Poradna

Plnoletost

datum: 07.07.2020 | autor: Petr

Dobrý den kamarádka má v poručnictví syna od svého zemřelého
bratra a jeho matka byla zbavená rod povinností . Klukovi bylo již před
měsícem 18 let a stále chodí do učení . Od doby co mu bylo 18 let se
změnil dělá si co chce domu chodí jak chce neposlouchá a kamarádka je
už s toho velmi nešťastná a neví si sním rady . Jak by v takovém
případě měla postupovat ?
Děkuji za odpověď Petr

odpověď odborníka »

Dobrý den pane Petře. 

Zdravím Vás ze Střediska NRP a děkuji Vám za dotaz. 

Ptáte se jak pomoci kamarádce, která si neví rady s chlapcem, kterému je již 18 let.

Nemám příliš informací o chlapci, nepíšete, kdy zemřel jeho otec, kdy byla matka zbavena rod. zodpovědnosti, zda s ní je, případně byl, chlapec v nějakém kontaktu? Jak dlouho je v současné poručnické péči? Jak dlouho tyto projevy v chování chlapce trvají, zda to začalo až jeho zletilostí?

Z těchto důvodů bude má odpověď pouze obecná. Nevím jakou doprovázející organizaci měla Vaše kamarádka, ale pokud s nimi má dobré zkušenosti, určitě se může obrátit na ně. Většinou tyto organizace spolupracují s psychology, terapeuty, kteří by mohli chlapci pomoc. Případně pokud do rodiny docházela delší dobu stejná klíčová pracovnice, ke které měl chlapec vybudovanou důvěru, mohla by jí Vaše kamarádka požádat o pomoc, aby s chlapcem promluvila, zjistila, co se děje, navrhla řešení. Další variantou je kontaktování sociálního odboru, příslušného městského úřadu, konkrétně oddělení sociální prevence, kde by také mohli s chlapcem probrat varianty řešení jeho situace. 

Nepíšete z jakého jste kraje, proto Vám nemohu předat kontakt, na žádnou organizaci, poradnu v okolí. 

Pokud byste chtěl Vy nebo Vaše kamarádka celou situaci podrobněji probrat, může nás kontaktovat na tel. 233 355 309, případně na emailu info@nahradnirodina.cz. Můžeme se domluvit i na osobní schůzce, na adrese naší organizace Jelení 91/7a, Praha 1. 

Přeji Vám i Vaší kamarádce vše dobré a hodně sil.  

Mgr. Jana Vilímková, 
sociální pracovnice SNRP

Žádost dítěte

datum: 29.06.2020 | autor: Lucie

Co když chce samo dítě žádat o náhradní rodinu?

odpověď odborníka »

Dobrý den Lucie.

Zdravím Vás ze Střediska NRP a děkuji Vám za dotaz. Nejprve prosím omluvte zpoždění v odpovědi, Váš dotaz nám spadl do spamu.

Ptáte se co dělat v situaci, kdy dítě samo chce do náhradní rodiny. Bohužel nemám dostatek informací. Nepíšete kolik je dítěti let, zda je nyní u rodičů, prarodičů, v ústavu nebo v jiné náhradní rodině. Proto má odpověď bude jen v obecné rovině.
V případě, že dítě nechce být v rodině, ať už z jakéhokoliv důvodu, může se samo obrátit na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) v místě bydliště. Sociální pracovnice z OSPOD bude jeho situaci dále řešit. Případně je možné se obrátit např. na Linku bezpečí, kde mohou dítěti pomoci, poradit, nasměrovat jej. Telefonická linka je 116111, případně je možno se na ně obrátit i formou chatu na jejich webu https://www.linkabezpeci.cz/

Pokud byste chtěla situaci konkrétněji probrat, můžete mě kontaktovat na tel. 725 741 112, nebo na 233 355 309, případně na emailu info@nahradnirodina.cz

Přeji Vám vše dobré.

Hezké letní dny

Mgr. Jana Vilímková,
sociální pracovnice

Přímá adopce

datum: 19.06.2020 | autor: Nikolka

Zdravím. Jsme mladý manželský pár a nedaří se nám už dlouhou dobu
počít miminko, tak jsme se rozhodli pro adopci nikoli pro normální adopci
ale pro přímou adopci, chceme miminko ihned z porodnice.
Chtěla jsem se zeptat, zda li existují nějaké vyloženě zaměřené
stránky na přímou adopci, kde nějaké maminky v tíživé situaci
hledají pomoc. Děkujeme .

odpověď odborníka »

Dobrý den.

Zdravím Vás ze Střediska NRP a děkuji Vám za dotaz, v němž se ptáte na přímou adopci.

Přímou adopcí se rozumí taková adopce, která není zprostředkována státními orgány. U přímé adopce se předpokládá, že znáte rodiče dítěte, kteří vyjádří přání, aby dítě šlo do osvojení právě k Vám. K tomuto seznámení by mělo dojít tak, že znáte ve svém okolí matku, která se z různých důvodů, nemůže či nedokáže postarat o své dítě. Bohužel Vám nemůžeme doporučit žádnou takovouto seznamku, vzhledem k tomu, že zde ve většině případů dochází k obchodu s dětmi, který je ze zákona trestný.

Naše organizace nepodporuje přímou adopci. Doporučujeme Vám spíše volit oficiální cestu zprostředkování osvojení, prostřednictvím státních institucí, byť chápeme, že tento způsob může někomu připadat poněkud zdlouhavý a náročný. Pokud budete vytipováni jako vhodní rodiče pro konkrétní dítě, budete zde seznámeni s jeho zjištěnou osobní i zdravotní anamnézou, případně i riziky a nároky spojené s výchovou daného dítěte. Budete mít zde čas si rozhodnutí promyslet a případně jej probrat s odborníky.

Zároveň chápeme Vaší touhu po co nejmenší miminku, které za sebou nebude mít zkušenost z pobytu jak v kojeneckém ústavu, v biologické rodině či u pěstounů na přechodnou dobu. Oficiální proces Vám však umožňuje mít v žádosti uvedeno, že jste schopní a ochotní přijmout dítě, které současně není právně volné k osvojení. V praxi to znamená, že můžete být osloveni po porodu dítěte, v době, kdy neuplynou veškeré lhůty pro odvolání souhlasu ze strany rodičů. Může se jednat o matky, které již začaly svou situaci řešit před porodem dítěte a OSPOD bude mít jejich předběžný souhlas k osvojení. Tento souhlas však posléze nemá takovou právní váhu, jako po 6 týdnech, kdy matka dítěte může tento souhlas udělit jakémukoliv soudu.

Riziko je zde však stejné jak u přímé adopce, tedy že si to matka může během této doby rozmyslet a svůj souhlas vzít zpět, či se objeví někdo z příbuzných, kdo by se mohl o dítě postarat. V obou případech by se dítě mohlo vrátit zpět do biologické rodiny. Podat žádost soudu o osvojení dítěte můžete, až bude dítě uvolněné právně k adopci, tedy proběhnou veškeré odvolací lhůty.
Pro Vaši informaci u tzv. právně volného dítěte, byste však měli mít jistotu toho, že již proběhly veškeré odvolací lhůty či byla oslovena nejbližší rodina.

V případě dalších dotazů se na mě můžete obrátit na tel. 725 741 112 či na e-mailu info@nahradnirodina.cz. Případně si můžeme domluvit i osobní schůzku na adrese naší organizace Jelení 91/7, Praha 1, schůzka může být anonymní.

Přeji Vám mnoho štěstí na Vaší cestě.

Mgr. Jana Vilímková
sociální pracovnice

Adopce - nenarozené dítě

datum: 15.06.2020 | autor: Anonym94

Dobrý den, chtěla jsem vás požádat o radu. Jsem těhotná v 26t. Dítě si bohužel nemohu nechat otec dítěte nás opustil během mého těhotenství. Nemám zázemí ani finanční prostředky. Není již zapsán ani v rodném listě dítěte a k dítěti se nehlásí. Je možné dát dítě v nemocnici ihned k adopci, aniž bych s dítětem měla po porodu nějaký kontakt? Má právo do tohoto procesu zasahovat biologický otec dítěte?

odpověď odborníka »

Dobrý den,
je nám velmi líto, že jste se ocitla v životní situaci, ze které nevidíte jiné východisko než adopci dítěte. Rozumíme tomu, jak nesmírně těžké rozhodnutí nyní děláte. Popíši Vám, jak probíhá proces adopce a co musíte udělat, ale zároveň Vám posílám kontakty na organizace, které poskytují pomoc ženám v tíživé situaci, pokud byste si dítě nakonec chtěla nechat, mohou Vám pomoci.
Zkuste si ve své mysli projít Vaše nejbližší, zda by se nenašel někdo, kdo vy Vám i miminku mohl být oporou. Finance by neměly být překážkou k výchově dítěte. Zároveň velmi oceňujeme, že zodpovědně přemýšlíte o budoucnosti a miminku. Vážíme si toho, že se zajímáte o možnosti, jak dítěti zajistit bezpečné a stabilní rodinné prostředí. Adopci dítěte v ČR mohou zprostředkovávat pouze úřady. Doporučuji Vám o Vašem úmyslu informovat sociální pracovnici OSPOD v místě Vašeho trvalého bydliště, případně sociální pracovnici porodnice, kde budete rodit.
Mohou Vám pomoci s řešením Vaší tíživé situace, abyste si případně mohla děťátko ponechat, zároveň však budou respektovat Vaše přání, pokud se nakonec opravdu rozhodnete pro adopci dítěte.

Je dobré si zvážit, zda budete chtít dítě po porodu vidět či ne, můžete si domluvit přeložení z porodnice na gynekologické oddělení. Předem můžete kontaktovat sociální pracovnici porodnice, kde budete rodit. Můžete s ní projednat průběh po porodu.
Pro děťátko je nejlepší, pokud může být co nejdříve v péči jedné osoby. Vy sama můžete projevit přání, aby Vaše dítě přešlo do péče budoucích osvojitelů nebo do péče pěstounů na přechodnou dobu přímo z porodnice a nemuselo se tak ocitnout v ústavní péči. V porodnici dáte tzv. předběžný souhlas k adopci. Souhlas k adopci však můžete dát až 6 týdnů po porodu. Tento souhlas je potřeba udělit před soudem, nemusíte mít však obavy, Váš souhlas je povinen přijmout kterýkoliv soud, vždy je u něj soudce, který souhlas k adopci může přijmout. Vaše sociální pracovnice bude stát i v tomto kroku při Vás a pomůže Vám. Zároveň je velmi podstatné, abyste na udělení souhlasu nezapomněla, urychlí dítěti možnost stát se definitivně součástí nové rodiny. Souhlas poté můžete ještě odvolat do 3 měsíců. Pokud budete do rodného listu dítěte uvádět otce dítěte, potom k osvojení nebude stačit jen Váš souhlas, ale je potřeba i jeho souhlasu. Otec může dát souhlas k adopci dítěte hned po jeho narození.Muž, který by se domníval, že je otcem dítěte, může podat návrh na určení otcovství. Následně by pak došlo k testům určení otcovství. Pokud by byly testy pozitivní, byl by tento muž zapsán jako otec dítěte a musel by s osvojením souhlasit a tím by mohl proces adopce ovlivnit.

Dítě jednou velmi ocení, pokud bude mít na Vás nějakou památku. Děti se musí v průběhu života vyrovnat s tím, že byly dány k adopci. Velmi jim pomáhá, pokud celé situaci porozumí a biologičtí rodiče je ujistí, že to není jejich chyba. (Děti si myslí, že byly tak strašné, že je ani biologická máma nechtěla). Pokud chcete svému dítěti pomoci vyrovnat se s jeho minulostí, doporučuji Vám napsat mu dopis, ideálně, pokud by mohl být co nejvíce pozitivní vůči dítěti. Můžete v něm uvést jakou barvu, jídlo máte, nemáte ráda, jaké filmy, knihy, co ráda-nerada děláte, co
jste studovala, jak jste se učila, jaké jsou Vaše sny apod. Též můžete připojit svoji fotografii. Můžete vybrat dítěti jméno, nechat mu něco na památku. Požádejte, aby to vše bylo vloženo dítěti do spisu a předáno náhradním rodičům. Náhradní rodiče velmi zajímá např. průběh těhotenství, nemoci- zátěž ve Vaší rodině, ale i vše hezké, aby mohli o Vás dítěti jednou hezky vyprávět.
Přikládám ještě kontakty na organizace, které se specializují na pomoc těhotným ženám v tíživé situaci
www.napocatku.cz, 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz, 733 125 261, 605 329 232

Finanční a právní problémy
www.obcanskeporadny.cz

Podpora rodin s dětmi a těhotných žen
www.hostcz.org, 272 656 031, 777 926 801

Potřebujete-li si cokoliv ujasnit, neváhejte nás kontaktovat na emailu info@nahradnirodina.cz

Přeji Vám hodně sil a vše dobré.
Ze Středisko NRP, Veronika Fišerová, DiS.

Přechodná PP

datum: 11.06.2020 | autor: Daniela

Dobrý den,

proklikem z Vašich stánek jsem se dostala do na stránku dobrarodina.cz, ze
kterých vyplývá, že přechodné pěstounství není umožněno rodinám,
které mají vlastní děti mladší 8 let. Z Vašich stránek naopak
vyplývá, že tento údaj není ze zákona posuzován, jak je to tedy v
praxi? Znám důvodu pro to, proč se doporučuje pěstounství rodinám se
staršími dětmi, ale jde mi o to, zda je to doporučení nebo překážka?

Děkuji a za přeji hezký den

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Danielo.

Zdravím Vás ze Střediska NRP. Děkuji Vám za to, že uvažujete o přijetí dítěte do PPPD.

Pěstounská péče na přechodnou dobu je specifická a poměrně velmi náročná forma náhradní rodinné péče, která na toho, kdo ji vykonává, klade velké nároky. Děti, které k nim přichází, mají za s sebou různé ztráty a traumatické zážitky a pěstouni na přechodnou dobu by jim měli být schopni poskytnout vedle pocitu bezpečí a jistoty i určitou terapeutickou pomoc a péči. 

Situace dětí, které se v rodině střídají (PPPD by měla trvat maximálně 1 rok), je velmi náročná i pro děti, které v rodině žijí. Z tohoto důvodu je doporučován minimální věk dětí v rodině 8 let. Některé kraje ve svých vlastních metodikách mají hranici nastavenou ještě přísněji, např. na 12 let. Více informací o pěstounské péči na přechodnou dobu a o podmínkách podání žádosti naleznete také v brožuře Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka, která je volně ke stažení zde: https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19319_a5-zi-o_pestouns....

Pokud byste měla zájem, můžeme Vám na osobní schůzce u nás ve Středisku více představit tento druh péče. Naše organizace sídlí na adrese Jelení 91/7a, Praha 1. Je nutné se předem objednat na konkrétní termín.
V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat na tel. 725 741 112 nebo na e-mailu : info@nahradnirodina.cz.

Přeji Vám hodně štěstí na Vaší cestě.
Mějte hezké dny.

Mgr. Jana Vilímková
sociální pracovnice SNRP

chci dát ještě nenarozené dítě k adopci co na to potřebuji

datum: 08.06.2020 | autor: anička

Dobrý den chtěla bych se zeptat co potřebuji k tomu abych nechala jestě nenarozené dítě v nemocnici hned po porodu. na ospod kvůli tomu že se tady s paní dobře známe a přesvědčovala by mě ať si to nechám nepůjdu máte někdo zkušenosti . Doma mám dvě krásné zdravé děti a přišla jsem na to že jsem těhotná až v 21+1 tt a to s bývalím a otcem dětí a nepřipadá v úvahu aby se to dozvěděl .  

odpověď odborníka »

Dobrý den,
je nám velmi líto, že jste se ocitla v životní situaci, ze které nevidíte jiné východisko. Chápeme, jak nesmírně těžké rozhodnutí nyní děláte.Pro dítě, o které se rodiče nemohou ať už z jakýchkoliv důvodů starat, je nejlepší možné řešení dostat se do rodiny, která jej bude chtít adoptovat. Čím dříve takto bude moct být učiněno, tím je to pro dítě lepší. Po 6 týdnech od narození dítěte, mají matky možnost zajít na jakýkoliv soud a dát zde souhlas s osvojením jejich dítěte.V případě, že je matka v manželském svazku, je do rodného listu dítěte automaticky zapsán jako otec, manžel matky. Pokud matka žije v partnerském svazku, nemusí otce do rodného listu uvádět.Otec uvedený v rodném listě může dát souhlas k osvojení hned po porodu. Po tomto soudním úkonu běží odvolací lhůta 3 měsíců. Během této doby se již může dítěti najít vhodné rodinné zázemí a může přejít do péče budoucích rodičů. V moment kdy uběhnout veškeré právní lhůty, je dítě právně volné a může být osvojeno. Do rodného listu jsou zapsáni jeho adoptivní rodiče.Muž, který by se domníval, že je otcem dítěte, může podat návrh na určení otcovství. Následně by pak došlo k testům určení otcovství. Pokud by byly testy pozitivní, byl by tento muž zapsán jako otec dítěte a musel by s osvojením souhlasit a tím by mohl proces adopce ovlivnit.
Pokud matka na soud nedojde a je i přesto rozhodnuta dítě nemít ve své péči, prodlužuje tím  dítěti možnost dostat se do nové rodiny. OSPOD pak musí matku hledat, kontaktovat ji a soud bude vést řízení o nezájem o dítě. V této době může být dítě umístěno do pěstounské péče nebo do ústavního prostředí. Dítěti také pomůže, pokud se matka rozhodne před porodem OSPOD navštívit a o této skutečnosti je informovat. Úřady již budou vědět, že mohou po porodu hledat dítěti jeho novou rodinu. Sociální pracovnice úřadu se snaží najít pro rodinu jiné možnosti, tak aby s nimi dítě mohlo v rodině zůstat. Pokud jsou však rodiče o svém rozhodnutí přesvědčení, budou jejich názor respektovat. Taktéž toto rozhodnutí bude respektovat i soud.Matky mohou také předem kontaktovat i sociální pracovnici v porodnici a o této situaci je předem informovat. Mohou si zde domluvit průběh po porodu ( zda chtějí vidět dítě po narození, zda chtějí být přesunuty z novorozeneckého oddělení rovnou na gynekologické, apod.)Dovolte mi Vám poradit i jiné možnosti, než je toto řešení, ve kterém byste ztratila s dítětem veškerý kontakt a byla byste zbavena rodičovských práv a odpovědnosti. Nyní se Vám možná zdá, že je vše příliš složité a není jiné východisko. Zkuste si ve své mysli projít Vaše nejbližší, zda by se nenašel někdo, kdo vy Vám i miminku mohl být oporou.Z Vašeho dotazu nevyplývá, v jaké životní situaci se teď nacházíte a jaké jsou důvody Vašeho rozhodnutí. Níže Vám zasílám seznam organizací, které by Vám mohli pomoci.

www.napocatku.cz, 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz, 733 125 261, 605 329 232

Finanční a právní problémy
www.obcanskeporadny.cz

Podpora rodin s dětmi a těhotných žen
www.hostcz.org, 272 656 031, 777 926 801

Dítě jednou velmi ocení, pokud bude mít na Vás nějakou památku. Děti se musí v průběhu života vyrovnat s tím, že byly dány k adopci. Velmi jim pomáhá, pokud celé situaci porozumí a biologičtí rodiče je ujistí, že to není jejich chyba. (Děti si myslí, že byly tak strašné, že je ani biologická máma nechtěla). Pokud chcete svému dítěti pomoci vyrovnat se s jeho minulostí, doporučuji Vám napsat mu dopis, ideálně, pokud by mohl být co nejvíce pozitivní vůči dítěti. Můžete v něm uvést jakou barvu, jídlo máte, nemáte ráda, jaké filmy, knihy, co ráda-nerada děláte, co jste studovala, jak jste se učila, jaké jsou Vaše sny apod. Též můžete připojit svoji fotografii. Můžete vybrat dítěti jméno, nechat mu něco na památku. Požádejte, aby to vše bylo vloženo dítěti do spisu a předáno náhradním rodičům. Náhradní rodiče velmi zajímá např. průběh těhotenství, nemoci- zátěž ve Vaší rodině, ale i vše hezké, aby mohli o Vás dítěti jednou hezky vyprávět

Potřebujete-li si cokoliv ujasnit, neváhejte nás kontaktovat na emailu info@nahradnirodina.cz

Přeji Vám hodně sil a vše dobré.

S pozdravem,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Vzdání se dítěte v prospěch otce

datum: 26.05.2020 | autor: Lenka

Dobrý den, prosím o radu. Z neplánovaného těhotenství se mi narodil
syn..otec je zapsán v rodném listě a jeho přítelkyně se od porodu o
malého starala. Máme podaný už i návrh o svěření dítěte do péče
otce. Má otázka je, jestli mohu otce dítěte zmocnit, aby mě zastupoval u
soudu..? Stačí napsat plnou moc a potvrdit to na poště nebo u notáře?
Bylo mi také řečeno, že bych mohla zažádat o vzdání se dítěte v
prospěch otce. Otec dítěte mi radil ať si zajdu na soud se zeptat, tak by
mě zajímalo, jestli opravdu potřebuji přímo od soudu, že se vzdávám
dítěte ve prospěch otce a nebo to můžeme sepsat mezi sebou, ověřit to
a potom donést na soud?
Děkuji za odpovědi.

odpověď odborníka »

Dobrý den, pokud se chcete vzdát svých rodičovských práv a povinností, musíte tak učinit přímo u soudu.  Můžete tak učinit u jakéhokoliv soudu nejdříve 6 týdnů po porodu. V takovém případě potom může manželka (ne přítelkyně) otce dítěte dítě přijmout za vlastní, nebo-li adoptovat. 
Svěření dítěte do péče otce je něco jiného, v takovém případě zůstáváte oba dva rovnocennými rodiči dítěte s plnými právy a povinnostmi, ale o dítě bude fakticky pečovat otec dítěte a styk s dítětem domlouváte společně nebo je určen soudem, pokud se nemůžete dohodnout. Zájmy dítěte bude zastupovat kolizní opatrovník z OSPODu (Orgán sociálně právní ochrany dítěte).
 
V případě nejasností nás můžete též kontaktovat telefonicky na tel.č.:
 Mgr. Tereza Landová +420 603 248 021
Veronika Fišerová, Dis. +420 733 734 271
Mgr. Jana Vilímková +420 725 741 112
Vše dobré přeje Mgr. Tereza Landová

Co je lepší ?

datum: 18.05.2020 | autor: Jana

Můžete mi prosím vysvětlit výhody, nevýhody, společné znaky a rozdíly poručenství a pěstounské péče?

odpověď odborníka »

Dobrý den,

pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá k dítěti vyživovací povinnost. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte (zpravidla biologického rodiče dítěte), případně soud.

Pokud nemá žádný z rodičů vůči dítěti rodičovskou zodpovědnost v plném rozsahu nebo rodiče dítěte zemřeli, jmenuje soud dítěti poručníka. Ten má vůči němu zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá vyživovací povinnost. Poručník podává soudu pravidelně zprávy o osobě dítěte a předkládá účty ze správy jeho jmění. Záležitosti jiné než běžné povahy musí být ale schváleny soudem. Pokud poručník o dítě osobně pečuje tak, jako by mu bylo svěřeno trvale do péče, náleží mu hmotné zabezpečení jako pěstounovi.

Rozdíly mezi těmito typy péče naleznete na:http://www.pravonadetstvi.cz/vase-situace/mate-dite-v-nahradni-rodinne-p...  

Poručenství je vyšší stupeň pěstounské péče, které pro dítě může znamenat větší stabilitu. Poručník může sám rozhodovat o většině věcí, které se týkají dítěte. Povinnost soudu jmenovat dítěti poručníka dle § 928 až § 942 občanského zákoníku nastává za situace, kdy tu není žádný z rodičů, která má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu. Zejména se jedná o situace, kdy:
oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli
oba rodiče nezletilého dítěte byli zbaveni rodičovské odpovědnosti
výkon rodičovské odpovědnosti obou rodičů nezletilého dítěte byl pozastaven
rodičovská odpovědnost obou rodičů nezletilého dítěte byla omezena, nebo byl omezen její výkon, a zároveň byl stanoven rozsah tohoto omezení, nebo
jde o dítě nezletilých rodičů, případně jeden z rodičů je nezletilý a druhý není znám či v rodném listě uveden (přičemž osobní péče o dítě – není-li soudem rozhodnuto jinak – náleží nezletilému rodiči)

Další informace můžete nalézt zde:https://www.mpsv.cz/formy-nahradni-rodinne-pece 

Více informací můžete nalézt v naší brožurce. Zde naleznete  kam se žádost o zprostředkování pěstounské péče podává, jaké jsou náležitosti podané žádosti či jak probíhá proces zprostředkování.https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19319_a5-zi-o_pestouns... 

V případě dalších dotazů se na nás můžete s důvěrou obrátit. 
S pozdravem,
Veronika Fišerová, DiS.sociální pracovnice

Adopce

datum: 18.05.2020 | autor: Marek

Dobrý den.Rád bych se stal adoptivním otcem.Rád bych parťáka pro život. Otázka zní: Rád bych dítě od 4 let vejš, Žiju sám v baráčku a
podnikám. Je šance dítě získat,když sem sám. Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,

zažádat o zprostředkování osvojení, může dle české legislativy i jednotlivec. V naší praxi se setkáváme i se samoživiteli, častěji samoživitelkami, s přijatými dětmi.

Pokud jste již rozhodnut, že se chcete vydat cestou osvojení, doporučuji Vám obrátit se na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v místě Vašeho trvalého bydliště. Sociální pracovnice či pracovník tohoto oddělení přijme Vaši žádost o zprostředkování NRP a tím začne proces tzv. prověřování a příprav na náhradní rodičovství.

Děti, pro které se hledá nové vhodné rodinné zázemí, za sebou mají často již velmi těžké životní zkušenosti a pro svůj další zdárný vývoj potřebují zajistit především milující, stabilní a bezpečné zázemí. Potřebují rodiče, kteří budou respektovat jejich potřeby a budou jim na jejich cestě životem oporou. S tímto ohledem probíhá také tzv. prověřování a příprava žadatelů o zprostředkování NRP. Posouzení situace žadatelů a jejich vhodnosti je komplexní a veškeré okolnosti se posuzují individuálně– prověřuje se např. zdravotní stav a psychický stav žadatelů, jejich bytové a majetkové poměry trestní bezúhonnost, přihlíží se k přiměřenému věkovému rozdílu mezi budoucím náhradním rodičem a dítětem atd. U tzv. samožadatelů se může více přihlížet i k jejich širší sociální síti rodiny a blízkých přátel – zda existuje někdo, kdo žadateli v případě potřeby bude moci při výchově svěřeného dítěte pomoci, dítě např. pohlídat apod.

Celý systém zprostředkování náhradní rodinné péče je postaven na tom, že se hledá potřebným dětem to nejlepší vhodné rodinné zázemí. Bude tedy hodně záležet na Vašich představách, jaké dítě byste rád přijal.

Více informací můžete nalézt v publikacích:
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19312_a5-zi-o_osvojeni...

V případě dalších dotazů se na nás můžete znovu obrátit. 

S pozdravem,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice Střediska NRP

adopce

datum: 12.05.2020 | autor: anonym

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak postupovat ohledně přímé
adopce. A jestli musejí byt adoptivní rodiče nějak prověřený. Jsem
těhotná a miminko jsi nemůžu a nechci nechat. Našla jsem si už
náhradní rodinu pro dítě,kterou znám už roky a vím,že se bude mít
dobře. A chtěla bych,aby jsi dítě mohli odvést domu rovnou z porodnice.
Jak postupovat a co všechno zařídit ? Dekuju

odpověď odborníka »

Dobrý den,
je nám velmi líto, že jste se ocitla v životní situaci, ze které nevidíte jiné východisko než adopci dítěte. Chápeme, jak nesmírně těžké rozhodnutí nyní děláte.
Popíši Vám, jak probíhá proces adopce a co musíte udělat, ale zároveň Vám posílám kontakty na organizace, které poskytují pomoc ženám v tíživé situaci, pokud byste si dítě nakonec chtěla nechat, mohou Vám pomoci. Zároveň by Vám měly být nápomocny i sociální pracovnice na OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) v místě Vašeho trvalého bydliště. 
Zkuste se zamyslet, zda by se nenašel někdo, kdo by Vám i miminku mohl být oporou. Nepíšete o otci dítěte, jak se k těhotenství staví? Zároveň velmi oceňujeme, že zodpovědně přemýšlíte o budoucnosti  miminka. Vážíme si toho, že se zajímáte o možnosti, jak dítěti zajistit bezpečné a stabilní rodinné prostředí.

Pokud situace neumožňuje, abyste si dítě ponechala a Vy se rozhodnete dát dítě k adopci, ve Vašem případě se bude jednat o tzv. adresný souhlas k adopci udělený konkrétním lidem. Ještě před narozením dítěte můžete zajít  na OSPOD  v místě Vašeho trvalého bydliště. Ideálně tam běžte i s budoucími adoptivními rodiči. Tam je informujte o Vašem záměru. OSPOD bude dítě zastupovat u soudu jako opatrovník. Též Vám doporučuji navštívit porodnici, kterou jste si vybrala a domluvit předem průběh porodu. Každá porodnice má sociální oddělení. Budoucí adoptivní matka s Vámi může být u porodu a po domluvě s nemocnicí ji mohou nechat jako doprovod dítěte přímo na oddělení šestinedělí. Naopak Vy můžete požádat o přeložení na gynekologické oddělení. Domluvte si předem, zda budete chtít dítě po porodu vidět. 

Po propouštění z nemocnice mohou od Vás budoucí adoptivní rodiče dítě převzít a mají povinnost o něj pečovat a chránit ho, ale nemají k němu žádný právní vztah.  V takovém případě mají bezodkladně povinnost informovat OSPOD v místě svého trvalého bydliště.
Souhlas s osvojením můžete dát nejdříve 6 týdnů po porodu u jakéhokoliv soudu. Bude se jednat o tzv. adresný souhlas, který určí konkrétní osoby jako budoucí osvojitele. Dále  máte právo své rozhodnutí změnit ve lhůtě 3. měsíců. Pokud budete do rodného listu dítěte uvádět otce dítěte, potom k osvojení nebude stačit jen Váš souhlas, ale je potřeba i jeho souhlasu. Otec může dát souhlas k adopci dítěte hned po jeho narození. Pokud jste vdaná, je Váš manžel automaticky považován za otce dítěte a přeje-li si dát dítě k adopci, musí souhlas udělit. 

Pro děti je velmi důležité znát svoje kořeny, dříve či později se budou zajímat kdo byli jejich biologičtí rodiče.Pro dítě je ztráta matky náročnou situací, ale velmi pomůže, když mu může být hned od počátku nablízku jiná stabilní osoba. Během života se děti musí vyrovnat s faktem, že biologické rodiče  ztratily a byly dány k adopci.  K tomu jim velmi pomáhá, když mají na rodiče (zvláště matku)  nějakou památku, a když celé situaci porozumí. Velkým darem pro dítě bude, pokud mu napíšete dopis, ve kterém ho ujistíte, že ho nedáváte k adopci proto, že by bylo špatné, nedokonalé, že to není jeho chyba  a popíšete důvody, které Vás k adopci vedou.   (Děti si často myslí, že byly tak strašné, že je ani biologická máma nechtěla).  Pokud byste v dopise napsala něco o sobě, např. jakou barvu, jídlo máte/ nemáte ráda, jaké filmy, knihy, zvířata,  co ráda/nerada děláte, co jste studovala, jak jste se učila, jaké předměty byly Vaše oblíbené, a jaké jste nesnášela, jací jsou Vaši rodiče, jaké jsou Vaše sny. Děti též zajímají informace o otci, zda byli počati z lásky, jaký je jejich otec, zda mají nějaké sourozence.  Též můžete připojit svoje fotografie.  Můžete vybrat dítěti jméno. Adoptivní rodiče často vyberou svoje jméno a dítě nosí obě dvě jména.  Pro snadnější život dítěte je též dobré sdělit informace ohledně Vašeho zdravotního stavu, o průběhu těhotenství, nemocech v rodině.  

Přikládám  kontakty na organizace, které se specializují na pomoc těhotným ženám v tíživé situaci
 www.napocatku.cz, 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz, 733 125 261, 605 329 232
Finanční a právní problémy: www.obcanskeporadny.cz
Podpora rodin s dětmi a těhotných žen: www.hostcz.org, 272 656 031, 777 926 801
Problémy s bydlením: zadejte do vyhledávače: azylové domy pro matky s dětmi
Potřebujete-li si cokoliv ujasnit, neváhejte nás kontaktovat na mail: info@nahradnirodina.cz nebo telefonicky:
 Mgr. Tereza Landová +420 603 248 021, Veronika Fišerová, Dis. +420 733 734 271, Mgr. Jana Vilímková +420 725 741 112

Přeji Vám hodně sil a vše dobré.
Za Středisko NRP, Mgr. Tereza Landová 

Stránky