Pro pěstounské rodiny

Komu je služba určena?
Pěstounům, dětem v pěstounské péči, sourozencům v rodině dítěte v pěstounské péči, poručníkům.
SNRP neposkytuje službu doprovázení pěstounů dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

S čím vám můžeme pomoci?

  • S konkrétním poradenstvím a podporou v období přijímání dítěte do rodiny.
  • S řešením konkrétních problémů spojených s adaptací dítěte v rodině.
  • S otázkami spojenými s identitou dítěte v NRP, s přijímáním dalších dětí do rodiny, se vztahy v rámci širší rodiny či s otázkami spojenými s výchovou a vzděláváním dítěte.
  • Zprostředkujeme kontakt s ostatními náhradními rodinami při skupinových setkáních.
  • Poskytneme odborné publikace a materiály, možnost výpůjčky odborné literatury.

Co nabízíme?
Poradenství
Psychologickou diagnostiku dítěte
Skupinová setkání

Jak mohu služby čerpat?
Osobně v SNRP, jinde, dle místa konání služby, v domácnosti klienta.
Telefonicky, elektronicky (viz Kontakty a Poradna).
Na všechny akce SNRP je potřeba přihlášení předem.
Účast na skupinových akcích je podmíněna osobní konzultací v SNRP, dbáme na bezpečné a důvěrné prostředí.
Anonymně lze čerpat službu pouze jednorázově v rámci poradenství.

Dostanu potvrzení o vzdělávání?
Potvrzení o vzdělávání lze získat účastí na většině skupinových setkání.

Kolik mě služba bude stát?
Poradenství je poskytováno zdarma. Účast na skupinových setkáních je zpoplatněna částkou 150 Kč za 1 hodinu. Klientovi může být služba hrazena doprovázející organizací, po vzájemné dohodě.

Kdo službu zajišťuje?
Všechny služby zajišťují pracovníci SNRP. Některé aktivity se uskutečňují za pomoci externích lektorů a prověřených dobrovolníků SNRP.

Poradenství

Je určeno všem, kteří si potřebují ujasnit myšlenky, sdílet svá očekávání, obavy či získat odpovědi na své otázky.
Poradíme Vám s právními otázkami procesu osvojení.

Co nabízíme?

podrobnosti »
Podmínky: můžete přijít v páru, sami či s dítětem. Pro opakované poradenství je potřeba se stát klientem SNRP.
Účast dětí: je možná po domluvě.
Zajištění: sociální pracovníci SNRP, externí spolupracovníci (psycholog, právník, soc. pracovník)
Místo konání: SNRP
Čas: 8:00–16:00 hod.
Termíny konání: celoročně, pondělí–pátek

Psychologická diagnostika dítěte a psychologická konzultace

Možnost zprostředkování diagnostiky dítěte dle individuálních potřeb klienta a kapacity externích spolupracovníků.
Zpoplatněno čáskou: 2000,-Kč - doporučujeme domluvit proplacení s doprovázející organizací.

Skupinová setkání

Dopolední klub

Neformální setkávání pěstounů, osvojitelů, zájemců (žadatelů), kteří sdílejí témata spojená s výchovou a vývojem dětí v kontextu NRP.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, není omezena věkem, vzhledem k času konání klubu se obvykle účastní děti předškolního věku, pro které je zajištěno hlídání v prostorách, jež umožňují stálý kontakt s rodiči.
Zajištění: pracovníci SNRP
Místo konání: Středisko NRP
Čas: 9:00-11:00 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Odpolední klub

Nabízí pěstounům, osvojitelům, zájemcům (žadatelům) odborné přednášky a semináře z oblasti témat NRP a péče o ohrožené děti.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je závislá na kapacitních možnostech SNRP.
Zajištění: přednášející lektor, pracovníci a dobrovolníci SNRP
Místo konání: SNRP
Čas: 17:30 - 20:00 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Ponton klub – dětská skupina

Nabízí pravidelná setkávání skupin dětí a mladistvých vyrůstajících v náhradních rodinách.
Jeho cílem je umožnit těmto dětem sdílet a zpracovávat témata související s životem v náhradní rodině. Program je veden herní formou, vždy s ohledem na konkrétní děti účastnící se programu.

podrobnosti »
Podmínky: jedná se o uzavřenou skupinu. O přijetí dítěte do skupiny rozhoduje vedoucí programu na základě počtu a věkového složení dětí. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, jedná se o program pro děti od 6 do 15 let.
Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP
Místo konání: SNRP
Čas: přibližně jedenkrát za 6 týdnů celodenní setkání v čase 10–16 hod. a odpolední setkání v čase 16:30–18:30 hod., viz kalendář akcí

Ponton klub – rodičovská skupina

Nabízí rodičům dětí z Ponton klubu prostor pro vzájemné sdílení aktuálních témat spojených s výchovou dětí v adopci či pěstounské péči.

podrobnosti »
Podmínky: jedná se o uzavřenou skupinu rodičů dětí Ponton klubu.
Účast dětí: ve stejné době se koná dětská skupina Ponton klubu.
Zajištění: pracovníci SNRP
Místo konání: SNRP
Čas: všední dny v čase 16:30–19:00 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Celodenní setkání rodin

Prostor pro vzájemné předávání zkušeností s NRP a odbornou přednáškou pro rodiče na předem dané téma, se samostatným programem pro děti. Dětský program rozvíjí sociální a komunikační dovednosti dětí, podporuje jejich identitu a umožňuje navazovat nová přátelství.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, program pro děti od 3 let je přizpůsobený věku dětí.
Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP, lektoři
Místo konání: různé, Praha
Čas: dle termínů konání, viz kalendář akcí

Pobyt pro rodiče a děti předškolního věku

Nabízí rodičům dětí předškolního věku možnost sdílet zkušenosti, zážitky, radosti i strasti každodenního života rodin s dětmi v NRP v prostředí porozumění.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivé pobyty. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, program pro děti reflektuje věk a potřeby účastníků pobytu.
Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP, lektoři
Místo konání a čas: dle termínů konání, viz kalendář akcí