Osvědčení k činnosti

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

Středisko náhradní rodinné péče, spolek, získalo Rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 16. 9. 2002 dle § 49 zákona č. 359/1999 Sb. pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě /§ 11 odst. 1 písm. a)/.
  • Pořádání, v rámci poradenské činnosti, přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou /§ 11 odst. 1 písm. c)/.
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům či pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče /§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)/.

Stanovy Střediska NRP

stanovy (.pdf)

Oznámení o registraci

Na základě zápisu ze schůze rady Střediska NRP ze dne 30. 4. 2015 byla odsouhlasena změna stanov organizace, jejímž předmětem je zejména úprava volby rady, změny statutárního orgánu na individuální – předsedu Střediska NRP, zrušení revizní komise a umožnění hlasování rady per rollam. Jako předsedkyně Střediska NRP byla přítomnými členy rady jednomyslně zvolena PhDr. Věduna Bubleová.
Právní forma – od 1. 1. 2014 – spolek, zápis do Veřejného rejstříku právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. byl proveden dne 3. 10. 2014 a dle zákona č. 89/2012 Sb. OZ dle § 214–302 a § 3045.

PhDr. Věduna Bubleová, v. r.
Statutární zástupkyně
Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Úplný výpis ze spolkového rejstříku
vypis z rejstříku (.pdf)

Veřejný rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR

Osvědčení k činnosti | Náhradní rodina

Chyba

Chybová zpráva

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/includes/common.inc:2791) ve funkci drupal_send_headers() (řádek: 1499 v souboru /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/includes/bootstrap.inc).
  • TypeError: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 ve funkci xmlsitemap_node_create_link() (řádek: 194 v souboru /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.