Publikace

Na této stránce Vám nabízíme přehled zajímavých publikací s tématikou NRP.
Současně zde naleznete výzkumné zprávy a odborné texty vytvořené zejména v rámci projektu Centra podpory náhradní rodinné péče.
Většinu publikací a zpráv si můžete stáhnout ve formátu pdf, další knihy si klienti Střediska NRP mohou zapůjčit v naší knihovně.

Vybírejte kategorii


Publikace Střediska NRP

Základní informace o osvojení /adopci/ stáhnout dokument
Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka stáhnout dokument
Příběhy z nových rodin stáhnout dokument
Dítě v NRP očima pediatra stáhnout dokument
Adopce dětí z ČR - leták stáhnout dokument
Osvojení neboli adopce - leták stáhnout dokument
Pěstounská péče - leták stáhnout dokument
Dítě jiného etnika stáhnout dokument
Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči stáhnout dokument
Dítě v NRP potřebuje i Vaši pomoc stáhnout dokument
Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace stáhnout dokument
Adopce.com - Průvodce náhradní rodinnou péčí stáhnout dokument
Adoption - leaflet stáhnout dokument
Adoption, English version stáhnout dokument
Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči stáhnout dokument
Základní informace o náhradní rodinné péči stáhnout dokument
Pro těhotné v nouzi - leták stáhnout dokument
Přípravy pro budoucí náhradní rodiče stáhnout dokument
O negenetickém rodičovství trochu jinak stáhnout dokument
Metodika práce s dobrovolníky stáhnout dokument
Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči stáhnout dokument
Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? stáhnout dokument
Pěstouni, osvojitelé a jejich přijaté děti stáhnout dokument
Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální výchovy na vývoj dítěte stáhnout dokument


Výzkum

Zpráva z kulatých stolů v krajích 2019-2020 k otázkám osvojování a sociálně-právní ochrany dětí /kvalitativní/ stáhnout dokument
Výsledky on-line dotazování mezi pracovníky OSPOD, NRP a KÚ v jednotlivých krajích /kvantitativní/ stáhnout dokument
Právní analýza osvojení v Anglii stáhnout dokument
Právní analýza osvojení v Dánsku stáhnout dokument
Právní analýza osvojení v ČR stáhnout dokument
Osvojování dětí v Anglii a v Dánsku stáhnout dokument
Osvojování dětí v České republice stáhnout dokument
Model osvojování stáhnout dokument
Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v Anglii stáhnout dokument
Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v Dánsku stáhnout dokument
Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v ČR stáhnout dokument
Zpráva z výzkumu Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a v Dánsku stáhnout dokument
Zpráva z výzkumu Péče o děti s postižením v rodinách i mimo rodiny v České republice stáhnout dokument
Model náhradní rodinné péče pro dětise zdravotním znevýhodněním stáhnout dokument
Právní úprava osvojení a náhradní rodinné péče zdravotně znevýhodněných dětí v Rakousku stáhnout dokument
Zpráva z výzkumu Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku stáhnout dokument
Zpráva z výzkumu Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku stáhnout dokument
Závěrečná zpráva ze setkání zástupců OSPOD a NNO stáhnout dokument
Příběh změny v péči o ohrožené děti ve Zlínském kraji stáhnout dokument
Analýza potřeb rodin s osvojeným dítětem stáhnout dokument
Právní úprava náhradní rodinné péče v Polsku stáhnout dokument
Shrnutí problematických míst v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče stáhnout dokument
Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a v Dánsku stáhnout dokument
Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku stáhnout dokument
Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním stáhnout dokument
Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku stáhnout dokument
Právní úprava osvojení a náhradní rodinné péče zdravotně znevýhodněných dětí v Rakousku stáhnout dokument
Příběh změny v péči o ohrožené děti ve Zlínském kraji stáhnout dokument
Metodika Adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou stáhnout dokument
Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální výchovy na vývoj dítěte stáhnout dokument
Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v ČR stáhnout dokument
Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v ČR stáhnout dokument
Výzkum praxe NRP v ČR a zkušenosti aktérů s touto praxí stáhnout dokument
Péče o děti s postižením v rodinách i mimo rodiny v České republice stáhnout dokument
Náhradní péče o děti v Dánsku, Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku stáhnout dokument
Transformácia náhradnej starostlivosti o děti na Slovensku po roku 1989 - Správa z kvalitatívneho výskumu s kontextovou analýzou stáhnout dokument
Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice stáhnout dokument
Postoj ke změně v institucionálním nastavení NRP stáhnout dokument
Náhradní rodinná péče v České republice v reflexi pracovníků nestátních neziskových organizací a orgánů sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 stáhnout dokument
Náhradní rodinná péče v Polsku stáhnout dokument
Náhradní rodinná péče v Dánsku - doplnění dat od roku 2007 stáhnout dokument
NRP v ČR po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí v reflexi pracovníků nestátních neziskových organizací stáhnout dokument


Literatura a filmy o NRP

THORBRIETZ, Petra: Soustřeď se! Jak mohou rodiče podporovat své děti. Portál, 2016
MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana: Ema hľadá mamu. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Artforum, 2004
LOUBAT Františka: NEBUĎ JAKO GADŽO. Ašta šmé, 2016
ČAPKOVÁ Blanka: JAK JSEM DOSTAL SÉGRU. Kosmas, 2006
DUBUC Marianne: JÁ NEJSEM TVOJE MAMINKA. Labyrint, 2017


Knihy k zapůjčení

Klientům Střediska NRP nově nabízíme možnost zapůjčení knih s tématikou náhradní rodinné péče a výchovy dětí obecně.

Jak si knihu zapůjčit?
Pošlete nám e-mail na info@nahradnirodina.cz s dotazem, o kterou knihu máte zájem. Obratem Vám odpovíme, zda je kniha volná a kdy si ji budete moci u nás vyzvednout. /Středisko NRP, Jelení 91, Praha 1/.

Knihu je možné zapůjčit klientům Střediska NRP na 3 měsíce oproti vratné záloze 200,-Kč.

Nejste naším klientem? Neváhejte se nám ozvat, situaci se s Vámi pokusíme vyřešit individuálně.

Knihy pro děti
Logopedie
Náhradní rodinná péče
Ostatní
Pedagogika
Pediatrie
Psychologie
Romové
Sborníky
Sociální práce
Volný čas
Zdravotně znevýhodnění a sociální poruchy