc např. terapeutickou, psychologickou, která všem může pomoci s dalším uspořádáním v rodině. Pokud jste ve vzájemné shodě, navštivte spolu s bratrem a jeho ženou  ještě před porodem  OSPOD  v místě Vašeho trvalého bydliště  a otevřeně sdělte Vaše představy. O samotném osvojení, rozhoduje soud.  Názor OSPOD však soud zajímá, u soudu zastupuje nejlepší zájem dítěte. OSPOD bude prověřovat poměry Vašeho bratra a jeho ženy, navštíví je v místě jejich bydliště, prověří trestní rejstřík, vyžádají si zprávu o jejich zdravotním stavu, o ekonomické situaci apod.   
Dále Vám doporučujeme navštívit spolu s bratrem a jeho ženou porodnici, ve které budete rodit. Každá porodnice má sociální oddělení. Sdělte jim svoji situaci a domluvte průběh porodu i uspořádání  po porodu. 

Vzhledem k faktu, že otázek kolem celé situace můžete mít více a situace může být pro Vás, Vašeho bratra i širší rodinu náročná, nabízím Vám telefonickou (tel. č. 233 355 309) či osobní konzultaci u nás v SNRP. Poradenství poskytujeme i anonymně.Přeji Vám krásné podzimní dny.   
Ze SNRP Mgr. Tereza Landová 

Pěstounská péče na dobu přechodnou

datum: 09.10.2019 | autor: Jana

Dobrý den, prosím kdy se můžeme stát pěstouny. Zaleží na
našem věku, nebo také na věku našich dětí. děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Jano, zdravím Vás ze Střediska NRP. Velmi si vážíme Vašeho zájmu o pěstounskou péči, dle nadpisu dotazu předpokládáme, že se zajímáte o pěstounskou péči na přechodnou dobu. V pěstounské péči na přechodnou dobu se jedná se o dočasné řešení situace dítěte v krizovém období jeho života. V pěstounské péči na přechodnou dobu může být dítě umístěno max. 1 rok. (Dobu lze prodloužit soudním rozhodnutím.) Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům dítěte čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo se pro dítě našla jiná vhodná stabilní náhradní rodina. Pěstouni na přechodnou dobu jsou finančně zabezpečeni dávkami pěstounské péče a je jim poskytována odborná pomoc a podpora ze strany doprovázejících organizací či oddělení sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů.
 Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu procházejí procesem prověřování a příprav na náhradní rodičovství obdobně jako žadatelé o pěstounskou péči (jen s rozšířenými přípravnými kurzy k přijetí dítěte, jejichž minimální rozsah činí 72 hod.).
Zákon nestanovuje věkovou hranici, do kdy se můžete stát pěstouny na přechodnou dobu. V rámci procesu odborného posouzení se přihlíží mimo jiné, k aktuálnímu zdravotnímu stavu zájemců, také k Vaší rodičovské zkušenosti. Případně zkušeností s prací s dětmi. Vaše děti by měly být ve věku, kdy již zvládnou příchody a odchody dětí, které budou s Vámi dočasně žít ve společné domácnosti.
Kritéria výběru pěstounů na přechodnou dobu se mohou v jednotlivých krajích lišit, pro informace týkající se konkrétně Vašeho kraje, se obraťte na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí), v místě Vašeho bydliště. V případě dalších dotazů se můžete také obrátit na naší infolinku 233 355 309 či na e-mail info@nahradnirodina.cz.

Přejeme Vám mnoho štěstí na Vaší cestě. Za Středisko NRP, Mgr. Jana Vilímková

​Druhozadatel o pěstounskou péči

datum: 18.09.2019 | autor: Zuzana

Dobrý den. Zajímalo by mě, jestli musim dělat cely proces
přípravy na pestounskou péči,když jsem 10let pestounkou Děkuji za
odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Zuzano,
zdravím Vás ze SNRP. Děkuji Vám za dotaz i za to, že přemýšlíte o přijetí dalšího dítěte. Nevím z jakého jste kraje, podmínky v jednotlivých krajích se mohou lišit, některé kraje mají speciální přípravy pro druho - žadatele, které se zaměřují na potřeby dítěte, které již je v rodině, na změnu rodinného systému, která Vás čeká. Doporučila bych Vám proto, abyste se obrátila na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí), v místě Vašeho bydliště, kde Vám poskytnou konkrétní informace k žádostem přímo ve Vašem kraji.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na nás můžete obrátit na tel. č. 233 355 309.
Vše dobré přeje Mgr. Jana Vilímková

Dotaz ohledně osvojení

datum: 18.09.2019 | autor: Lucie

Dobrý den, kamaradka mne poprosila abych se zeptala.. otehotnela ve
velmi brzkem veku.. o dite se starala jeji matka.. aneb vzala si dite do
pestounske pece.. ona zila v jedne domacnosti se svym ditetem a matkou..
nebyla zletila.. kamaradce za par mesicu bude 18..a rada by si jeji dite
vzala do pece.. co proto ma udelat.. mohou nastat nejake komplikace aby jeji
matka ji dite nedala? jsou nejake podminky? v pripade jakehokoliv objasneni
brzy zodpovim.. predem dekuji za odpoved

odpověď odborníka »

Dobrý den slečno Lucie,
zdravím Vás ze SNRP a děkuji Vám za dotaz. Nepíšete zda kamarádka probrala již tento svůj plán se svou maminkou, jaký je její názor, zda ji podpoří a bude jí oporou či zda spíše s plánem nesouhlasí. Také nevím jaké plány má kamarádka do budoucnosti, zda má zajištěné bydlení, pokud by již nemohla bydlet u maminky, nevím, zda má práci nebo ještě studuje.
Vzhledem k tomu, že je dítě svěřeno babičce soudním rozhodnutím, musí o změně opět rozhodnout soud. Návrh na svěření do své péče musí matka dítěte tedy podat k soudu, který bude zjišťovat, zda to je v zájmu dítěte či není, zda má matka všechny podmínky k tomu, aby se o dítě mohla postarat. K jejímu případnému návrhu o svěření dítěte do její péče se bude vyjadřovat OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Bylo by dobré, kdyby se kamarádka obrátila na sociální pracovnici OSPOD, která má rodinu v péči a hájí zájmy dítěte.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás může obrátit i přímo kamarádka na tel. čísle 233 355 309 nebo na emailem: info@nahradnirodina.cz
Ze SNRP zdraví Mgr. Jana Vilímková

Adopce

datum: 11.09.2019 | autor: Simona

Dobrý den, ráda bych se zeptala na informaci ohledně adopce
dítěte. S partnerem jsme spolu 14 let, ze zdravotních důvodů nemůžeme
mít dítě a tak jsem začala uvažovat o adopci. Jen mám obavu z toho, že
nebudeme vhodní pro zařazení do evidence, jelikož partner má na sebe
exekuci. Tak by mě zajímalo jestli v tom bude problém, pokud bych si o
adopci dítěte zažádala pouze já a nikoliv s přítelem. Nebo dá se v
tom to něco nějak podniknout? třeba vstup partnera do insolvence? aby se
zbavil exekuce, to by bylo také překážkou? děkuji za vaší odpověď
Simona

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Simono,
děkujeme za Váš dotaz. Obáváte se, zda byste byli úspěšní při podání žádosti o osvojení (adopci) vzhledem k ekonomickým poměrům Vašeho partnera. Z Vašeho dotazu se zdá, že nejste manžely, ale partnery. Žádat o společnou adopci dítěte mohou v ČR pouze manželé. Pokud to není Váš případ, můžete žádat o osvojení dítěte pouze jako tzv. samo-žadatelé, tedy každý z Vás samostatně. Osvojením potom získává veškerá práva a povinnosti k dítěti pouze ten z Vás, který žádal. Nicméně, i přesto, pokud žijete ve společné domácnosti, budete prověřováni v rámci procesu o zprostředkování osvojení oba dva.
Při procesu zprostředkování osvojení prochází žadatelé posuzováním, ve kterém se mimo jiné jejich ekonomické a sociální poměry prověřují. Žádosti jsou posuzovány individuálně, v kontextu celkové situace rodiny.
Ekonomická stabilita rodiny je jedním z předpokladů pro vytvoření harmonického a stabilního prostředí, které je pro dobrý vývoj dítěte zásadní. Insolvence obvykle představuje náročnou životní situaci. Doporučujeme Vám být k pracovníkům sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) při dotazování upřímní a otevření, bude je především zajímat, zda jste schopni svoje závazky plnit, a jaký vliv má tato skutečnost na Váš každodenní život, opět s výhledem do budoucnosti. Proces prověřování určitou dobu trvá a Vaše situace se bude vyvíjet a měnit. Podat žádost o zprostředkování adopce můžete v každém případě.

Přeji Vám hodně štěstí. Kdyby jste potřebovala situaci podrobněji probrat či se na něco dalšího zeptat, můžete nás kontaktovat na tel. č. 233 355 309.
Ze SNRP zdraví Mgr. Jana Vilímková

​Odmítnutí žádosti o svěření dítěte kvůli nemoci manžela

datum: 10.09.2019 | autor: Janka

​Dobrý den mám jednu kamarádku , které odmítli žádost o svěření
dítěte do pěstounské péče , kvůli nemocnému manželovi. Kamarádka
kvůli tomu onemocněla depresí.Nemůže mít děti tohle ji zlomilo.
Četla jsem na vaší stránce, že dítě si může osvojit jenom jeden z
manželů. Proč posuzovali i zdravotní stav manžel, když je tato
možnost? Vždy je nějaké řešení, když se jeho stav zhorší. Taky je
možné dostat starší dítě. Ale hlavně je podstatné, že dítě může
mít v péči jen ona. Můžete mě poradit jak ji pomoct aby mohla mít
dítě v péči ?
Děkuji.

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Janko,
zdravím Vás ze SNRP a děkuji Vám za dotaz. Píšete, že kamarádce zamítli žádost o pěstounskou péči a dále v textu mluvíte o osvojení, nevím tedy o jakou formu náhradní rodinné péče (NRP) kamarádka žádala. Také není zcela jasné, zda se jednalo opravdu o rozhodnutí o nezařazení do evidence žadatelů nebo zda byla odrazena od podání žádosti, což se, bohužel, též někdy stává. V případě zamítnutí zařazení do evidence žadatelů o adopci či pěstounskou péči, má kamarádka možnost podat odvolání, jedná se o klasické správní řízení. Doporučujeme této možnosti využít.
Podat žádost o zařazení do evidence žadatelů má kamarádka právo a nemůže jí být upřeno.

Zdravotní stav žadatelů řeší Nový občanský zákoník v § 799 (2) "Zdravotní stav osvojitele nebo obou osvojitelů nesmí omezovat péči o osvojené dítě ve značné míře." " Postulát dobrého zdravotního stavu osvojitele by tak měl být naplněn v podstatě tak, že osvojitel netrpí chorobou, která je s rodičovskou rolí neslučitelná, přičemž výčet takových chorob je ponechán úsudku lékařů. Tělesné poškození jednoho z manželů by pak nikdy nemělo osvojení překážet, pokud jde o takovou indispozici, která nebrání realizaci plnohodnotného života vlastního, druhé neomezuje, a postiženému naopak dovoluje uskutečňovat byť třeba jen dílčí péči o toho, kdo ji potřebuje."
Kamarádka může opravdu podat žádost o osvojení či PP sama, i když žije v manželství. V takovém případě bude posuzována jako tzv. samožadatelka. Toto upravuje OZ § 827 odst. (2) "Chce-li dítě osvojit jeden z manželů, soud zjistí, z jakého důvodu se druhý manžel k návrhu nepřipojil."

Nicméně v rámci procesu odborného posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči se posuzuje mimo jiné zdravotní stav obou manželů, pokud žijí ve společné domácnosti a to i v případě, že žádost podává pouze jeden z nich. Žadatelé jsou posuzováni s ohledem na potřeby dětí, kterým se hledá nové rodinné zázemí. Jde o děti, jejichž start do života často nebyl lehký, děti s raným traumatem, kteří již zažily různé životní ztráty. Nároky na nové náhradní rodiče při výchově dětí s takovouto minulostí mohou být opravdu vysoké. Je důležité, aby na to noví náhradní rodiče byli maximálně připravení. Dobrý zdravotní stav je při posuzování žadatelů o zprostředkování NRP velmi důležitý a to i s ohledem na prognózu vývoje do budoucna. Samozřejmě každá žádost je posuzována individuálně, např. vzhledem k věku dítěte, které by žadatelé přijímali.

V případě, že byste Vy nebo případně Vaše kamarádka chtěla celou situaci podrobněji prodiskutovat, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 233 355 309.
Ze SNRP zdraví Mgr. Jana Vilímková

Adopce a antidepresiva

datum: 04.09.2019 | autor: Eva

Dobrý den. Chci se zeptat zda je problémem, že manžel užíval
přechodné slabé dávky antidepresiv. Nyní léky nebere. Jak velkou
překážkou by to mohlo byt. Jinak jsme oba v pořádku. Zázemí i příjmy
dobre. Jen nemůžeme mít vlastní deti a manžel to jednu dobu těžce
nesl, proto ty leky. Snažíme se už dlouho a nejsem již nejmladší.
Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Evo,
v rámci procesu odborného posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči, budete muset Vy i manžel, mimo jiné, dokládat lékařské potvrzení zdravotního stavu a to i od odborných lékařů, které oba navštěvujete, např. psychiatra. Z jeho zprávy by měl být,patrný typ léků, dávkování a důvod užívání. Lékařské zprávy jsou následně postoupeny posudkovému lékaři, který se vyjadřuje k aktuálnímu zdravotnímu stavu žadatelů i z hlediska rizik do budoucnosti. Píšete, že již nejste nejmladší, doporučujeme s žádostí neotálet. Při případném zamítnutí zařazení do evidence žadatelů z jakéhokoliv důvodu, máte možnost odvolání v rámci správního řízení. Pokud byste se potřebovala k tomuto tématu na cokoliv zeptat, neváhejte se na nás obrátit na tel. 233 355 309.
Hodně štěstí za SNRP přeje,

Mgr. Jana Vilímková

Dotaz

datum: 04.09.2019 | autor: Andreaaa83

Dobrý den. Během tohoto měsíce jsem podala návrh k soudu o
svěření sestry do pěstounské péče. Soud ještě neproběhl. Stala se
velice nemila věc. Přišla jsem o zaměstnání a jsem samozivitelka. Jakou
máme šanci? Sestra se domů vrátit nechce. Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den.
soud bude v rámci Vašeho návrhu posuzovat také Vaši finanční situaci. Určitě, ale přihlédne k dalším skutečnostem, například, zda si aktivně práci hledáte. Neznáme další podrobnosti Vašeho případu (věk sestry, další děti ve Vaší rodině, důvod odchodu od rodičů, jejich postoj apod.). Názor sestry bude též brán v potaz. Doporučujeme Vám zkontaktovat sociální pracovnici OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) v místě trvalého bydliště sestry. Informujte ji o nových skutečnostech a požádejte o pomoc, radu. Tento OSPOD je kolizním opatrovníkem sestry, pro soud bude zásadní jeho vyjádření a zároveň zná nejlépe situaci celé Vaší rodiny. Pokud byste chtěla situaci podrobněji probrat, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 233 355 309, případně si můžeme domluvit i osobní schůzku, sídlíme v Praze. Oceňujeme, že chcete sestru vychovávat a pomoci jí. Přejeme hodně sil.
Ze SNRP zdraví,

Mgr. Jana Vilímková

otázka

datum: 23.08.2019 | autor: Andrea

Dobrý deň bývam na Slovensku a chcem zobrať deti svojej sestry do
pestunskej starostlivosti deti sú českej národnosti aj trvalé bydlisko
majú v ČR.Ich matka aj s ďeťmi sa odsťahovala do Viedne deti sú so mnou
na Slovensku matka deti nekontaktuje nie je známa adrese pojednávanie
ohladom pestunstva bude 12.9.2019 čo v takom prípade ak nie je známa
adresa kde sa deti zdržujú

odpověď odborníka »

Dobrý den,
píšete, že se staráte o děti své sestry, které mají české občanství. Sestra žije ve Vídni, o děti nejeví zájem. Vy žijete s dětmi na Slovensku. 12.9. pravděpodobně proběhne soudní řízení ohledně svěření dětí do pěstounské péče.
Dále píšete, že není známá adresa pobytu dětí a ptáte se, jak v takovém případě dále postupovat.
Abych Vám mohla adekvátně pomoci radou, musela bych se doptat na další skutečnosti. Pokud jsem to dobře pochopila, adresa pobytu dětí známá je, protože děti žijí nyní s Vámi. Není jasné, zda nyní je jejich pobyt u Vás upraven nějakým soudním rozhodnutím, nevím, zda jsou u Vás jen dočasně, nebo u Vás bydlí již dlouhodobě. Také mi chybí informace, zda děti mají otce, který se o ně zajímá, a kde proběhne řízení o svěření dětí do pěstounské péče, zda se jedná o Vaši pěstounskou péči.
Můžete nás kontaktovat telefonicky, na naší poradenské lince: 233 355 309, kde můžeme probrat podrobnosti Vašeho případu, telefonické poradenství je též anonymní.
Neznám přesné postupy svěřování dětí do náhradní rodinné péče na Slovensku, v tomto případě by Vám byli více nápomocni kolegové z podobné organizace jako je naše, z občianskeho združenie Návrat: https://www.navrat.sk/kontakt tel.č.. +421 907 80 80 80.
Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě bude hrát jistou roli fakt, že děti mají české občanství, může se Vám hodit kontakt na UMPOD (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, který sídlí v Brně): https://www.umpod.cz/,
tel.č. 00420 542 215 522.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.
Vše dobré přeje Mgr. Tereza Landová

Stránky