VÁGNEROVÁ, Marie et al.: Náročné mateřství: být matkou postiženého dítěte. Praha: Karolinum, 2009

Ojedinělá publikace, jejíž přínos spočívá nejen v tématu, který u nás není často zkoumán, ale především ve způsobu, jakým je v textu propojen pohled teoretický se subjektivními názory, zkušenostmi a prožitky matek postižených dětí.

Druh publikace: