Poradna

Bydlení

datum: 18.10.2016 | autor: admin

Dobrý den,chtěl bych se zeptat.. Nedávno mi bylo 18 let a stále žiju v pěstounské rodině a chtěl bych se osamostatnit.. Chci si najít byt a potřeboval bych vědět jestli je nějaký příspěvek na nájem nrbo na bydlení.. Jsem student a měsíčně mám 7300,-

odpověď odborníka »

Dobrý den,

pokud budete jako nezaopatřená osoba ,pak byste měl nárok na příspěvek na bydlení. Informujte se u své sociální pracovnice v místě svého bydliště.

Hezký den a hodně štěstí

za Střžedisko NRP

Alena Vávrová

Dotaz

datum: 10.10.2016 | autor: admin

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co bych musela udělat, kdybych chtěla do péče děti mého švagra, které jsou nyní v domově protože oba rodiče jsou alkoholici a jejich babička už se necítí na to aby si je vzala k sobě. Dětem je 6 a 8 let.Mě je 39, pracuji na 3 směny a starám se o své rodiče, bydlím v rodinném domě kde žiji se strýcem dětí v bytě 3 + 1, jsme ale rozvedeni.( po rozvodu jsme se dali opět dohromady a žijeme spolu již 4 roky).Vlastní děti nemám kvůli gynekologickým potížím. Moc děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

doporučujeme Vám nejprve zajít na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště dětí. Tam vyhledejte sociální pracovnici, která má děti na starost. Ta je totiž také jejich opatrovníkem a bude u případného soudního řízení zájmy dětí zastupovat. Tuto pracovnici informujte o tom, že se zajímáte o děti Vašeho švagra a zvažujete požádat o jejich svěření do Vaší pěstounské péče. Je to důležité, sociální pracovnice dětí by měla vědět, že se někdo z osob dětem blízkých. o ně zajímá. Určitě se spojí se sociální pracovnicí v místě Vašeho bydliště a může Vám též pomoci sepsat návrh k soudu na svěření dětí do Vaší pěstounské péče.Počítejte s tím, že bude nutné prověřit jaké máte podmínky pro péči o děti a soud bude též zkoumat jaké jsou Vaše vzájemné vztahy s dětmi. Pokud bude vše v pořádku věříme, že šanci získat děti do péče máte.

Hodně štěstí

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Dotaz

datum: 18.09.2016 | autor: admin

Nacházíte některé metodicky nevyjasněné oblasti v problematice pěstounské péče? Co považujete za možné limity pěstounské péče ze strany dítěte? Předem děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

omlouváme se, ale Váš dotaz je příliš široký na to, aby mohl být zodpovězen pár větami na této online poradně. Pokud máte zájem toto téma prodiskutovat nabízíme osobní schůzku v našem Středisku náhradní rodinné péče. Sídlíme v Jelení 91,Praha 1. Termín schůzky je možné domluvit na tel. 233 355 309, nebo 605785307

za Středisko náhradní rodinné péče

hezký den

přeje

Alena Vávrová

Pěstounská péče

datum: 05.08.2016 | autor: admin

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Můžu si jako studentka vzít do péče mojí mladší sestru? Obě dvě nás měla v péči babička, která onemocněla tak už se o mojí sestru nezvládala starat a ona nakonec skončila v dětském domově. A já jí tam nechci nechat.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

moc si vážíme Vašeho rozhodnutí. Pokud jste již plnoletá tak, taková možnost existuje. Zajděte za sociální pracovnicí na sociální odbor v místě vašeho bydliště. Ta Vám jistě poradí, co by bylo nejvhodnějším řešením. Z našeho pohledu bychom doporučovali podat si k soudu návrh na svěření Vaší sestry do Vaší pěstounské péče. Tak byste měla možnost pokrýt alespoň část nákladů spojených s výchovou sestry dávkami pěstounské péče. Soud bude při svém rozhodování zkoumat, zda je u Vás předpoklad, že své sestře budete schopna zajistit patřičnou výchovu a péči.

Přejeme Vám hodně štěstí

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Zletilost

datum: 06.06.2016 | autor: admin

Dobrý den,mám dotaz nedávno mi bylo 18 let,a mí pěstouni na mě dostávají příspěvek 6600,- ,mám pocit že se na mě tak trošku obohacují,jsem stále student ale z peněz nevidím skoro vůbec nic...chtěl bych se tedy zeptat jestli je nějaká možnost že bych peníze které na mě dostávají dostával přímo já na bankovní účet nebo jinou cestou.. Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

příspěvek, o kterém píšete, se nazývá „příspěvek na úhradu potřeb dítěte“ a upravuje ho zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Dle § 47f, odst. 2 tohoto zákona: „Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Příspěvek náležející dítěti podle věty první se vyplácí tomuto dítěti od splátky příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti.“

Dávky pěstounské péče vyplácí Úřad práce, případná změna způsobu výplaty je tedy možná také tam. Počítejte prosím ovšem zároveň s tím, že zákon mluví o společném uhrazování nákladů na potřeby, předpokládá se tedy Vaše spoluúčast na nákladech na vedení domácnosti (nájem, jídlo, apod).

Všechno nejlepší k Vaší zletilosti, ať se Vám v životě daří!

Za SNRP Pavla Pokorná

Příspěvek na auto

datum: 16.05.2016 | autor: admin

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Mám v pěstounské péči dvě děti (13 a 14let) a jedno vlastní dítě (5 let). Jelikož nebydlíme ve městě a děti v péči dojíždí do školy do města, ale moje dcera navštěvuje školku v obci, kde bydlíme je to pro mě docela honička někdy všechno obejít pěšky či autobusem (vyzvednutí dcery ze školky, odvoz svěřených dětí do kroužku nebo školní akce, do toho nákupy atd. Přítel pracuje do večera a tak je to někdy fakt těžké skloubit. Na internetu jsem se dočetla, že mohu žádat pokud pečuji o 3 děti, ale nevím jestli se to vztahuje na dvě děti pěstounské a jedno vlastní, na které nemám vyživovací povinnost. Děkuji za radu a případnou pomoc co kde vyřídit

odpověď odborníka »

Dobrý den,

je nám líto, ale příspěvek na zakoupení motorovéh vozidla náleží osobě pečující, pokud má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti (včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna) a zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla, pokud toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.

Hezký den

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Přímá adopce dítěte ze zahraničí

datum: 05.05.2016 | autor: admin

Rádi bychom s manželkou adoptovali dítě z manželčina příbuzenstva. Dítě se narodí v zahraničí a matka je cizí státní příslušnice. Předpokládáme, že přímá adopce by v tomoto případě musela proběhnout v zahraničí podle tamní legislativy. V případě, že by to bylo možné a vše úspěšně proběhlo, jaký by byl status takto adoptovaného dítěte po vstupu do ČR a jaké kroky by byly nutné k tomu, aby v ČR mělo právní postavení našeho dítěte (tedy aby pokud možno získalo české občanství)? Děkuji.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče.

Uvažujete správně, vše se bude odvíjet od legislativy, kterou má země původu dítěte. Jinak naše republika se řídí mezinárodní smlouvou "Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení", kterou naše republika podepsala a následně ratifikovala v Haagu 29.května 1963. Naše soudy tedy respetkují soudní rozhodnutí pouze ze států, které tuto Úmluvu též ratifikovaly.

Mezinárodní adopcí v ČR se zabývá Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, pro více informací tedy volejte JUDr. Kopeckou tel. 542215522.

Hezký den přeje za Středisko NRP

sociální pracovnice Alena Vávrová

Trvalý pobyt a přechodné bydliště

datum: 02.05.2016 | autor: admin

Dobrý den, rádi bychom s přítelem požádali o adopci dítěte. Jelikož nejsme manželé, požádali bychom o adopci, jak bylo uvedeno již v předchozích odpovědích na dotazy (dohromady, se svěřením dítěte jednomu z nás). S přítelem bydlíme již několik let ve společné domácnosti (krajské město), přičemž na daném místě nemáme trvalý pobyt. Přítel má trvalý pobyt v tomto městě na jiné adrese a já mám trvalý pobyt v jiném městě (obecní úřad s rozšířenou působností), který bych si ráda ponechala. Byl by toto moc velký technický problém při podávání a vyřizování žádosti nebo lze nějakým způsobem ujednotit podání žádosti pro oba dva pouze v jednom městě? Předem děkuji za odpověď a zdravím!

odpověď odborníka »

Dobrý den,

doporučujeme Vám vypravit se na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě, kde se zdržujete ve společné domácnosti . Tam vyhledejte sociální pracovnici, která má na starost agendu náhradní rodinné péče, ta Vám určitě poradí. My se domníváme, že žádost byste měli podat tam, jelikož zde vedete svou domácnost a navíc přítel má i v tomto městě trvalé bydliště.

Přejeme Vám hodně štěstí

hezký den

za Středisko náhradní rodinné péče

Alena Vávrová

Odvolani proti rozsudku

datum: 17.03.2016 | autor: admin

DObrý den potřebovala bych poradit,neteř mi byla svěřená do předběžného opatření.Otec je ve výkonu trestu a matka je fetačka. Babička male si podala taky žádosst o předběžko a nebylo ji vyhověno.Ted probehl soud a mala mi po dokazování byla svěřena do pestounske peče.Babička se odvolala ke krajskému a tedka čekámé na datum soudu.Babičce byl navrh zamitnut z duvodu,že se tam zdržuje matka male a ma byt 1+1 který je předelaný na 2+1 v detskem pokiji spi matka male a v obývacím babička.Babíčka ma 59 let a pobíra inv.duchod a je na ni vedena exekuce.S matkou male byli uz v dospivani problemý,byla umistena v ustavu na leceni.Po leceni mela s matkou dochazet jeste na sezeni a vsak nedochazeli.Neteř žije u mě a jsou ji 2 roky,ma vlastni pokoj a bydlime v RD.Jsem vdana a mame fin.jistotu a zazemi.Mě je 25let a manželovi 35.Mala je u nas spokojena a soc.pracovnice jsou na nasi strane.Babička od male chcou psychologicke posudky ale nechapu jak na 2 letem diteti je muyźou udelat.Mužu poprosit o radu a jeka mame vyhllidky u kraj,soudu.Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,

moc si vážíme Vašeho úmyslu ujmout se Vaší neteře a držíme Vám palce. Vzhledem k okolnostem, které uvádíte věříme, že odvolací řízení musí dopadnout ve Váš prospěch. Připraveni asi musíte být na to, že složité do budoucna bude udržování kontaktu dívenky s makou, či babičkou. Bude důležité jakou si vybarete doprovázející organizaci, která by vás měla pak podporovat a pomáhat případně s asistencí u kontaktů. Nebudou-li návštěvy matky a babičky dítěti ku prospěchu i bude možné požádat soud o omezení či zákaz..Hlavně se nenechte odradit, buďte oba s manelem stateční, věříme, že Vás sociální pracovnice podrží.

Hodně štěstí přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Má pěstoun právo ukončit pěstounskou péči při studiu dítěte?

datum: 14.03.2016 | autor: admin

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda-li má pěstounský pár právo ukončit pěstounskou péči, když zletilé dítě studuje a ještě se studiem nekončí? Stačí k tomu podat jen žádost o ukončení pěstounské péče pěstounem, nebo má nějaké slovo i dítě, kterého se to týká. Kdyby se pěstounská péče ukončila, jak by to mělo to dítě se školou? Muselo by si náklady na školu platit samo, nebo by se dávky, které dostával pěstoun převedli na dobu studia dítěti? Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

není třeba podávat návrh na ukončení pěstounské péče, jelikož ta, dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 970 zaniká nejpozději, nabude-li dítě plné svéprávnosti, jinak jeho zletilostí.

S dávkami je to jinak, pokud i po dosažení zletilosti dítě, které žije u pěstounů nadále studuje.

Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. § 47 f)

(2) Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené díě podle zákona upravujívího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobu, která byla do jeho zletilosti osobou pečující (tedy pěstounem).

Příspěvek v době zletilosti se vyplácí přímo dítěti, které by o jeho výplatu mělo požádat. Podmínkou je jeho studium a fakt, že žije se svými pěstouny ve společné domácnosti. Nevadí, pokud by bylo v týdnu na internátě či na koleji a domlů jezdilo jen na víkendy. Pěstounům z takovýchto podmínek nadále trvá nárok na odměnu pěstouna. Pokud by se studující zletilé dítě ze společné domácnosti pěstounů odstěhovalo, pak by ztratilo nárok na příspěvek na úhradu svých potřeb a pěstounům by zanikl nárok na odměnu.

Studující by pak mohl uplatnit nárok dle § 47 h) na jednorázový příspěvek při ukončení pěstounské péče, který je vyplácen ve výši 25.000,- Kč. dále by se pak mohl zajímat o případné jiné dávky ze zákona o státní sociální podpoře vztahující se k nezaopatřeným dětem.

Hezký den

přeje

za Středisko náhradní rodinné péče

Alena Vávrová

Stránky