Covid a rodina

Rady a doporučení na rozvoj předškolních dětí

Rádi bychom se s Vámi podělili o zajímavá doporučení a nápady, jak v domácím prostředí rozvíjet dovednosti předškolních dětí.
Doporučení pro Vás sestavila naše spolupracující paní psycholožka, Helena Franke.

MPSV informuje

Mimořádná okamžitá pomoc od státu: Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.
Více informací naleznete na: https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc
On-line formulář žádosti o dávku je k dispozici na: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc

Informace k ošetřovnému: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
Informace k pracovně-právním souvislostem: https://www.mpsv.cz/web/cz/zamestnanci-info
Informace k dávkám: https://www.mpsv.cz/web/cz/davky-info
Informace k výkonu pěstounské péče a dalším otázkám sociálně-právní ochrany dětí: https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

Kdo mi pomůže? Co dělat, když potřebuji pomoc v době karantény...

8 rad pro rodiče, jak mluvit s dětmi o koronaviru

Jak mluvit s dětmi o koronaviru?
Sdílíme s Vámi zajímavá doporučení UNICEF, jak mluvit s dětmi o koronaviru.

Covid 19 - Doporučení pro děti a dospělé

Velmi hezky zpracovaná doporučení pro současnou situaci pro děti i dospělé od paní doktorky PhDr. et Mgr. Zuzany Čepelíkové, naší externí spolupracovnice.

O ZLÉM DRAKU KOROŇÁKOVI A JAK HO VŠICHNI SPOLEČNĚ PORAZILI

Jak vysvětlit současné dění malým dětem? Proč by si měly mít ruce a nosit roušku? Aby porazily zlého draka Koroňáka!
"Klinická psycholožka Mgr. Klára Veselská a divadelnice Mg.A. Alice Čop připravily spojily své síly a společně napsaly pohádku, která má pomoci dětem vyrovnat se se současnou situací, lépe ji pochopit a současně vnést do reality života i humor." http://centrumlocika.cz

Jak se projevuje úzkost u dětí?

Jak se projevuje strach, obavy a úzkost u dětí?
Jak na ně reagovat? Materiál pro vás připravilo Centrum Locika a my jej velmi rádi sdílíme.

Jak pomoci dětem v této nelehké době?

Rodiny s dětmi osvojenými či v pěstounské péči mohou v této době zažívat ještě další rozměr této výjimečné situace.
Vaše děti již nejméně jednou podobnou situaci zažily. Stav nejistoty, strachu, zmatku, úzkosti. Zážitky, které si konkrétně nepamatují, ale tělo si pamatuje. Můžete na nich pozorovat větší podráždění, nervozitu, střídání silných emocí (pláč, smích), prudší reakce, afektivní záchvaty.
Posíláme proto tipy pro inspiraci, které mohou pomoci.

Úvaha nad domácím vyučováním

Úvaha od psycholožky, rodinné terapeutky a externí spolupracovnice Střediska NRP, paní PhDr. Heleny Franke, PhD k přečtení zde.

"Delamcomuzu" - psychologické konzultace online - zdarma

Delamcomuzu
Zprostředkování psychologické online konzultace zdarma po dobu trvání epidemické krize.

Pomoc jak pro širokou veřejnost, tak pracovníky v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách… Národ sobě.