Poradna

Užívání antidepresiv a žádost o adopci

datum: 26.11.2017 | autor: Jana

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zde je překážkou k adopci dítěte, když jeden z manželů užívá antidepresiva. Nejde o nijak vyšinutou osobu, jen o malé dávky antidepresiv kvůli nespavosti a úzkostem.

Léčbou je plně kompenzován, nikdy nebyly potíže s příčetností, agresivitou atd. Jde jen o to, že bez léčby špatně spí a trpí na bušení srdce a jiné psychosomatické potíže. Jinak oba pracují, vysokoškoláci, fungující pár s dobrým zázemím. Byla by v tomto případě šance na adopci dítěte, například i za cenu vyjádření ošetřujícího psychiatra nebo jiným postupem?

Děkuji za informaci.

odpověď odborníka »

Vážená paní Jano,
zdravíme Vás ze Střediska NRP. Žadatelé o osvojení (= adopci) jsou posuzováni velmi komplexně s ohledem na potřeby dětí, kterým se hledá nové rodinné zázemí. Jde o děti, jejichž start do života často nebyl lehký, děti s raným traumatem, příp. psychickou deprivací apod. Nároky na nové náhradní rodiče při výchově dětí s takovouto minulostí mohou být opravdu vysoké. Je důležité, aby na to noví náhradní rodiče byli maximálně připravení. Dobrý psychický a duševní stav je při posuzování žadatelů o zprostředkování osvojení velmi důležitý a to i s ohledem na prognózu stavu do budoucna.

Pokud se manželé na osvojení dítěte cítí být připravení, žádost o jeho zprostředkování si určitě podat mohou. Ke zdravotnímu a psychickému stavu žadatelů se poté bude vyjadřovat posudkový lékař i psycholog a s nejvyšší pravděpodobností si úřady vyžádají zprávu také od ošetřujícího psychiatra. Stanovisko těchto odborníků bude poté zásadní pro rozhodnutí o zařazení, popřípadě nezařazení, do evidence osob vhodných stát se osvojiteli.

Pokud by stanovisko úřadu bylo zamítavé, je možné se proti tomuto odvolat.

Více informací o osvojení můžete nalézt např. v naší brožuře Základní informace o osvojení /adopci/.

Přeji vše dobré.

Za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Pěstounem vnoučete

datum: 26.11.2017 | autor: Vendula

DOBRÝ VEČER. CHCI SE ZEPTAT. MOJE DCERA JE TĚHOTNÁ. JE JÍ 15 LET.

UTEKLA OD OTCE A MÁM JÍ V PÉČI JÁ. KDYŽ PORODÍ V 16TI LETECH. MOHU SE STÁT PĚSTOUNKOU NA DOBU,NEŽ BUDE PLNOLETÁ? KDO O TOM ROZHODUJE? OTEC DÍTĚTE NEBO SOUD? DĚKUJI

odpověď odborníka »

Vážená paní Vendulo,
zdravíme Vás ze Střediska NRP. Velice si vážíme toho, že v této situaci, která je jistě pro celou Vaši rodinu velmi náročná, stojíte při dceři a chcete jí i očekávanému dítěti pomoci.
Doporučujeme Vám obrátit se nejlépe společně s dcerou na sociální pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD) úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu Vaší dcery (jakožto budoucí matky dítěte). Otevřeně jim sdělte Vaši současnou rodinnou situaci a poraďte se s nimi o dalším vhodném postupu.
Rodičovská odpovědnost nezletilých je upravena v odst. 1, § 868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
„Výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který dříve přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství nenabyl plné svéprávnosti, je až do doby, kdy nabude plnou svéprávnost, pozastaven; to neplatí o výkonu povinnosti a práva péče o dítě, ledaže soud vzhledem k osobě rodiče rozhodne, že výkon také této povinnosti a tohoto práva se pozastavuje až do doby, kdy rodič nabude plnou svéprávnost.“

Na základě informací, které jste v dotazu uvedla, se domníváme, že existuje několik cest možného ošetření dané situace:

- můžete se jako babička dosud nenarozeného dítěte stát jeho pěstounskou, nebo poručnicí, o svěření dítěte do pěstounské či poručenské péče rozhoduje vždy soud, dítě může být do pěstounské či poručenské péče umístěno i přes nesouhlas biologického rodiče, pokud soud vyhodnotí, že je to v jeho nejlepším zájmu /o případné vhodné formě náhradní rodinné péče se poraďte s příslušným OSPOD, není-li zletilý ani biologický otec dítěte, nebo nebude-li moci z jiného důvodu vykonávat rodičovskou odpovědnost vůči dítěti v plném z rozsahu, mohla byste se stát poručnicí dítěte, jež má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič/
- pokud je biologický otec dítěte zletilý, chtěl by o dítě pečovat a bude pro to mít vhodné podmínky, může péči o něj zajišťovat i on /případně společně s matkou dítěte/, otec dítěte má vůči němu stejná práva a povinnosti jako jeho matka;
- jednou z teoretických možností by také mohlo být přiznání svéprávnosti Vaší dceři soudem, pro přiznání svéprávnosti by ale muselo být splněno několik podmínek:

Dle odst. 1, §37 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

„Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.“

Více informací můžete nalézt např. také ve volně dostupné publikaci Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka .

Věříme, že se celá situace podaří vyřešit ku prospěchu dosud nenarozeného miminka, Vaší dcery i Vás.

Přejeme Vám hodně štěstí.

Veronika Fišerová, DiS.

sociální pracovnice

Osvojení Dítě partnerem matky

datum: 20.11.2017 | autor: veronika navratilova

Dobry den. Chci se zeptat mam 6-ti a pul letou dcerku její bio.otec se o ni nezaja a neplatit alimenty. Chce mi dát svolení k osvojení. Můj pritel ji vychovává od roka a pul a chtěl by si ji osvojit. S přítelem zijeme 5 let v jedné domácnosti a máme 4 leteho syna. Ma otazka zni musíme byt manžele aby si ji mohl osvojit? Děkuji za odpověď Navrátilova

odpověď odborníka »

Vážená paní Navrátilová,

zdravíme Vás ze Střediska NRP a děkujeme Vám, že se na nás s důvěrou obracíte.

Bohužel Vám musím odpovědět, že Váš partner by dceru mohl osvojit pouze ve chvíli, kdy byste byli manželi. Tuto skutečnost upravuje občanský zákoník, konkrétně § 800 zákona č. 89/2012 Sb. kdy:
(1) Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.
Pokud by matka dítěte přivolila k osvojení dítěte svým partnerem (tato možnost není vyloučena), pak by zanikly tímto osvojením mezi ní a dítětem příbuzenské vztahy.

V případě, že byste se rozhodli uzavřít manželství, tak nic osvojení nebrání.

Přeji Vám příjemný zbytek dne.

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Problémy s biologickou matkou

datum: 10.11.2017 | autor: Lenka

Dobrý den chtěla jsem se zeptat.Mám děti v pěstounské péči a máme problémy s biologickou matkou. Matka bydlí po azylových domech, je nespolehlivá, vzali ji další miminko a teď má další. Všechny její děti mám já. Nespolupracuje s ospodem. CHce děti vídat, ale nedojde na testy ani schůzku s ospodem. Našla si kde bydlíme a alepoň třikrát do měsíce nás pronásleduje chodí okolo domu , někdy spí i v lese. Děti vídat matku nechcou , týrala je, brečí když ji vídí a alesspon týden jsou neklidné, nemohou v noci spát. Proto jsem zažádala na sou o zbavení práv matky a rozšíření mých práv. Trvalo to rok než soudy začali něco dělat. Teď si mě pozvali na výslech, matka napsala dopis že chce děti do své péče. Sociáka mě uklidňuje, že nemá šanci. Já teď po roce váhám, jesli jsem udělala dobře Uvažuji o stáhnutí mého návrhu.
Lze stáhnout návrh a tímpadem se vše zruší?Co byste doporučovali?Sociálka říká ať nestahuji, ale já si nejsem jistá.
Díky moc

odpověď odborníka »

Vážená paní Lenko,

zdravíme Vás ze Střediska NRP a děkujeme Vám, že se s důvěrou obracíte na naší poradnu.

Ve Vašem dotazu se ptáte, zda bychom Vám doporučovali stáhnout návrh soudu na omezení rodičovských práv matky.

Doporučujeme Vám nenechat se ovlivnit jednáním matky a návrh nechat podaný. Důležité je, že sociální pracovnice OSPODu stojí na Vaší straně a chystá se Vás u soudu podpořit.
Předpokládáme, že v odůvodnění návrhu máte vše, co se ze strany matky děje, dobře popsáno, včetně toho, jak děti kontakt s matkou prožívají. Do soudního spisu je ještě možné doplňovat důkazy. Můžete tedy případně ještě k soudu zaslat např. vyjádření svědků, pokud byl někdo situacím, které popisujete, přítomen apod.
U soudu pak dejte najevo, že máte zájem převzít odpovědnost za děti a případně se stát jejich poručníkem. Zvažte též, zda není nyní vhodné žádat soud o úpravu,či omezení jejího kontaktu s dětmi. Toto vše Vám doporučujeme ještě probrat nejen s Vaší sociální pracovnicí, ale i s klíčovou pracovnicí, která Vás má v doprovodné organizaci na starost. Ta jistě nejlépe zná Váš případ, a může Vám případně pomoci podniknout potřebné kroky. Též i ona může Váš návrh zasláním vyjádření doprovodné organizace u soudu podpořit.
Pokud byste měla jakékoliv další otázky můžete se obrátit i na naší infolinku: 233 356 701

Přeji Vám ať se situace co nejlépe vyřeší v zájmu dětí i Vašem.

Za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.

Stěhování

datum: 03.11.2017 | autor: Irena

Dobrý den. S přítelem máme v dlouhodobém pěstounství 5 dětí od 8 do 18 let. S přítelem se rozcházíme a já se stěhuji. Pěstounka jsem já , přítel né. Bude to problém?Mohu přijít o děti, nebo je to vpořádku pokud je ve ok a děti mají školu, kde bydlet a je o ně řádně postaráno?děkuji Irena

odpověď odborníka »

Dobrý den, paní Ireno,
rozchod s partnerem a stěhování určitě nejsou samy o sobě důvodem k tomu, aby se uvažovalo o umístění dětí do péče někoho jiného.
Doporučovali bychom Vám ale obrátit se na Vaší doprovázející organizaci či OSPOD, informovat je o vzniklé situaci a domluvit se s nimi na možnostech podpory pro svěřené děti i pro Vás. Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči za sebou mají často již velmi těžké životní zkušenosti a může pro ně být nesmírně těžké každou další změnu zpracovat, vyrovnat se s ní. A zde se jedná o změnu opravdu zásadní.
Považujeme za velmi významné s dětmi o vzniklé situaci hovořit, na chystané změny je připravovat a domluvit se s nimi i Vaším bývalým partnerem na tom, či budou chtít nadále udržovat nějaký kontakt, popřípadě nastavit jeho pravidla. Pokud děti s Vaším partnerem nějakou dobu sdílely společnou domácnost, vytvořily si k němu blízký vztah, bylo by určitě nešťastné, aby byl další osobou, která by bez vysvětlení zmizela z jejich života ze dne na den.
Přeji hodně sil a vše dobré.
Za SNRP Pavla Pokorná

Asistovaný kontakt svěřeného dítěte s matkou

datum: 01.11.2017 | autor: Eva S.

Dobrý den,prosím o radu zda jako pěstouni ročního chlapečka máme určité "právo",kdy první asistovaný kontakt našeho svěřeného chlapce -s matkou,bude sice i dle určení soudu "asistovaný,ve spolupráci s centrem psychologické pomoci......Ovšem před sjednáním dohody s tímto centrem nám bylo sděleno,že pěstouni u asistovaného kontaktu dokonce musejí být.

Nyní jsme byli vyrozuměni,že po půl roce se syn uvidí s matkou ,sice za asistence pracovnice poradny,ALE MY S MANŽELEM MUSÍME ZA DVEře.

NA MŮJ DOTAZ,PROČ SE MUSÍ ČEKAT AŽ JE DÍTĚTI ZPŮSOBENA URČITÁ PSYCHICKÁ ÚJMA,KDY DALŠÍ JEHO SOUROZENCI JSOU V JINÝCH RODINÁCH A STYK S MATKOU MAJÍ I SOUDNĚ ZAKÁZÁN.Vím,že my řádně musíme i chceme respektovat ostatní povinnosti s pěstounstvím spojené,ALE prosím o informaci,zda tento postup můžeme odmítnout,kdy ostatní sourozenci ,kteří jsou starší,a bohužel si chování matky pamatují,ale my s nejmladším chlapcem,který si za 3/4 roku každodenní péče zvykl a vlastně se i přizpůsobil řádnému dennímu režimu a péči,tudíž nebyl zanedbávající výchovou jetě tolik poznamenán jako starší sourozenci.Proto prosím o "radu,zda jsme povinni vždy vyčkávat až se jakoby negativní způsob návštěv projeví,a nebo můžeme trvat na tom co nám bylo přislíbeno od začátku,abychom u kontaktu v tichosti byli opodál a né za zavřenými dveřmi.Takové podrobnosti žádná smlouva neuvádí,proto prosím o radu,zda opravdu musíme vždy čekat až matka pod vlivem náv.látek bude před dítětem jen plakat a teprve pak návštěva údajně ihned ukončena.Nechceme mít žádné rozpory,proto Vám budu nesmírně vděčna za radu,kdy i návštěvní čas je v době kdy dítě spí ale vzhledem k první asistované návštěvě jsme souhlasili.Mrzí mne,že to co nám jasně bylo přislíbeno je v tak krátké době změněno,proto děkuji předem o radu,abychom pak neměli nepříjemnosti ,že snad něco neplníme.Děkuji vřele,pěstouni.

odpověď odborníka »

Vážená paní,

děkujeme Vám, že jste se s důvěrou obrátila na naši poradnu. Z Vašeho dotazu nám nejsou zcela jasné detaily situace, pokusíme se Vám však odpovědět v obecné rovině.
Ptáte se, zda je ze zákona možné, aby pěstouni nebyli přítomni asistovaného kontaktu s matkou.

Zákon konkrétně podobu asistovaného kontaktu s biologickou rodinnou neupravuje. Uvádí pouze povinnost dítěti kontakt zprostředkovat, jestliže to je možné a je-li to v jeho zájmu.

Jaká bude tedy podoba kontaktu dítěte s biologickou rodinou probíhat, by tedy mělo vyplývat z konkrétní aktuální situace.

Centrum psychologické pomoci Vám účast na kontaktu přislíbilo a nyní došlo ke změně jejich názoru. Co vedlo pracovníky Centra k takové změně by Vám mělo být vysvětleno.
Požádejte tedy Centrum o vysvětlení, případně se obraťte na příslušný OSPOD, který dítě zastupuje.

Jestliže Vás důvody, které se dozvíte, neuspokojí, tak s ohledem na to, co jste napsala, bychom Vám doporučovali trvat na tom, že chcete být přítomni i u prvního kontaktu dítěte s matkou.

V případě problémů můžete poukázat na § 966 občanského zákona 89/2012, který uvádí:
(1) Pěstoun je povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat.

(2) Pěstoun při výchově dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, v těchto záležitostech dítě zastupovat a spravovat jeho jmění. Má povinnost informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech. Vyžadují-li to okolnosti, stanoví další povinnosti a práva pěstouna soud.

V každém případě Vám doporučujeme zaujmout vůči matce dítěte vstřícný postoj, uvidíte, že se to pro další komunikaci s ní vyplatí.

Věříme, že se vše vysvětlí a kontakt proběhne ke spokojenosti dítěte.

V případě jakýkoliv dalších dotazů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Přeji Vám příjemně prožité podzimní dny.

Za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Odklad adopce

datum: 18.10.2017 | autor: Olga Martynková

Dobrý den. Obracím se na vás s dotazem o odklad osvojení. Před lety jsme prošli s manželem celým požadovaným systémem a zdárně jsme se dostali do pořadníku pro adopci dítěte. Žádali jsme holčičku, nejraději kojence. Před podáním žádosti jsme měli velmi malé šance pro vlastní potomky, měla jsem za sebou několik zamlklých těhu a navíc byl i velký problém s otěhotněním, podstoupila jsem několikrát umělé oplodnění, a však otěhotnět se nepodařilo. V době, kdy nám došel dopis, že jsme všechny testy, vyšetření a šetření zdárně absolvovali a dostali jsme se do pořadníku, čekala jsem svého prvního syna, bylo to už daleko za kritickou hranicí 12 týdne a tak byla velká naděje, že to tentokrát dopadne dobře. Narodil se nám chlapeček. V době, kdy mu byl cca rok, přišel dopis z Měu, že se celá administrativa stěhuje z krajů do obcí a co tedy s naší žádostí. Paní mi ochotně vysvětlila, že pokud žádost zruším a budeme chtít v budoucnu adoptovat děťátko, že budeme muset celý proces opakovat znova. Proto jsem se s paní dohodla, že žádost nestáhneme, ale jen odložíme na neurčito a jak to bude aktuální, že dám paní na úřadě vědět. Po 5 letech od narození syna se na nás znova usmálo štěstí a narodil se druhý chlapeček. Teď máme dva syny 15 a 10 let a zvažujeme k nim ještě sestřičku. Mě je 41, proto bych už do vlastních nešla, ale holčičku by jsme si s manželem i dětmi moc přáli. Máme rodinný domek, velkou zahradu. Holčičku bychom chtěli vzít do adopce. Může být už větší, ale nejlépe předškolního věku. Od podání žádosti už uplynula dlouhá doba, s manželem jsme už spolu přes 20 let, máme dva syny. Proto jsem se chtěla zeptat, stačí jen asi dodatečně udělat šetření a nemusíme už vše absolvovat znovu? Nebo je už to moc dlouhá doba a musíme zas všechno na novo, i když máme jen odložení v pořadníku pro adopci? Děkuji za odpověď. S pozdravem Martynková Olga

odpověď odborníka »

Vážená paní Martynková,
děkujeme za Váš dotaz i ochotu přijmout starší holčičku do osvojení.
Procesem posuzování a příprav jste s manželem prošli před dlouhou dobou. Řada věcí, včetně právní úpravy a obecně pohledu na osvojení se změnila (platí nový občanský zákoník). Změnila se také situace ve vaší rodině. Přijetí dítěte do rodiny je závažné rozhodnutí a bude mít dopad na všechny členy rodiny. Je nezbytné (stanovuje to i zákon), aby na přijetí dítěte byli připraveni také děti, pokud v rodině jsou, což je nyní i Váš případ. Samozřejmě, je velmi významné, že s nimi o přijetí holčičky hovoříte, zároveň jsou věci, na které zájemci o osvojení předem nemyslí a je vhodné, když se předejde případnému rozčarování nebo konfliktům. Domnívám se, že z těchto důvodů bude nezbytné, abyste procesem prošli znovu.
Nicméně o tom, jak byste měla postupovat, rozhodují kraje a praxe na jednotlivých krajských úřadech může být různá. Proto Vám doporučuji, abyste se s dotazem obrátili na pracovníky oddělení náhradní rodinné péče, případně oddělení sociálně právní ochrany dětí na krajském úřadě (magistrátě) v místě Vašeho trvalého bydliště a zeptejte, jak byste měli postupovat pro obnovení žádosti.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na naši infolinku. Využít můžete kromě elektronické poradny také email info@nahradnirodina.cz nebo telefon 233 356 701.
S pozdravem,
Bc. Jan Vrzáček
Středisko náhradní rodinné péče

Dávky pro LMR chlapce

datum: 13.10.2017 | autor: Ludmila

Dobrý den, dovolte mi předem mého dotazu krátce popsat situaci. Naši internátní střední školu navštěvuje druhým rokem lehce mentálně retardovany chlapec.Je umístěn od mala v pěstounské péči a je sirotek, bez jakékoli blízké osoby. Nedávno dovršil 18let. Pěstounka je bohužel osoba, která se o chlapci vyjadřuje velmi pohrdavě, chová se k němu hrubě, chlapec se jí bojí. Hoch je zcela bez prostředků, nemá peníze ani na svačinu. Veškeré dávky pobírá pěstounka. V rodině pěstounky má začít probíhat šetření v podezření z týrání svěřené osoby, pěstounka ale také zároveň podala žádost o zbavení chlapce svépravnosti. Škola na žádost soudu podala vyjádření o prospěchu a chování chlapce při jeho pobytu ve škole a také byla kontaktována kurátorem pro mládež příslušného úřadu (chlapci bylo již 18let).
Náš dotaz zní:
Existuje nějaká možnost, jak chlapci zajistit alespoň minimální finanční prostředky po dobu, než proběhnou příslušná šetření, posudky a soud? Chlapec zatím ještě není schopen sám zvládnout hospodaření s účtem nebo velkou finanční hotovostí a nemá žádnou blízkou osobu. Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Vážená paní Ludmilo,
děkujeme za Váš dotaz a především za zájem, který o chlapce máte.
Podle popisu situace chlapce existuje několik příspěvků, na které by mohl mít nárok. Předně jsou to příspěvky z dávek pěstounské péče. Pokud bylo chlapci 18 let, studuje a před dovršením 18 let byl svěřený do pěstounské péče, může si požádat o příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Tento příspěvek byl do jeho 18 let vyplácen pěstounce, po zletilosti dítěte přísluší přímo jemu. Jsou tam jistá omezení, např. pokud nezaopatřená osoba pobírá důchod (sirotčí nebo invalidní), náleží jí pouze částka, o kterou je příspěvek vyšší než vyplácený důchod. Příspěvek vyplácí úřad práce a tam by si měl chlapec podat žádost na vyplácení.
Pokud by došlo k ukončení pěstounské péče (např. z důvodu ukončení studia), potom by měl chlapec nárok na jednorázový příspěvek 25000 Kč. Také tento příspěvek je vyplácen úřadem práce a také na něj se žádá právě tam.
Na obě dávky, tedy na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a na jednorázový příspěvek při ukončení pěstounské péče, má chlapec ze zákona nárok.
Je-li chlapec sirotek, měl by mít nárok na sirotčí důchod. O ten se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud chlapec zatím sirotčí důchod nepobíral, může o něj požádat. Více informací poskytne Česká správa sociálního zabezpečení (www.cssz.cz nebo tel: 257 062 860).
Další možností jsou dávky státní sociální podpory a hmotné nouze. Pro jejich využití by bylo důležité vědět, na co chlapec finanční prostředky potřebuje. Obě dávky vyplácí opět úřad práce. O jednotlivých dávkách se můžete dočíst například na stránkách:
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane (státní sociální podpora)
http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane (hmotná nouze)
Pokud chlapec nezvládne hospodařit s účtem a hotovostí, je však na zváženou, jak postupovat. Soud může stanovit opatrovníka, který by měl jednat za opatrovaného v právním jednání, ve kterém opatrovaný nemůže jednat sám.
Doporučoval bych Vám v tomto konzultaci s kurátorem, který má chlapce na starosti. Pomoci by mohly také organizace, které podporují mladé dospělé, např. tzv. domy na půl cesty, případně organizace, které se věnují odchodům dětí z náhradní péče. Tyto služby můžete vyhledat přes adresář služeb věnujících se náhradní rodinné péči. http://www.nahradnirodina.cz/adresar Pod mapou můžete vybrat druh služeb: „Služby během odchodu dítěte z náhradní výchovy“.
O situaci chlapce by se měli zajímat a pomáhat s jejím řešením kurátoři. Doporučujeme Vám, abyste s nimi další postup konzultovala.
Pokud byste měla další otázky, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme Vám a chlapci, aby se brzy situace vyjasnila.
S pozdravem,
Bc. Jan Vrzáček
Středisko náhradní rodinné péče

Syn

datum: 30.08.2017 | autor: Romana

Dobrý den, nevím na koho se mám obrátit a našla jsem si Vás na internetu. Chtěla jsem se Vás zeptat zda se zabýváte tím co Vám zde popíšu, zda bychom jste nám poradili na koho se obrátit. Máme adoptované dva sourozence, již jsou s námi 4 roky, s dcerou Martinkou (8 let) je vše v pořádku, ale syn Lukáš nám dělá starosti. Nechtěla jsem si je připouštět, ale časem vidím, a radí mi to i rodina a okolí, že to budu muset řešit s nějakým odborníkem. Lukáškovi je nyní 7 let, od 4 let chodil do školky, kde si paní učitelky neustále stěžovaly, že zlobí a je neposlušný. Dokonce to řešily tak, že chtěly vyšetření z pedagogiko psychologické poradny, kde nenašli žádné abnormality. Já sama za sebe musím říct, že mě nikdy nezlobí, nikdy přede mnou nikomu neubližuje a vždy mě poslechne. Většinou se na něj zlobím hlavně z toho důvodu, že si na něj stěžují. Zdá se, že když mě (maminku) nevidí, ztrácí zábrany a ignoruje pokyny dospělých, chytne se nějakého zlobivého kamaráda a zlobí s ním, nebo on sám jiné děti. V 6-ti začal chodit do přípravně třídy a v družině se opakovalo to co s učitelkami ze školky. Skoro denně stížnosti. Přihlásila jsem ho na fotbal a začal si stěžovat i trenér, tajně jsem pozorovala Maxovo chování na tréninku a je pravda, že se mi nelíbilo. Nyní nastupuje do první třídy a obávám se, že se bude opět opakovat jeho zlobení. Nevím zda se zabýváte touto problematikou dětské výchovy, ale budu ráda za jakoukoliv odpověď či radu. Děkuji moc Renata

odpověď odborníka »

Vážená paní Renato,

děkujeme za Váš dotaz a odvahu se s obtížemi svěřit. Děti (a to nejen osvojené) se chovají jinak v přítomnosti rodičů a jinak v prostředí bez nich. Z našeho pohledu je důležité, aby učitelé, trenéři, vychovatelky byli seznámeni s otázkami spojenými s výchovou a péčí o děti přijaté do osvojení nebo pěstunské péče. Středisko náhradní rodinné péče vydalo publikaci určenou pedagogům. Nabízíme ji k prostudování, případně Vám ji můžeme poskytnout v tištěné podobě k předání trenérovi, učitelům, apod. Elektronickou verzi naleznete zde: http://nahradnirodina.cz/sites/default/files/dite_v_nrp_potrebuje_vasi_p...

V případě Vašeho zájmu Vám můžeme nabídnout osobní konzultaci zaměřenou na Vaši podporu syna a jednání učiteli, trenéry a přípravu syna na školní docházku. Pokud byste měla o konzultaci zájem, napište nám na mailovou adresu info@nahradnirodina.cz nebo zavolejte na telefonickou linku 233 355 309. Pokud by pro Vás konzultace ve Středisku NRP nebyla možná, pomůžeme Vám najít organizaci, která pomáhá osvojitelským rodinám v místě Vašeho bydliště.

Určitě Vám doporučujeme vyhledat pomoc a podporu.

S přáním všeho dobrého,

Bc. Jan Vrzáček

Středisko náhradní rodinné péče

Adopce

datum: 23.08.2017 | autor: LenaVackova

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda je možné žádat o adopci,když jsem prodělala rakovinu dělohy,ale bez následné léčby,můj manžel má částečný důchod a já mám ještě do března 2018 insolvenci.nebo zkusit žádat až po zaplacení insolvence.děkuji za odpověď Čermáková

odpověď odborníka »

Vážená paní Čermáková,

děkujeme za Váš dotaz. Zajímá Vás, zda je možné podat žádost o zprostředkování osvojení (adopce) vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu a ekonomickým poměrům. Podat žádost o zprostředkování adopce můžete v každém případě. Při procesu zprostředkování osvojení prochází žadatelé posuzováním, ve kterém se mimo jiné zdravotní stav žadatelů a jejich ekonomické a sociální poměry prověřují. Žádosti jsou posuzovány individuálně, v kontextu celkové situace rodiny.

Jedním z dokumentů, který je třeba k žádosti doložit, je zpráva o zdravotním stavu každého žadatele od praktického lékaře. Zpráva je poté postoupena posudkovému lékaři, který v zásadě zvažuje, zda je zdravotní stav žadatele stabilizován a umožní celodenní řádnou péči o dítě s výhledem do budoucnosti, tedy zda lze předpokládat, že zdravotní stav žadatelů je natolik dobrý, aby mohli o dítě pečovat do jeho dospělosti. Více o zdravotním posuzování se můžete dočíst v dokumentu na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: doporučený postup pro posudkové lékaře http://www.mpsv.cz/cs/14502)

Ekonomická stabilita rodiny je dalším z předpokladů pro vytvoření harmonického a stabilního prostředí, které je pro dobrý vývoj dítěte zásadní. Insolvence obvykle představuje náročnou životní situaci. Doporučuji Vám být k pracovníkům sociálně právní ochrany dětí při dotazování upřímní a otevření, bude je především zajímat, zda jste schopni svoje závazky plnit, a jaký vliv má tato skutečnost na Váš každodenní život, opět s výhledem do budoucnosti. Proces prověřování určitou dobu trvá a Vaše situace se bude vyvíjet a měnit.

Přejeme Vám hodně štěstí a dostatek sil k úspěšnému zvládnutí všech životních nároků. Pokud byste si chtěli o Vaší situaci blíže promluvit, získat další informace nebo si ujasnit Vaše představy a očekávání, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. 233 355 309.

Pohodový zbytek léta Vám ze SNRP přeje Mgr. Tereza Landová

Stránky