Poradna

Podmínky pro PP

datum: 29.11.2018 | autor: Barbora

Dobrý den,
ráda bych se zeptala můj partner má sourozence v dětském domově kteří se sem dostali následkem úmrtí obou rodičů s partnerem by jsme chtěli požádat o pěstounskou péči ale nejsme si jisti jaké podmínky přesně musíme splňovat. Děti si pravidelně bereme každé prázdniny. Co nás především zajímá je jestli stačí rozměry našeho bytu 3 plus 1 na dvě holčičky ve věku 11 a 7 let dále máme dotaz ohledně příjmu kterých musíme dosahovat aby nám děti byly svěřeny a také jestli není problém že partnerovi je sice 30 ale mě pouhých 18 let děkuji

odpověď odborníka »

Milá Barboro,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Ve Vašem dotazu se ptáte, za jakých podmínek lze převzít sourozence Vašeho partnera do pěstounské péče. Vážíme si toho, že Vám život dívek není lhostejný a rádi byste si je převzali do své péče.

Dovolte mi úvodem pár slov o pěstounské péči. Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá k dítěti vyživovací povinnost. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte, případně soudu.

Jedná se o státem podporovanou formu náhradní rodinné péče. Dávky pěstounské péče by měly zajišťovat základní hmotné zabezpečení dítěte a zároveň zohledňovat náročnost této péče poskytováním odměny pěstouna. Pěstouni mají povinnost uzavřít zpravidla s doprovodnou organizací či úřadem Dohodu o výkonu pěstounské péče, která upravuje podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pečujících osob.

Ve Vašem případě bychom Vám doporučovali péči poručenskou, vzhledem k tomu, že dětem rodiče zemřeli. Jedná se o podobný typ péče, poručníci mají však k dětem větší práva.
Poručník vystupuje v roli zákonného zástupce dítěte. Povinností poručníka je dítě vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. Pokud poručník péči o dítě osobně vykonává, má nárok na dávky pěstounské péče.

Výkon funkce poručníka je pod pravidelným dohledem soudu, a to nejen ohledně správy majetku dítěte, ale i ohledně jeho osobních záležitostí. Poručník podává soudu zprávy o poručenci, zpravidla v ročních intervalech. Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci, týkající se dítěte, vyžaduje schválení soudem.

Vzhledem k tomu, že jste partneři, může o pěstounskou péči/ poručenskou péči (dále PP) požádat pouze jeden z Vás. Ve Vašem případě by bylo lepší, kdyby si o PP požádal bratr dětí, tedy Váš partner.

Doporučujeme Vám zajít si na oddělení sociálně právní ochrany dětí (zkráceně OSPOD), v místě trvalého bydliště dívek. Toto oddělení je opatrovníkem dívek, zastupuje dívky u soudu a zároveň hájí jejich nejlepší zájem. Zde Váš partner může vyjádřit zájem o svěření dívek do PP. OSPOD by mu měl pomoci sepsat návrh k soudu o svěření dívek do jeho péče. V případě, že by OSPOD nesouhlasil s tímto svěření a nechtěl sám podat tento návrh, může takto učinit sám i Váš partner. Je však lepší, pokud OSPOD bude na jeho straně. O celém pak bude rozhodovat soud.

Soud bude také k rozhodnutí požadovat od OSPODu prověření partnera, Vás, Vašeho zázemí i Vašich sociálních a ekonomických podmínek. Zároveň můžete očekávat návštěvu ve Vašem bydlišti. Zde sociální pracovníci budou zkoumat, zda zázemí, ve kterém žijete je dostačující pro výchovu dívek. Pracovníky bude především zajímat to, kde by například dívky měly postele, stůl do školy apod. Předem nemusíte mít tyto věci připravené, zároveň však musíte mít přehled, jak a kam tyto věci obstaráte. Během tohoto šetření, bude pracovníky posléze i soud, zajímat Váš postoj k PP, jelikož sdílíte s partnerem společnou domácnost a budete se pravděpodobně podílet na výchově dívek.

Váš věk, by neměl být překážkou pro svěření dívek do Vaší péče, vzhledem k tomu, že poručníkem/pěstounem by byl pouze Váš partner.

V případě negativní postoje ze strany OSPOD, můžete argumentovat tím, že dle úmluvy o právech dětí, mají děti právo vyrůstat v rodině, která má mít přednost před péčí ústavní. Dále můžete svůj zájem odůvodnit tím, že v PP máte právo na služby a podporu doprovázející organizace, která by Vám byla oporou při výchově dívek. Péče o dívky může být díky událostem, které nastaly, náročná. Doprovodná organizace Vám bude v tomto případě oporou a může Vám pomáhat překonávat překážky, které mohou ve výchově nastat. Doporučujeme Vám, vybrat si takovou organizaci, která Vám bude příjemná, a budete mít v nich popsanou oporu.

Více informací o PP naleznete v této brožurce: https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/zi_o_pestounske_peci_a...

Můžete nás také kontaktovat na infolince 233 355 309 či na e-mail info@nahradnirodina.cz.

Přejeme Vám mnoho štěstí.

S pozdravem,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Druhá adopce

datum: 27.11.2018 | autor: Eliška

Dobrý den,

již máme s manželem adoptovaného chlapečka a teď nás krajský úřad oslovil s tím, že máme možnost o osvojení jeho bio sestry(1rok).Syn je
3,5 roku starý a podanou druhou žádost máme rok. Všichni nám říkali, že na druhé dítě nemáme moc šance a tak nás informace o druhém dítěti dost překvapila a nejsme si jisti, zda do toho máme jít či ne. Holčička se narodila předčasně, navštěvuje neurologii, trpí dušností a má menší potíže se zrakem. Máme pochyby ohledně zdravotního stavu a dalšího prospívání a dále nás také trápí to jak se holčička již po roce v pěstounské rodiče začlení, zda to zvládne a zda to zvládne náš chlapeček, který je na mě dost citově fixovaný. Holčičku jsme zatím viděli pouze na fotografii. Vím, že rozhodnutí je jen na nás, ale myslíte, že pokud tam jsou takové obavy máme do toho vůbec jít?

odpověď odborníka »

Vážená paní Eliško,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Vážíme si toho, že reflektujete obavy ohledně přijmutí sourozence do rodin s anamnézou, kterou výše popisujete. Bohužel Vám nemůžeme říci, zda máte dívku přijmout či ne. Pokusíme se Vám však pomoci k rozhodnutí.

Vaše rozhodnutí by se mělo opírat o argumenty, které uvádíte. Péče o takovéto dítě může být v jistých ohledech náročná. Doporučujeme Vám shromáždit co nejvíce informací o dívce, popřípadě si sjednat schůzku s jejími ošetřujícími lékaři, kteří by Vám mohli lépe přiblížit prognózu jejího stavu. Popřípadě se poradit s Vaším pediatrem, kterému můžete nastínit informace, které máte.

Situace se zdravotním stavem se také bude hodně odvíjet od toho, jakou máte dostupnost služeb ve Vašem okolí. Zda by pro Vás bylo například reálné pravidelně dojíždět do nějakého zařízení, kde dívku budou léčit, pozorovat, apod.

Co se týká adaptace na Vás, bude hodně záležet na tzv. překlopení vazby. U pěstounské péče na přechodnou dobu je důležité, pokud si dítě dokázalo vytvořit vztah k pěstounovi. Pokud je takovýto vztah vytvořený, může z toho dítě v budoucnu pouze získávat. Pěstouni s podporou doprovázející organizace tento vztah a vazbu, překlápějí na budoucí rodiče. Adaptaci dívky v rodině můžete i podpořit různými technikami, jako je například dotyková terapie apod.

Z Vašeho dotazu není zcela patrné, jak dlouho je již syn ve Vaší péči. Dá se však předpokládat, že se také stále nachází v procesu adaptace. Přijetí sestry by pro něj mohl znamenat šok. Zároveň však do budoucna může mít jeden v druhém velkou oporu v otázkách spojených s adopcí, identitou, atd. V případě přijetí dívky Vám doporučujeme navštívit, popřípadě se poradit s nějakou organizací, která zná problematiku náhradní rodinné péče. Mohou Vám zde více poradit jak uzpůsobit život v rodině tak, aby ani jeden ze sourozenců ve vztahu nemusel tolik strádat.

Doporučujeme Vám si společně s partnerem sednout a probrat všechny důvody pro přijetí či nepřijetí dívky do Vaší péče. Pokud by však jeden z Vás, byl spíše nakloněn k nepřijetí dítěte, je dobré na jeho rozhodnutí dát. V budoucnu by rozhodnutí pro přijetí dívky, i přes druhého nesouhlas, mohlo mít fatální následky.

Pokud byste měla zájem, můžeme Vám nabídnout osobní schůzku u nás ve Středisku. Naše organizace sídlí na adrese Jelení 91/7, Praha 1. Předem je nutné objednání na konkrétní datum a čas. Můžeme Vám zde více poradit a poskytnout Vám větší náhled na situaci.

Můžeme s Vámi Vaši situaci probrat i na naší infolince 233 355 309 popřípadě přes e-mail info@nahradnirodina.cz

Přeje Vám mnoho pevných sil.

S pozdravem,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Dotazník

datum: 26.11.2018 | autor: Hana

Dobrý den,
Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku.
https://www.survio.com/survey/d/A6A5N2R2O6H4T2H6L

Dotazník je zaměřen na téma adopce. Dotazník je anonymní!

Děkuji za spolupráci

Hana

odpověď odborníka »

Rodičovský příspěvek

datum: 16.11.2018 | autor: Iva

Dobrý den!
Máme dítě svěřené do adopční péče, předtím bylo v péči pěstounů na přechodnou dobu. Já pobíram peněžitou pomoc v mateřství, která mi skončí v prosinci. Budu si proto žádat o rodičovský příspěvek. Na toto dítě už čerpala rodičovský příspěvek i pěstounka. Chci se proto zeptat, jestli mám nárok čerpat celých 220 000Kč anebo se mi výše příspěvku sníží.

Ráda bych si ujasnila ještě jednu věc. Převzaly jsme rok a půl staré dítě. Rodičovský příspěvek se vyplácí do 4-let věku dítěte ale zaměstnanec má povinnost mi držet pracovní místo jen do 3 let věku dítěte - tedy vzhledem k věku dítěte jen rok a půl. Tedy 22 týdnů je mateřská a potom za cca rok musím vyčerpat 220 000,-Kč. Jako na ten rok je to slušná částka. Ale bohužel to dítě bylo volné k adopci tak pozdě právě kvůli špatnému zdravotnímu stavu, který se postupně zlepšoval. Ale nějaké následky si ponese i dále. Takže já jsem nucená tohle dítě dát za rok do školky nehledě na jeho zdravotní stav a bez ohledu na to, jak moc si na nás zvykne. Všechna jednání s pracovníky krajského úřadu byly o tom, jak v prvním řade vybírají rodiče pro konkrétní dítě (a né naopak) a dělají vše v zájmu dítěte.
Takže je to skutečně tak? Normální rodiče se těší 3 roky ze svého dítěte, učí ho atd. a naše dítě dostane jen rok a půl, protože takové jsou podmínky v zákoně?

Předem děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Vážená paní,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Ve Vašem prvním dotazu se ptáte, zda máte nárok na celou částku rodičovského příspěvku, v případě, kdy jistou jeho část již vybrali pěstouni na přechodnou dobu.

Dle vyjádření metodiků MPSV, můžete celkovou částku rodičovského příspěvku navýšit o částku, kterou pěstouni na přechodnou dobu vybrali. Celková částka by se Vám od 1. 1. 2018 měla automaticky dle jejich slov navýšit a nemusíte na ÚP o nic žádat.

Doporučujeme Vám, zajít si na Váš příslušný ÚP a tuto záležitost s nimi ověřit.

Ve Vašem druhém dotazu se ptáte, jak dlouho má zaměstnavatel povinnost držet pracovní místo, při převzetí dítěte do péče či narození dítěte. Bohužel je tomu tak jak uvádíte. Zaměstnavatelé mají povinnost držet místo do 3 let věku dítěte i v případě převzetí dítě do péče. Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek lze však čerpat, při převzetí dítěte do péče, až do 7 let věku dítěte.

Doporučujeme Vám probrat Vaši situaci se zaměstnavatelem, a požádat jej, zda by Vám pracovní místo nemohl podržet alespoň do 4 let věku dítěte. Můžete se také zkusit domluvit na nějakém částečném úvazku či umožnění práce z domova. Ze zkušeností, které ve Středisku máme, je čas, který můžete s dítětem na začátku strávit nezbytný pro jeho zdravý a úspěšný vývoj.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit bud na naší infolinku 233 355 309 nebo na e-mail info@nahradnirodina.cz

Přejeme Vám mnoho pevných sil.

S pozdravem za SNRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Pro paní Marii

datum: 12.11.2018 | autor: Klára

Paní Marie, pokud byste se ráda seznámila s rodinou, která hledá miminko do přímé adopce, tak mi napište na mail xxxxxxxxxxxx.
Budeme se těšit

odpověď odborníka »

Dobrý den,
poradna SNRP je určena dotazům, které se týkají tématiky náhradní rodinné péče.
Naše organizace v žádném případě neslouží k umožnění kontaktů vedoucích k přímé adopci. Taková aktivita nebude na stránkách poradny Střediska NRP umožněna. Z těchto důvodů je kontakt na zasilatele dotazu vymazán.
Středisko NRP nepodporuje přímou adopci. Věříme, že systém prověřování a přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči má svůj významný smysl. V rámci prověřování jsou vyloučeny osoby pro osvojení či pěstounskou péči nevhodné. V průběhu příprav jsou žadatelé seznamováni s obecnými tématy ohledně výchovy dítěte, ale i s tématy pro náhradní rodinnou péči specifickými. Např. budování identity dítěte, ztráta, opuštění, biologická rodina, attachement, adaptace, potřeby dětí apod.

Všem maminkách, které se z jakéhokoliv důvodu rozhodnou dát dítě k adopci doporučujeme zvolit oficiální cestu, tzn. předběžný souhlas k adopci v porodnici, kontakt se sociální pracovnicí, souhlas s adopcí po šesti týdnech od porodu. Prověření a proškolení žadatelé o osvojení jsou větší zárukou jistoty a bezpečí pro jejich dítě.
S pozdravem
Veronika Fišerová, DiS.

Počítá se do potřeb dítěte i poměrná část najmu

datum: 07.11.2018 | autor: Martina

Počítá se do potřeb dítěte i poměrná část najmu
Dotaz: Dobrý den chci se zeptat co vše se dá počítat jako potřeba dítěte?Muze to být i poměrná část nájemného za být?

odpověď odborníka »

Dobrý den,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Omlouváme se Vám, ale bohužel zcela nerozumíme a nejsou nám známi okolnosti Vašeho dotazu. Obecně lze však říci, že mezi potřeby dítěte patří i stále bytové zázemí.
V případě zájmu se můžete ozvat na naši e-mailovou či telefonickou poradnu, kde můžete více specifikovat Váš dotaz. Rádi Vám zde poradíme.

E-mailová poradna info@nahradnirodina.cz
Tel. poradna: 233 355 309

Za Středisko NRP, Veronika Fišerová, DiS.

Adopce dítěte

datum: 07.11.2018 | autor: Marie

Dobry den cekam miminko a z financni situace bych detatku nemohla dat vse co by potrebovalo. Chtela bych touto cestou najit lidi kteri by si vzali miminkou primou adopci. Samozrejmne bych je nejdriv chtela poznat abych vedela do jake rodiny by miminko slo.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
je nám velmi líto, že jste se ocitla v životní situaci, ze které nevidíte jiné východisko než adopci dítěte. Rozumíme tomu, jak nesmírně těžké rozhodnutí nyní děláte.

Popíši Vám, jak probíhá proces adopce a co musíte udělat, ale zároveň Vám posílám kontakty na organizace, které poskytují pomoc ženám v tíživé situaci, pokud byste si dítě nakonec chtěla nechat, mohou Vám pomoci. Zkuste si ve své mysli projít Vaše nejbližší, zda by se nenašel někdo, kdo vy Vám i miminku mohl být oporou. Finance by neměly být překážkou k výchově dítěte.

Zároveň velmi oceňujeme, že zodpovědně přemýšlíte o budoucnosti a miminku. Vážíme si toho, že se zajímáte o možnosti, jak dítěti zajistit bezpečné a stabilní rodinné prostředí.

Adopci dítěte v ČR mohou zprostředkovávat pouze úřady. Doporučuji Vám o Vašem úmyslu informovat sociální pracovnici OSPOD v místě Vašeho trvalého bydliště, případně sociální pracovnici porodnice, kde budete rodit. Mohou Vám pomoci s řešením Vaší tíživé situace, abyste si případně mohla děťátko ponechat, zároveň však budou respektovat Vaše přání, pokud se nakonec opravdu rozhodnete pro adopci dítěte. Naše organizace ani jiná Vám se zprostředkováním adopce nemůže bohužel pomoci.

Přímou adopcí se rozumí taková adopce, která není zprostředkována státními orgány. Přímou adopci - tedy adopci, která není zprostředkována státními orgány, česká legislativa umožňuje, ale nijak zvlášť ji neupravuje. Z praxe víme, že přístupy jednotlivých sociálních pracovníků, soudů a porodnic se mohou lišit. U přímé adopce se předpokládá, že již znáte rodiče, kteří by si mohli dítě převzít do péče.

U adopce, kterou zprostředkovává úřad, máte jistotu v tom, že se bude jednat o rodiče, kteří byli prověřeni státem a jsou připraveni na to převzít dítě do své péče.

Je dobré si zvážit, zda budete chtít dítě po porodu vidět či ne, můžete si domluvit přeložení z porodnice na gynekologické oddělení. Pro děťátko je nejlepší, pokud může být co nejdříve v péči jedné osoby. Vy sama můžete projevit přání, aby Vaše dítě přešlo do péče budoucích osvojitelů nebo do péče pěstounů na přechodnou dobu přímo z porodnice a nemuselo se tak ocitnout v ústavní péči. V porodnici dáte tzv. předběžný souhlas k adopci.

Souhlas k adopci však můžete dát až 6 týdnů po porodu. Tento souhlas je potřeba udělit před soudem, nemusíte mít však obavy, Váš souhlas je povinen přijmout kterýkoliv soud, vždy je u něj soudce, který souhlas k adopci může přijmout. Vaše sociální pracovnice bude stát i v tomto kroku při Vás a pomůže Vám. Zároveň je velmi podstatné, abyste na udělení souhlasu nezapomněla, urychlí dítěti možnost stát se definitivně součástí nové rodiny. Souhlas poté můžete ještě odvolat do 3 měsíců. Pokud budete do rodného listu dítěte uvádět otce dítěte, potom k osvojení nebude stačit jen Váš souhlas, ale je potřeba i jeho souhlasu. Otec může dát souhlas k adopci dítěte hned po jeho narození.

Dítě jednou velmi ocení, pokud bude mít na Vás nějakou památku. Děti se musí v průběhu života vyrovnat s tím, že byly dány k adopci. Velmi jim pomáhá, pokud celé situaci porozumí a biologičtí rodiče je ujistí, že to není jejich chyba. (Děti si myslí, že byly tak strašné, že je ani biologická máma nechtěla). Pokud chcete svému dítěti pomoci vyrovnat se s jeho minulostí, doporučuji Vám napsat mu dopis, ideálně, pokud by mohl být co nejvíce pozitivní vůči dítěti. Můžete v něm uvést jakou barvu, jídlo máte, nemáte ráda, jaké filmy, knihy, co ráda-nerada děláte, co jste studovala, jak jste se učila, jaké jsou Vaše sny apod. Též můžete připojit svoji fotografii. Můžete vybrat dítěti jméno, nechat mu něco na památku. Požádejte, aby to vše bylo vloženo dítěti do spisu a předáno náhradním rodičům. Náhradní rodiče velmi zajímá např. průběh těhotenství, nemoci- zátěž ve Vaší rodině, ale i vše hezké, aby mohli o Vás dítěti jednou hezky vyprávět.

Přikládám ještě kontakty na organizace, které se specializují na pomoc těhotným ženám v tíživé situaci (poradna i ubytování):

www.napocatku.cz, 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz, 733 125 261, 605 329 232
Finanční a právní problémy
www.obcanskeporadny.cz
Problémy s bydlením
www.azylovedomy.cz
Podpora rodin s dětmi a těhotných žen
www.hostcz.org, 272 656 031, 777 926 801

Potřebujete-li si cokoliv ujasnit, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. 233 355 309. I telefonická poradna je anonymní.

Přeji Vám hodně sil a vše dobré.
Ze Středisko NRP, Veronika Fišerová, DiS.

Děkujeme

datum: 30.10.2018 | autor: Kristýna

V roce 2002 k nám přišla Jája, kterou jsme našli ve vašem zpravodaji. Moc děkujeme, je z ní už velká slečna. Zpravodaj s volnými dětmi už nevychází? Děkuji.

odpověď odborníka »

Vážená paní,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Těší nás, že z Vaší Jáji je již velká slečna a že Vám náš zpravodaj takto pomohl.

Zpravodaj již dnes nevychází a ani není takto možné prezentovat děti, které jsou vhodné do osvojení či pěstounské péče. Zprostředkování náhradní rodinné péče a vytipování dnes řídí pouze státní orgány.

V případě potřeby se na nás určitě můžete znova obrátit.

Přejeme Vám i celé Vaší rodině mnoho štěstí.

S pozdravem,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Je rozhodující věk mých vlastních dětí?

datum: 22.10.2018 | autor: Lenka

Dobrý den,
chtěla bych se stát pěstounem, ale doslechla jsem se, že věk mých vlastních dětí musí být nad 10 let. Je to pravda? Máme s manželem 2 děti, 5 a 8 let.
Děkuji za odpověď,
Lenka

odpověď odborníka »

Vážená Lenko,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Zákonné podmínky pro zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny neukládají staří dětí, které jsou již v rodině. Doporučuje se však, aby děti, které jsou již v rodině, byly starší než by bylo dítě přijímané. Je to z důvodů, aby s příchodem dítěte nebyla pozice dětí příliš ohrožena. S příchodem dítěte do rodiny, může u dětí nastat sourozenecká rivalita, žárlivost, apod. Pozice a současná role dětí v rodině bude s novým členem rodiny narušena. Doporučujeme Vám si o Vašem úmyslu promluvit i s Vašimi dětmi a vyslechnout jejich přání a názor i vzhledem k jejich nízkému věku.

Více o pěstounské péči se můžete dočíst v této brožurce: https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/zi_o_pestounske_peci_a...

V případě dalších dotazů se můžete obrátit buď na naší infolinku 233 355 309 nebo na náš e-mail info@nahradnirodina.cz

S pozdravem za SNRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Předpokládaný vliv deprivace odloučení kojence od matky (na další 4 roky)

datum: 09.10.2018 | autor: Martin K

Dobrý den, zajímá mě váš odhad možného dopadu deprivace na
dítě, které bylo matce odebráno ve věku 10 měsíců (matka jej ještě
kojila). Matka byla nedobrovolně umístěna v zahraničí do imigrační
detence, kde svého syna nemůže vychovávat. Za dobu jejího 4 letého
pobytu v detenci se synem viděla 1x. Syn je doposud v péči u známých
matky ve vesnici, kde matka žila (cca 800 km daleko).

Matka syna
vychovávala jako svobodná matka. Z mého odhadu jde pravděpodobně o
nezvratné narušení attachmentu, moc si ani nedovedu představit, jak spolu
s matkou budou nacházet znovu cestu obnovení základní důvěry (pokud k
jejich sjednocení v blízké době dojde).

Předpokládám, že dopady na
dítě - psychiku, vývoj osobnosti a úspěšnost v životě můžou být
velmi vážné. Lze učinit nějaký odhad možného poškození chlapce a
případně i nastínit úspěšnost možné terapie? Jedná se o reálný
případ Češky žijící dlouhodobě v zahraničí. Děkuji.

odpověď odborníka »

Dobrý den pane Martine,
zajímáte se o to, jaký dopad může mít fakt rozdělení matky a dítěte. Dítěti bylo 10 měsíců, když k rozdělení došlo. V současné době jsou rozděleni již 4 roky, za celou dobu došlo pouze k jednomu kontaktu dítěte a rodiče. Píšete, že tento příběh je reálným příběhem Češky, která žije v zahraničí. Tímto sdělením bych začala. Nevím, jakou roli v příběhu hrajete Vy, ani o jakou zemi se jedná, jen přemýšlím, zda má tato žena a její dítě pomoc potřebnou k vyřešení své situace. Kromě zastupitelského úřadu ČR v dané zemi, by měl být nápomocen UMPOD (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí) v Brně či lokální orgány sociálně právní ochrany dětí.

Hlavní část Vaší otázky směřuje na vliv odloučení matky a dítěte. Asi Vás zklamu, ale průběh lidského života je neodhadnutelný. Ano, dítě může být traumatizováno, zažilo ztrátu matky, zažilo opuštění, bylo vytrženo z bezpečí, jistoty a nejspíš zažívalo pocity strachu, nejistoty, opuštění, možná hladu. To však ještě neznamená, že tyto skutečnosti musí predikovat jeho budoucí život, že nemůže vyrůst ve zdravého, dle Vašich slov úspěšného dospělého jedince. Bez širšího kontextu a informací o aktuální situaci nelze říci, že každé dítě, které prožije takovou ztrátu, potřebuje terapii nebo bude mít narušenu vztahovou vazbu.

Velmi záleží na okolnostech, co se dál s dítětem dělo, zda bylo umístěno do péče jiných osob, kteří ho dokázaly přijmout, milovat a uspokojovat jeho potřeby. Pokud v takové rodině vyrůstá, je jako mnoho jiných dětí v pěstounské péči a jeho potřeby mezi něž vztahování se k blízké osobě patří, jsou naplňovány. V takovém případě není důvod se domnívat, že by dítě mělo být deprivováno. V neposlední řadě existuje však něco jako vnitřní síla dítěte. Možná něco nezachytitelného lidským pozorováním, jasně nepopsaného, co stále způsobuje údiv všech odborníků. Příběhy těžce traumatizovaných, týraných či zanedbávaných dětí, které by dle všech vnějších atributů měly být, jak vy říkáte, poškození, a přesto vyrostou, "osudu" navzdory, ve zdravé a úspěšné dospělé.

Obnova vztahu s matkou nebude jistě jednoduchá a domnívám se, že bez podpory a pomoci odborníků může být velmi náročná. Dítě má kolem sebe jistotu náhradních rodičů, u kterých vyrůstá a bylo by velmi nešťastné, kdyby tuto jistotu násilně, ze dne na den, ztratilo. Ztratilo by tím veškerý jemu důvěrně známý a jediný svět jistoty a rodiny. Proto by byla na místě velmi dobrá příprava dítěte, jeho náhradní rodiny i matky na případný opětovný přechod do její péče. Může trvat i poměrně dlouhou dobu, vzhledem k věku dítěte, než bude připraveno na přechod zpět k biologické matce. Hodně záleží opět na okolnostech, jak náhradní rodiče s dítětem o jeho mamince mluví, zda jsou v kontaktu po telefonu, emailu, dopisy, zda si je dítě vědomo existence biologické matky, i když fyzický kontakt proběhl pouze jednou.
Samozřejmě jsou terapie zaměřené na podporu vztahu mezi rodičem a dítětem, pokud by bylo třeba, i taková možnost existuje.

Doporučuji Vám k přečtení knihu o dětech, které překonaly velká traumata od Perry Bruce D. " Chlapec, kterého chovali jako psa". Člověk má obrovskou schopnost adaptace a vnitřní sílu, která, když se setká se správně mířenou pomocí, dokáže překonat i rány nejtěžší.

S přáním všeho dobrého,
Tereza Landová

Stránky