Publikace Střediska NRP

Shrnutí problematických míst v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče

Pěstouni, osvojitelé a jejich přijaté děti

PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V POLSKU

Náhradní rodinná péče v České republice v reflexi pracovníků nestátních neziskových organizací a orgánů sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015

Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice

Transformácia náhradnej starostlivosti o děti na Slovensku po roku 1989 - Správa z kvalitatívneho výskumu s kontextovou analýzou

Metodika Adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou

Odkaz na metodiku naleznete zde.

Příběh změny v péči o ohrožené děti ve Zlínském kraji

Právní úprava osvojení a náhradní rodinné péče zdravotně znevýhodněných dětí v Rakousku

Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku

Model osvojování

Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním

Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku

Péče o děti s postižením v rodinách i mimo rodiny v České republice

Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a v Dánsku

Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální výchovy na vývoj dítěte

Osvojování dětí v České republice

Právní analýza osvojení v Dánsku

Právní analýza osvojení v ČR

Právní analýza osvojení v Anglii

Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v Dánsku

Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v ČR

Právní analýza náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v Anglii

Osvojování dětí v Anglii a v Dánsku

Adoption, English version

Last text revision 2016.

Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace

Výzkum praxe NRP v ČR a zkušenosti aktérů s touto praxí

Náhradní péče o děti v Dánsku, Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku

Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v ČR

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči

Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči

Základní informace o osvojení /adopci/

Více informace o osvojení nalezte na následujícím odkazu: https://www.nahradnirodina.cz/adopce-nebo-li-osvojeni

Základní informace o náhradní rodinné péči

Přípravy pro budoucí náhradní rodiče

Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v ČR

Metodika práce s dobrovolníky

Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu?

Adopce.com - Průvodce náhradní rodinnou péčí

Aktualizované vydání z roku 2014.

Dítě jiného etnika

Dítě v NRP potřebuje i Vaši pomoc

Dítě v NRP očima pediatra

Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka

Tento text je určen zájemcům o tzv. zprostředkovanou pěstounskou péči a péči poručníka. Jeho cílem je pomoci zájemcům se lépe orientovat v celé problematice. V publikaci jsou již zaznamenané změny dle nového občanského zákoníka platného od 1.1.2014.
Více informace o pěstounské péči nalezte na následujícím odkazu: https://www.nahradnirodina.cz/pestounska-pece