VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000

Soustavný výklad psychického vývoje člověka od prenatálního věku přes dospělost až do konce lidského života. Autorka se soustřeďuje na logiku vývoje, charakterizuje v každém období stav jednotlivých psychických funkcí i specifické problémy vyskytující se v dané fázi vývoje a jejich praktické důsledky pro pochopení chování člověka a pro přístup k němu.

Druh publikace: