Poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje

Upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 928–942.

Poručníka ustanoví soud dítěti, jestliže tu není žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu (rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo jim byla omezena svéprávnost). Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost. Mezi poručníkem a dítětem ze zákona nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem. Výkon funkce poručníka je pod pravidelným dohledem soudu, a to nejen ohledně správy majetku dítěte, ale i ohledně jeho osobních záležitostí. Poručník podává soudu zprávy o poručenci zpravidla v ročních intervalech.

Dítě může být soudem svěřeno přímo do péče poručníka, v takovém případě je poručenská péče státem podporována a zabezpečena obdobně jako pěstounská péče. Rodině vzniká nárok na dávky pěstounské péče a je jí garantován nárok na odbornou pomoc (poručníci rovněž uzavírají Dohodu o výkonu pěstounské péče).

Pokud ustanovený poručník o dítě osobně nepečuje, vykonává pouze funkci zákonného zástupce dítěte. Nemůže-li být ustanovena poručníkem fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Více informací o osvojení naleznete v brožuře Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka.

Poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje | Náhradní rodina

Chyba

Chybová zpráva

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/includes/common.inc:2791) ve funkci drupal_send_headers() (řádek: 1499 v souboru /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/includes/bootstrap.inc).
  • TypeError: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 ve funkci xmlsitemap_node_create_link() (řádek: 194 v souboru /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/nahradnirodina/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.