Literatura o NRP

SIEGEL, Daniel J.: Rozbouřený mozek dospívání, teenageři a jejich výchova. Triton, 2016

VRTBOVSKÁ, Petra; FORMÁNEK, Ondřej. Jsem náhradní táta, jsem náhradní máma aneb Průvodce pro pěstouny a osvojitele. Praha: Natama, 2006. 43 s.

VANČÁKOVÁ, Martina. Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o. s., 2011, 32 s.

VANČÁKOVÁ, Martina. Romské dítě v náhradní rodině. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008. 48 s.

VÁGNEROVÁ, Marie. Zdravotně znevýhodnění dítě v náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o. s., 2011. 52 s.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. 461 s.

UHLÍŘOVÁ, V. Vztahový labyrint v náhradní rodině: Vlastní rodina přijatých dětí. Říčany: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012. 36 s

UHLÍŘOVÁ, Veronika et al. Dítě ve výchově příbuzných. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012. 60 s.

ŠTOLBOVÁ NAGY, Tereza. Dcera padajícího listí. Praha: Triton, 2019. 192 s.

SOUKUPOVÁ, Hana. Prožívat několik životů: deset let v osudech pěstounských rodin. Drahotěšice: Společnost Otevřená rodina. 2008. 134 s.

SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2007. 219 s.

SLÁDEKOVÁ, Elena. Školák v náhradnej rodine. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2005. 18 s.

SIEGEL J.D. - Klidná výchova k disciplíně, Praha: Triton, 2015, 269 s.

SCHOOLER, Jayne E. Adopce, vztah založený na slibu: užitečné rady a postřehy pro adoptivní rodiče a pěstouny. Praha: Návrat domů, 2002. 217 s.

SCHMIDT, Marie-Louise. Jako stromy bez kořenů. Vimperk: Tina, 1995. 133 s.

SCHAEFFEROVÁ, Edith. Co je to rodina. Praha: Návrat domů, 1995. 178 s.

RYAN, Tony; WALKER, Rodger. Vytváření KNIHY ŽIVOTA aneb Pomáháme dítěti porozumět jeho minulosti – Praktický rádce. Praha: Natama, 2006. 76 s.

ROHÁČEK, Marek et al. Zvykáme si jeden na druhého alebo nová náhradná rodina v procese adaptácie. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2006. 34 s.

ROHÁČEK, Marek; MATEJ, Vladislav. Hľadáme rodičov alebo aj opustené deti potrebujú rodinu. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2009. 24 s.

PESSO, Albert; BOYDEN-PESSO, Diane; VRTBOVSKÁ, Petra. Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu. Nakladatelství SCAN, 2009. 212 s.

PERRY, D. B., SZALAVITZ, M. Chlapec, kterého vychovávali jako psa. Praha: Portál, 2016. 344 s.

NATAMA, Almanach, Užitečný rádce pro náhradní rodiče a okolí, 2016

MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana. Dve-tri prasiatka. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Asociácia náhradných rodín, 2006. 14 s.

MATOUŠEK, Oldřich; PAZLAROVÁ, Hana. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. Praha: Portál, 2010. 183 s.

MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. 98 s.

MATĚJČEK, Zdeněk. Rodičům mentálně postižených dětí. Jinočany: H & H, 1992. 16 s.

MATĚJČEK, Zdeněk. Co řekneme osvojenému dítěti. Praha: Práce, 1986. 7 s.

MATEJ, Vladislav et al. Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2000. 78 s.

LEVINE, Peter A.; KLINEOVÁ, Maggie. Trauma očima dítěte: probuzení obyčejného zázraku léčení. Praha: Maitrea, 2012. 609 s.

LEVINE, Peter A.; FREDERICK, Ann. Probuzení tygra: léčení traumatu. Praha: Maitrea, 2011. 290 s.

KRATOCHVÍLOVÁ, Tereza. Holka ze sekáče. Praha: CPress, 2019. 200s.

JOYEUX, Henri. Mami, jak přijde dítě na svět? Praha: Portál, 1994. 47 s.

JOHNSON, Toni Cavanagh. Děti a sexualita: porozumění přirozeným a problémovým projevům. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008. 44 s.

HUGHES A. D. Budování citového pouta. Praha: Institut fyziologické socializace, 2017. 336 s.

HAYDEN, Torey L. Dračice a mazánek: dva příběhy z dětské psychoterapie. Praha: Portál, 2009. 304 s.

GLASS, Cathy. Rozbitá: příběh zneužívaného a odvrženého dítěte. Praha: Portál, 2011. 264 s.

FRANTÍKOVÁ, Jana. Dospívající dítě v náhradní rodině. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008. 40 s.

FABER, A., MAZLISH, E. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly. Praha: CPress, 2007. 248 s

CAIRNS, K. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem. Praha: Portál, 2013. 179 s.

BUBLEOVÁ, Věduna et al. Pěstouni mají právo na služby: praktický průvodce pro náhradní rodinnou péči. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2007. 241 s

BUBLEOVÁ, Věduna a kol. Příběhy z nových rodin. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, spolek, 2020. 56 s.

BUBLEOVÁ, Věduna; BENEŠOVÁ, Lucie. Hledáme nové rodiče. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o. s., 2001. 24 s.

BŘEZINOVÁ, Taťána. Marika píše Vincimu: osudy a příběhy dětí vyrůstajících v dětských domovech. Praha: Návrat domů, 2007. 129 s.

BŘEZINOVÁ, Taťána. Tři holčičky na římse: osudy a příběhy dětí vyrůstajících mimo rodinu. Praha: Návrat domů, 2006. 150 s.

BLAHUTOVÁ, Michaela; ZEZULOVÁ, Dagmar. Hostitelská péče a příprava k ní: odborná metodika. Hradec

DUBUC Marianne: JÁ NEJSEM TVOJE MAMINKA. Labyrint, 2017

Jednoho rána veverčák Otto nalezne před svým domem podivnou zelenou kouli. V ní se skrývá malé chlupaté stvoření. Otto mu poskytne přístřeší. Ale je rozhodnutý, že druhý den se vydá hledat jeho maminku… Citlivě podaný minimalistický příběh pro velké i malé od autorky knihy Ptáček a lev o tom, co skutečně znamená být rodičem.

ČAPKOVÁ Blanka: JAK JSEM DOSTAL SÉGRU. Kosmas, 2006

Kuba je chytrý, veselý kluk, chodí do druhé třídy a občas zazlobí. Když jednou přijde ze školy s tím, že ho rozčilená paní učitelka nazvala rozmazleným jedináčkem, rodiče mu prozradí, že už nebude dlouho sám. Bude mít sestřičku ale ne miminko! Alence jsou čtyři rokya rodiče si ji přivezou z dětského domova. To jsou věci! A Kuba najednou neví, jestli se má těšit. Teď se určitě všichni budou točit jen kolem malé ségry!

LOUBAT Františka: NEBUĎ JAKO GADŽO. Ašta šmé, 2016

Michal vyrostl v dětském domově a stejně jako Honza si na to, co bylo před ústavní péčí, nepamatuje. Je umístěn v poměrně malém dětském domově, přilne k jedné z vychovatelek a podle svých vzpomínek v něm nestrádá. Ve škole je úspěšný a později bude úspěšný i profesně. Přesto se kloní k závěru, že v jeho případě systém pochybil a v dětském domově být neměl. Tím otevírá společensky aktuální otázku, jakou platnost dáme zásadní kritice systému ze strany dítěte, jenž z něj ale vyšlo – podle kritérií vlastních tomuto systému – jako jedno z nejúspěšnějších.

THORBRIETZ, Petra: Soustřeď se! Jak mohou rodiče podporovat své děti. Portál, 2016

Tento rádce názorně ukazuje, co se odehrává v dětské hlavě, jak lze rozpoznat nedostatky v soustředění a jak mohou rodiče pomoci svým dětem, aby se dokázaly lépe koncentrovat – ať už vytvořením správného prostředí, dostatečnou tělesnou aktivitou nebo praktickými cvičeními.

MATĚJČEK, Zdeněk: Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál, 2007

O výchovných odměnách a trestech - Umění odpouštět - Výchovné prostředky a situace pro jejich využití.

MATĚJČEK, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově dětí?. Praha: Portál, 2007

Kritické periody vývoje, těhotenství, první chvíle spolu, jak na školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a úzkost dětí. Kniha je určena především rodičům, ale i učitelům a vychovatelům a všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích možnostech.

MATĚJČEK, Zdeněk: Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008

Poutavá, často velmi osobní a hluboká zamyšlení známého dětského psychologa probírají potřeby dětí a úkoly rodičů,vychovatelů a psychologů.

KLIMEŠ, Jeroným: Budování identity dítěte. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008

Problémy s identitou řeší dnes téměř celá společnost. Rodiče v NRP je jen pociťují palčivěji a urgentněji, protože jejich svěřené děti to mají dvojnásob složité. Naštěstí se nejedná o neřešitelné problémy. Jako většina obtíží i tyto mají své řešení.

NYSTROM, Carolyn: Pošlete ma preč? - Detský sprievodca: adopcia. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Porta Libri, 2004

Ondra je adoptovaný. Jsou mu jen tři roky, když začne bydlet v novém domě s novou mámou a tátou a novými sestrami. Teď je mu deset. Možná se nepodobá nikomu z rodiny, ale je její součástí. Být adoptovaný znamená někam patřit. Ondrovi se ne vždy líbí, že je součástí této rodiny – zejména, když má povinnosti nebo když se na něho táta zlobí. V takových chvílich ho napadá tisíc otázek: Kde je moje skutečná máma teď? Proč se mě vzdala? Chybím jí vůbec? Dokázal bych jí najít? Chtěla by mě vidět? Přestanou mě adoptivní rodiče mít rádi?

ŽILINČÍKOVÁ, Danka: Až se narodíš, budeš doma. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit & V zájmu dítěte, o. s., 2009

Kniha přináší působivé a čtivé příběhy těhotných žen, které zvažují, zda se svého dítěte po porodu vzdát, a dětí, které se takovým ženám narodily.

ŽILINČÍKOVÁ, Danka: Dlhá cesta domov. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2003

Tato kniha je o těch, kteří se snaží pomáhat dětem. Není důležité, kdo pomáhá víc a kdo méně, ani to, kde pracujeme a jaké funkce zastáváme – důležité je, abychom udělali vše pro děti, které ztrácejí svůj domov.

ZEZULOVÁ, Dagmar: Domov je místo, odkud tě nevyhodí…ani když vyrosteš. 2. dopl. vyd. Praha: Smart Press, 2012

Autorka, lékařka a pěstounka, známá na internetových diskuzích pod jménem MACEŠKA, připravila ke druhému vydání pokračování životů svých přijatých i biologických dětí.

VRTBOVSKÁ, Petra: Čítanka pro rodiče: Naděje na uzdravení. Praha: Natama, 2012

Čítanka pro rodiče : (Naděje na uzdravení) : zajímavé čtení s mnoha praktickými radami o tom, jak pečovat o děti, které na začátku života prožily těžké časy.

VRTBOVSKÁ, Petra: O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí: Attachment, poruchy attachmentu a léčení. Praha: Natama, Tišnov: SCAN, 2010

Kniha věnovaná attachmentu, poruchám citového pouta a vztahů mezi dítětem a rodičem a léčení. Je první takto zaměřenou a specializovanou knihou, která vychází v českém jazyce.

MATĚJČEK, Zdeněk; BUBLEOVÁ, Věduna; KOVAŘÍK, Jiří: Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1997

Výzkumná zpráva na téma následky psychické deprivace a subdeprivace.

LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk: Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974

Průlomová práce, ve které autoři citují díla západních expertů i výsledky z vlastní praxe s ohroženými dětmi, popisuje pojem psychické deprivace u dětí v ústavní péči a nepříznivých rodinných poměrech. Metodologicky důkladné dílo se nezastavuje u odborného posouzení problému, ale klade do popředí zájmy dítěte a humanistický přístup.

KONEČNÁ, Hana: Na cestě za dítětem: dvě malá křídla. Praha: Galén, 2009

Kniha poskytuje vyčerpávající a hlavně velmi osobní pohled na mentální, emocionální a somatické problémy spojené s nenaplňujícím se rodičovstvím.

JANÁKOVÁ, Ludmila: V nebi bych se sama bála: příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině. Praha: Triton, 2012

O prvních dvou dětech, které přišly do její rodiny, napsala Ludmila Janáková knihu Dary se přece nevracejí. Volné pokračování této knihy je o třetí holčičce, která přišla do rodiny ve svých pěti ...

JANÁKOVÁ, Ludmila: Dary se přece nevracejí: příběh atypické pěstounské rodiny. Praha: Triton, 2007

Rodiny vznikají různým způsobem - tahle se prostě našla. Kniha je nejen o vzniku jedné atypické rodiny, ale také o radostech a úskalích pěstounské péče z pohledu ženy, která se netradičním způsobem stala pěstounkou a opatrovnicí dvou starších děvčat.

MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana: Ema hľadá mamu. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Artforum, 2004

Ema má mámu, máma má Emu, čtou prvňáčci v slabikáři, ne každému se to celkem daří. Všichni se smějí, když Ema čte. Ema hledá mámu.

BOWLBY, John: Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012

Kniha Odloučení je druhým svazkem klasického díla Johna Bowlbyho, které vyšlo jako trilogie pod názvem Attachment and Loss (Vazba a ztráta). Tento druhý svazek uvedené trilogie se zabývá především problémem separační úzkosti - obavami z bezprostředního či anticipovaného odloučení, z obav vycházejících z hrozeb rodičů odloučením, či ohrožením vazby s rodiči.

BOWLBY, John: Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010

Autor se ve svém klasickém díle zabývá procesem, týkajícím se vazby a separace a ukazuje, jak z experimentálních studií týkajících se vývoje dětí lze odvodit vzorce chování, jež docházejí potvrzení biologickými vědami. Postuluje, že tendence dítěte ke vztahové vazbě je instinktivní odpovědí na potřebu ochrany, a zastává názor, že dítě, které tuto vazbu nemá, bude projevovat známky deprivace. Kniha je psána pro psychology, psychoterapeuty a pracovníky pomáhajících profesí.

ARCHEROVÁ, Caroline: Dítě v náhradní rodině. Praha: Portál, 2001

Výchova dětí v náhradní rodině má řadu specifik a přináší řadu problémů, které vyplývají z možné deprivace dítěte spojené s pobytem v kojeneckém ústavu nebo dětském domově. Dítě mohlo být před příchodem do náhradní rodiny vystaveno řadě traumat a frustrací, jejichž následky je třeba citlivě překonávat. I když u nás máme řadu publikací o tomto tématu, praktická příručka s radami rodičům pro výchovu adoptovaného dítěte nebo dítěte v pěstounské péci dosud chyběla. Knihu uvítají především adoptivní rodiče a pěstouni, ale i odborníci, kteří jsou jim nablízku se svou pomocí.